Ako človeka naplniť pozitívnou energiou

Ako človeka naplniť pozitívnou energiou
Pozitívna energia – toto slovo je v dnešných časoch používané často. V rôznych spojeniach, významoch, predstavách.
Ak chceme ľuďom a svetu dávať, musíme to najprv sami mať.Pre mňa byť naplnený pozitívnou energiou znamená stav, kedy milujeme všetko a všetkých. Kedy nič nie je väčšie ako Láska, ktorú cítime ku všetkému.

Táto Láska úplne akceptuje, nemá výhrady. Proste len Miluje a nič nie je väčšie, ako tento pocit. Vtedy sa človek cíti úplnou súčasťou a plne chápe. Preto nepotrebuje odsudzovať. Rešpektuje vývoj iných ľudí aj svetov a taktiež aj svoj. Vie, že všetko je Jedným a najlepšie, čo môže urobiť, je byť sám sebou v najvyššom stave bytia, akého je schopný, lebo vtedy najviac dáva, dáva seba.
Tieto vety sa možno zdajú zložité. Sú však úplne jednoduché. Človek potrebuje byť sám sebou, rešpektovať sa a mať sa rád, byť vďačný za bytie, ktoré môže prežívať. Vtedy je skutočne schopný rešpektovať iných ľudí a situácie. Jeho emócie rastú, lebo neplytvá pozornosťou na „problémy“ ale užíva dokonalé zákonitosti bytia a chápe ich ako školu života.
Neznamená to, že nemusí nič riešiť. Naopak. V takýchto stavoch človek neustále rieši, mnohé sa však vyrieši už len tým, že je aký je. Prečo? Lebo tu už nie je strach. Vie, že život nikdy nekončí a vo všetkom je neustály vývoj a je ochotný to zažívať.
Preto sa veci riešia s väčšou ľahkosťou.
Viete k čomu by som to prirovnala? Asi k dobrému učiteľovi v škole. (Ja som na takú skvelú učiteľku mala šťastie)


Dobrý Učiteľ vie prečo učí, chápe učivo a chce, aby sa ho naučili aj deti okolo neho. Postupne sa učia spoznávať čísla, písmená, geometriu, prírodu... Aby im to lepšie išlo, zabezpečí im k tomu pomôcky, exkurzie. A aby mali dobré vzťahy, vezme ich na krásne výlety plné zážitkov. A aby boli šťastné, hovorí s nimi o rodine, vzťahoch, snaží sa s láskou a rešpektom poradiť, ak niečo neklape. Dáva im seba, svoj čas, svoju pozornosť, svoju Lásku. Má ich rád a oni majú radi jeho. Vie, že z nich vyrastú skvelí ľudia, ktorí budú pomáhať prežiť lepší život iným ľuďom, aj jemu, preto sa jeho dobro nestratí, naopak, znásobí sa a vráti sa mu.
Ak sa človek cíti naplnený a šťastný, nechce byť v tomto stave sám (človek ani nedokáže byť šťastný sám, potrebuje šťastie zdieľať J). Preto sa snaží, aby tento stav zažili aj iní ľudia, aby ho mohli spoluprežívať. Chce, aby ho mohol zdieľať v rodine, práci, obchode. U všetkých, ktorých stretá. Prečo? Lebo v takýchto pocitoch sa prežíva s ľahkosťou a pomáha to všetkým, (negativita sa prosto stratí, niet pre ňu miesto).

Zdá sa to utópiou? Verte, nie je to utópia. Vždy, keď som dokázala mať bez výhrad ľudí rada, aj nepríjemné rozhovory sa otočili na tvorivé a konštruktívne a vzájomný rešpekt a úcta sa skutočne natrvalo rozšírili.
Ľudia cítia, že ich chápete, aj ich pohnútky a stratí sa strach, ktorý ich nútil do nejakej pózy. Sú ochotnejší si vás skutočne vypočuť a dokonca aj zmeniť svoje názory a rozhodnutia, lebo cítia, že je to dobré.
Nikto z nás nežije sám na pustom ostrove, je v našom vlastnom záujme ľudí okolo seba milovať, lebo čo dáme, to dostaneme. A mne osobne je lepšie v prostredí šťastných ľudí, čo sa majú radi.
Predpokladom na to, aby sme si takéto prostredie vytvárali nie je nič iné, len my sami. Už tým, že začneme chcieť žiť v takomto prostredí začíname aj automaticky meniť niečo v sebe, svoj prístup, emóciu a tomu sa prispôsobuje aj naša energia. Naša myseľ tomu venuje pozornosť a vytvára najprv cestičky a potom cesty a potom diaľnice a aj časopriestorové brány ak je treba, aby sme dosiahli to, čomu venujeme pozornosť, tj. nášmu cieľu. Takto skutočne funguje myseľ.
Tým, že meníme seba, svoje myšlienky a emócie, vzorce správania, meníme aj okolie. Stále žijeme v zákonoch akcie - reakcie, preto okolie musí na našu zmenu reagovať. Môže vyskúšať silu nášho zámeru. Pravda však ostane vždy Pravdou, preto ak to čo žijeme je našou pravdou, okolie to pochopí a ak je zámer dobrý, aj sa k nám pridá.
Tým sa často stávame priekopníkmi určitých energií, vytvárame nové cesty a meníme svet. Preto ak chceme zmeniť svet, musíme zmeniť seba.
Môžeme dávať len z toho, čo máme. Ak chceme dávať ľuďom pozitívnu energiu, my sami v nej musíme žiť.

Je to jednoduché. Nadáva suseda na politikov? My sa predsa nemusíme zapojiť, máme slobodu si vybrať, čomu venujeme pozornosť. A verte, že viac pomôžete, ak tam cez srdce pošlete chápavý úsmev, dobré prianie – víziu harmónie, či svetla.


Rozčuľuje sa manžel, že ste nestihli vybrať kabát z čistiarne? Nemusíte sa do hádky zapojiť, nemusíte sa dať trafiť tým ostňom. Viac pomôže hlboké porozumenie a ak skutočne budete aj napriek tomu cítiť Lásku a dáte mu ju pocítiť úsmevom, objatím, slovami, niečo v ňom mu nedovolí útočiť ďalej, bude úplne cítiť, aké je to nepodstatné pri tom, čo mu svojou Láskou dávate. A aj on bude chcieť dávať viac.

Láska nie je slabosťou. Nie je to dovolenie všetkého. Je to len iné riešenie vecí, v inej emócii. Je to sloboda. Už nemáte strach z ublíženia, lebo viete, že tí čo chcú ublížiť, sami majú strach, preto ubližujú. A viete, že ste schopní im odpustiť, lebo ich viete pochopiť. Preto vám v skutočnosti neublížia. Naopak môžu sa zmeniť, keď vidia váš príklad.

Viete, že ľudia neomylne cítia našu náladu? Už keď vojdete do miestnosti, presne viete aká je tam nálada, aj keby nikto nepovedal ani slovko.

Prečo teda nebyť tvorcom nálady v tej miestnosti, aj mnohých ďalších? Stačí málo, mať dobrú emóciu a udržať si ju, proste v nej žiť. Lebo veci a situácie sú len aké sú, nič nie je dobré, či zlé. To my im prideľujeme prívlastky podľa našej schopnosti ich zažiť. A mne sa v dobrých emóciách všetko zažíva ľahšie a lepšie, v dobrých emóciách nevidím veci tragicky, ale ako poučenie. Neberiem situácie ako svoj trest, ale ako zážitok. Môžem si dovoliť byť v roli pozorovateľa, z ktorej ich môžem lepšie riadiť. A to je fajn, nie?

Zákon zachovania energie nedovolí vyslanej dobrej energii sa stratiť (energia sa môže len pretransformovať, nestratí sa, preto je dôležité vysielať dobrú energiu a priania). Ak nevidíte efekt hneď, môže byť dôvodom Sloboda druhej bytosti. Druhá bytosť nie je povinná správať sa podľa vás. Nemusí vaše prianie dobra a pozitívnu energiu využiť hneď. Energia a prianie tam pre ňu ale ostáva a môže ho využiť, keď ho bude potrebovať a chcieť a raz ten čas príde. A pretože podobné sa priťahuje, bude okolo vás viac a viac ľudí rovnakého názoru. Zoskupenia ľudí tiež majú svoj účel a podobne zmýšľajúci vytvárajú viac, energie sa znásobia. Preto sa po školeniach a kurzoch zvyčajne veci ľahšie pohnú, zosilnela energia na tvorenie spoločných cieľov a účelov, pre ktoré tam boli.

Ako tvoriť dobré emócie v okolí? Napríklad, ja sa snažím tvoriť aj v mysli. Keď niekam prídem, v duchu poďakujem, že tam môžem byť, a všetkým pošlem v prianí Svetlo, Lásku, Objatie, Radosť. Som v duchu vďačná a ďakujem za všetko, čo sa ku mne dostane, aj za jedlo a aj ľuďom, čo prispeli k tomu, že to môžem mať. Posielam k ľuďom dobré energie – vízie, že sú šťastní, zdraví, rastú v dobre, majú všetko, čo potrebujú (vrátane dodávateľov, odberateľov, daňových kontrolórov...).
Že Zem je žiarivé miesto plné šťastných bytostí, ktoré sa stále vyvíjajú. Že Vesmír je miesto na plnenie krásnych tvorivých snov. A že Boh – Najvyššia bytosť, Univerzum (nazvi podľa potreby) je šťastný, keď som šťastná, lebo to môžeme prežívať spolu v jednote a v mojom prežívaní to prežíva aj On, cezo mňa. 
Dávam ľuďom Slobodu si z toho čerpať či nečerpať, tak, ako to potrebujú a vtedy, keď to potrebujú.
Pozitívne môžeme ľudí a svet ovplyvniť myšlienkami, slovami a skutkami. Preto je dobré začať už myšlienkou, pokračovať slovami a potvrdiť skutkami.

S Láskou Monika Ponická
(autor článku Monika Ponická, článok bol editovaný a uverejnený v časopise Úspešní manažéri Október 2013)

Január 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk