Ako s láskou presadiť svoje ciele

Ako s láskou presadiť svoje ciele
Čo presne znamená slovo „cieľ“? Pre mňa je to živý obraz, v  ktorom vidím seba, svojich blízkych, našu firmu a  zamestnancov, krajinu, Zem, prostredie a celú svoju „infraštruktúru“ v stave, do ktorého chcem dôjsť a ktorý chcem vytvoriť. Okrem toho je pri stanovovaní cieľa dôležité aj to, prečo chcete daný cieľ dosiahnuť. Aký je účel vášho snaženia? Aký je motív zmeny, ktorú chcete zapríčiniť? A v neposlednom rade, čo má z vašej činnosti vyplynúť? 
Aký dobrý výsledok pre vás, vašich blízkych, klientov, zamestnancov alebo krajinu bude vaše konanie mať? Dívajte sa na  skutočné dôsledky, ktoré z neho vyplývajú. Málokedy sú to totiž iba „dobrý stroj“, „chutný chlieb“ či „donesená objednávka“. V širšom kontexte uspokojujú správne ciele hlboké potreby človeka, širokého okruhu ľudí, celej krajiny alebo spoločnosti. Nájdite perlu Ciele sa najľahšie presadzujú vtedy, ak máte okolo seba ľudí „na rovnakej vlne“. Vtedy nemusíte veľa vysvetľovať, lebo sa stotožňujú s vašimi názormi a váš nový cieľ vítajú: „To je nápad! Poďme do toho!“ Sami ho obohacujú o svoj prínos a plánujú nadšene s vami. Netreba im vysvetľovať prečo to chcete urobiť, z akých dôvodov a čo z toho bude. S týmito ľuďmi to „ide samé od seba“. Moja skúsenosť je, že ciele, po  ktorých túžime a  chceme dosiahnuť, sa dobre plnia hlavne vtedy, keď sú etické a majú vyšší účel. Vtedy sa veci zvyknú vyvíjať synchrónne: zrazu stretávate potrebných nadšených ľudí, pri nákupe vám dajú zľavu, s  partnerom sa náhodou stretnete na lyžiach: jednoducho, idete na zelenej vlne.

Ako sa dostať do tohto stavu, kedy sa k vám ostatní sami pripájajú aj bez toho, aby ste ich museli tvrdo presviedčať? Na počiatku je vždy logos – slovo. Preto musí vzniknúť hodnotná idea. Táto idea vo vás samotných musí zanechať hlbokú stopu: idea je tá povestná perla, pre ktorú človek predá všetko ostatné, len aby ju mal. Keď ju získate, začnete premýšľať, ako ju presadiť do reality. Až tu zistíte, prečo naozaj chcete to či ono. Už premýšľaním a plánovaním konáte a pri- ťahujete si to potrebné. Preto prichádzajú uskutočniteľné myšlienky a kroky. Ďalším krokom je zisťovanie informácií, ich overovanie a stavanie schodíkov k uskutočneniu. Tu sa vytvára energetický náboj, ktorý ideu „živí“. Táto fáza býva najpodstatnejšia, lebo preveruje skutočnú silu vášho zámeru a protizámeru a ukazuje skutočnú hodnotu účelu. Chcete cieľ zrealizovať a už viete ako. Potrebujete na to aj ľudí, spolupracovníkov. Vy už viete, čo chcete, prečo to chcete a čo z toho má vyplynúť. Aby vám vaši ľudia mohli pomôcť vašu ideu naplniť, potrebujete, aby sa stotožnili s vaším cieľom, účelom a očakávaným výsledkom. Každá z týchto zložiek musí byť ľuďom dobre známa a mali by s ňou plne súhlasiť. Ak súhlas chýba, tak buď zamestnanec neporozumel niektorej z týchto zložiek, alebo môže mať v  tej veci etický problém (napr. „podnikať v takej oblasti nie je fér“, alebo „čo ak taký stroj bude ničiť životné prostredie“ a iné). Vtedy si treba úprimne pohovoriť, aby ste zistili, čo mu bráni s nasadením pracovať na tejto veci. Ak je možné si to vysvetliť, je to fajn. Ak nie, možno je lepšie využiť tohto človeka v inej oblasti, kde bude pracovať dobre a hlavne ochotne. Preto je dôležité vedieť, akých ľudí chcete, čo budú robiť, čo od nich požadujete a aký výsledok chcete dosiahnuť. Aby ste to vedeli ľuďom dobre definovať, musíte to najprv vedieť sami.

Neznalosť je jedinou príčinou strachu.
Ľudia sú vo svojej podstate dobrí a chcú robiť dobré veci, lebo len to človeka skutočne napĺňa. Chcú tvoriť a byť súčasťou tvorenia – to je prirodzená podstata človeka. Preto sa ku skutočne dobrému a etickému cieľu ľudia pridávajú radi. Ďalšie úkony sa dajú zabezpečiť smernicami a detailnými popismi práce. Dobre spísaná činnosť každého postu je pre dosiahnutie cieľa dôležitá. Ľudia totiž majú strach len pred tým, čomu nerozumejú. A hnevajú sa iba vtedy, ak majú obavy pred neznámym, o ktorom si myslia, že im môže ublížiť. Je lepšie udržiavať ľudí v dobrých emóciách a preto je dobré, keď poznajú ideu a predstavy a nemusia sa domnievať. Ak asistentke iba poviete, že od pondelka nabiehate na nový systém a nevysvetlíte jej, v čom tkvie a ako bude fungovať, tak sa do pondelka namiesto vašej predstavy systému vžije do  svojej vlastnej predstavy a verte, že to nebude to, čo ste chceli. Alebo ak etický kódex necháte spísať sekretárku, asi sa v ňom skôr dočítate, kedy sa chodí či nechodí na kávu a ako sa telefonuje, ale pravdepodobne tam nebude to, že podstatou činnosti vašej spoločnosti je pomoc, zlepšenie a čestnosť. Nie je to tým, že by to nevedeli. Ich „herné pole“ je ale iné ako vaše a preto je aj ich pozornosť zameraná inam. Keď už sme vybrali ľudí, ktorí budú na konkrétnom cieli s nami pracovať, stanovili merateľné kroky k cieľu a spôsob, ako, čo a kedy sa bude robiť, ostáva ešte otázka kontroly. Tu je dôležité zistiť, či skutočne sú náš cieľ a cesta k nemu dobre pochopené a nasledované. Na  to dobre slúžia štatistiky. Tie sú faktami mimo emócií, ukazovateľom skutkového stavu, či cieľ dosahujeme. Dávajte dobrý príklad

Moje skúsenosti nedosahujú skúsenosti nadnárodných gigantov, ale myslím si, že mnohé zásady platia v  malom aj veľkom. Preto najpodstatnejší je podľa mňa tvorca idey a sila jeho zámeru. Ďalej je to o tom, koľkých ľudí dokáže o  svojom cieli presvedčiť a  nadchnúť, pretože oni dokážu nadchnúť ďalších, ak je to cieľ hodný nadšenia a tvorca idey človek hodný veľkého Č. Takými sa potom stávajú aj ľudia nadchnutí pre tento cieľ, „doladia sa“ naň a pritiahnu ďalších ľudí. Takýchto veľkých ľudí poznám mnoho, i keď to často o sebe nevedia a len proste a jasne žijú spôsobom, ktorý považujú za dobrý a správny. Je to pre nich prirodzené a asi by sa čudovali, že pre mnohých to prirodzené nie je. Keďže sú pravdiví a na ciele sa nehrajú, ale nimi žijú, oslovujú ľudí už len tým že sú. Ľudia sa im chcú podobať a  robiť dobré veci ako oni, lebo cítia, že je to správne a  vidia skutočný a  živý príklad. Preto aj pri presviedčaní podriadených o naplnení cieľa platí, že je lepší jeden príklad ako tisíc slov. Buďte vašim zamestnancom a  okoliu pozitívnym príkladom vy a svoje plány presadíte s ľahkosťou.
MP Článok bol uverejnený v časopise UM

Jún 2014
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk