Kompas vďačnosti

Kompas vďačnosti
Pravdepodobne každý vie, čo je to kompas. Ak nie, google nájde definíciu. Málokto však vie, že na Slovensku, v Banskej Bystrici existuje už 14 rokov občianske združenie s rovnakým názvom a príponou centrum rozvoja. Jeho líderkou je Silvia Žabková, familiárne v radoch priateľov nazývaná Sisa alebo krajšie aj Žabka.

Koncom februára 2014 som ju stretla prvýkrát pri organizovaní prvej a súčasne veľkej aktivity, ktorú realizovala SPOSA BB na podnet mladého muža s autizmom, Jožka.

Jedna vec je nápad, druhá realizácia so všetkým, čo k tomu patrí. So Sisou nás zoznámili ľudia, ktorých úlohou bolo prepojiť niečo nové.

Na prvom stretnutí, pamätám si to dodnes, v priestore mliečneho baru jedného obchodného centra, som predostrela Sise, čo už máme a čo potrebujeme dosiahnuť. Vymenili sme si emailové adresy a išlo sa na vec. V prvom maily od nej bolo asi štyridsať vecí, ktoré bolo treba doplniť. Obratom som jej ich zaslala a tak vzniklo partnerstvo na dlhé roky, vlastne už desaťročie.

Vďaka Sise vznikol krásny a výpovedný vizuál našej organizácie a mňa  ako  matku  dieťaťa  s autizmom vytiahla  von. Ukázala mi  smer, ktorým sa vydať. Naučila ma tvoriť veci, o ktorých som si myslela, že nikdy nedokážem.

 Doviedla ma na prvé sedenia na meste, kde ma usmerňovala v čase mojich    ohnivých    výstupov    v mene    obrany    osôb    na    spektre    autizmu,  ale aj iných znevýhodnených. Pamätám si na jej ruku, keď ma nenápadne brzdila.

          Sisa je človek, ktorý sa nevzdáva a miluje ľudí. Pomáha tam, kde ju nevidia a teší sa z malých zázrakov. A sama je ich tvorcom. Niekoľko rokov už pôsobí ako správca na pôde známeho domova sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici. Okrem ekonomicko-hospodárskej práce tu klientom dobrovoľnícky obohacuje život o krásne zážitky a mení k lepšiemu tvár zariadenia zmysluplnými priestormi, výzdo bou , krásnou kvetinovou záhradou s vyvýšenými záhonmi, kde aktívne sieťuje seniorov, deti z blízkych škôl, iné znevýhodnené ko munity.        

Je aj zakladateľkou a dobrovoľníčkou Komunitného centra Fončor da, ktoré v roku 2024 slávi svoju desaťročnicu. Kc bolo vďaka nej a ďalším nasledovníkom svedkom krásnych letných aktivít, ktoré spájali komunitu ľudí na Fončorde s ďalšími inými. Rada spomínam na Fončorďácke komunitné hody, Nie si sám, Bubble day, kapustnice, vzdelávačky a mnohé iné radostné i užitočné podujatia v komunite.    

    Som hrdá, že mám priateľa, ktorý mi v najťažších chvíľach prinesie maličkosť, ktorou poteší ubolené srdce a rovnako tak obohacuje aj našu komunitu SPOSA BB.   

Takže Sisa, tento rok sme všetci započali zmenu, takpovediac novú etapu s novými ľuďmi i víziami. Týmto článkom Ti chcem popriať veľa síl a čitateľom ukázať, že vďačnosť a priateľstvo, veľakrát so slza mi v očiach, je cestou prekonávať naše „obdarenia“.  

Mária Helexová

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk