MUDr. Alexander Klika Spomíname

MUDr. Alexander Klika Spomíname
Narodil sa 12.10.1920 v Považskej Bystrici. Po absolvovaní gymnázia v Trenčíne študoval na Lekárskej fakulte UK V  Bratislave. Stal sa lekárom - pôrodníkom. Vykonával odbornú prácu a zapájal sa aj do činnosti Červeného kríža, viedol protialkoholickú ligu,trachómovú poradňu, zakladal prenatálnej poradne na Kysuciach. 
Publikoval rôzne články a postrehy z lekárskeho prostredia.
Vydal knihy: Z DOKTORSKEJ KROŠNE a ALMA MÁTER.


V knihe Z DOKTORSKEJ KROŠNE je zachytený život obyvateľov horných Kysúc. Sú to veselé príbehy zo života, ktoré potešia srdce a rozveselia myseľ každého človeka. Ilustroval ju Ondrej Zimka, maliar.
Druhá knižka ALMA MÁTER - Vysoká škola. Vo svojej knihe Alma mater sa s veľkou úctou vyjadruje o bývalých pedagógoch lekárskej fakulty UK.
Slová MUDr. Alexandra Kliku ku knižke Konečne platí: „Kto si neváži svojich učiteľov, nemôže sa spoliehať na svoje vedomosti, ktoré získal od nich“. Vojnou otrasené obdobie vášho štúdia medicíny prinieslo aj veľa úsmevných chvíľ, čo prezrádza aj podtitul knihy „trochu veselšie“, určite však prinieslo aj hrôzy, ktoré sa do takto ladenej knihy nedostali.
„V knižke ALMA MATER som sa snažil zachytiť len to krátke obdobie medika v posluchárni. Boli sme mladí a všetko bolo krásne - i zdolávanie príkoria. Na úder, možno i neúspechy, ktoré nám prinášal ďalší život, nerád si spomínam. O mnohých mi lekárska mlčanlivosť zakazuje hovoriť.“

Príbeh z knižky: Z DOKTORSKEJ KROŠNE
MAL NAPONÁHLO
Náš sanitkár Tonko Bartusek vhupol do chalupy a zvrieskol na ženu, nech mu dačo chytro zabalí na zjedenie. „A čo ťa tak naháňa?“ „Veziem ženu do pôrodnice!“ „A čo tak súri?“ „Odteká voda!“ Po chvíli sa vracia k sanitke a vidí svojho výrastka, nádejného mechanika, ako sa váľa pod autom a vyzvedá: „Otec, kde tá voda vyteká?“

MUDr. Alexander Klika nás opustil 12.2.2013 vo veku 92 rokov. Venoval sa aj rýbarčeniu, poľovníctvu, včelárčine, písaniu článkov a kníh. Bol to húževnatý človek.
Bol tiež historicky prvým laureátom Ceny mesta Turzovka. Kysucká kultúrna nadácia ho ocenila v 2006. Na Kysuciach sa počas jeho pôsobenia v rokoch 1953-1967 rodilo 6957 žien a narodilo sa 6993 detí (štatisticky dosiahol nulovú detskú úmrtnosť a dlhodobá detská úmrtnosť sa znížila na 6,8%). Dostal ocenenie „Osobnosť Kysúc“ za rok 2006 MUDr. Alexander Klika - za celoživotnú humanitnú činnosť Slovenská lekárska knižnica: Monitor medicíny SLS. - ISSN 1338-2551. - Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2010. - Č. 3-4 (2010), s. 51

S láskou na neho spomínajú priatelia, rodina, vnúčatá, deti.
Z veľkej a vrúcnej lásky k dedkovi jeho vnučka Ing. Alexandra Majeríková založila NADÁCIU ANJELSKÉ KRÍDLA. Milovala svojho dedka a chce pokračovať aj s priateľmi v pomoci ľuďom.

Slová vnučky Alexandry pre dedka Alexandra: „Dedko, bol si mi vždy veľkým vzorom. Keďže som bola najstaršia vnučka a dlho aj jediná vnučka, mala som tú možnosť vnímať Ťa viac. Milovala som Tvoje príbehy, naše spoločné prázdninové chvíle, Tvoju živánsku, Tvoj med - jednoducho celého Teba. Veľmi mi chýbaš, ale si v mojom aj v našich srdciach navždy.
Ďakujem bohu za každý moment s Tebou a za to, že si bol so mnou tak dlho „Milujem Ťa.

Tvoja Alexandra

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk