Na zamyslenie

Na zamyslenie
Panna Mária s Ježiško v náručí sa rozhodla zostúpiť na Zem a navštíviť jeden kláštor. Všetci kňazi, hrdí na to, akej cti sa im dostali, sa postavili do radu a každý sa prišiel Panne Márii pokloniť. Jeden recitoval krásne básne, iný jej ukázal iluminácie Biblie, tretí vymenoval všetkých svätých. A takto, jeden za druhým, všetci mnísi vzdávali česť Panne Márii. 
 

Na poslednom mieste v rade stál najskromnejší páter kláštora, ktorý nikdy neštudoval súčasné vedecké texty. Jeho rodičia boli jednoduchí ľudia, pracovali v neďalekom starom cirkuse a všetko, čo ho nau- čili bolo vyhadzovať lopty do vzduchu a ešte niekoľko žonglérskych kúskov. Keď prišiel rad na neho, niektorí pátri už chceli ukončiť klaňanie, pretože bývalý cirkusant nevedel nič, čo by mohol povedať a navyše mohol pokaziť dojem z kláštora.

On však v hĺbke srdca cítil nesmiernu potrebu dať niečo zo seba malému Ježiškovi i Panne Márii. Zahanbene, cítiac pohŕdavý pohľad svojich spolubratov, vytiahol z vrecka niekoľko pomarančov a začal ich vyhadzovať do výšky ako v cirkuse, lebo to bolo jediné, čo dokázal. A v tej chvíli sa malý Ježiško usmial a začal tlieskať v náručí svojej Matky. A len k nemu Matka Božia vystrela svoje ruky a dovolila mu na chvíľu podržať svojho syna.
(úryvok z knihy Alchymista, Paulo Coelho)

Január 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk