Šťastie je výrazom naplneného života aj nás hendikepovaných

Šťastie je výrazom naplneného života aj nás hendikepovaných
Počas celého trvania ľudskej spoločnosti ľudia neustále hľadali, hľadajú a  budú hľadať šťastie. Spôsoby a metódy ako ho dosiahnuť. Ako dosiahnuť vydarený život.
Absolútne šťastie. Vydarený život či absolútne šťastie sú však iba vízie, ktoré v sebe živia nespokojní a neuspokojení. Šťastie znamená byť v prvom rade ak je človek vyrovnaný a zjednotený sám so sebou, ak je spokojný s tým čo má, so svojim životom. Nie je to pevne uchopiteľná hmotná matéria, čo ľudí často krát mätie a neustále znepokojuje. Veľa krát však stačí stotina sekundy, niečo sa stane, úraz, smrť blízkeho a ľudia hovoria, že prestali byť šťastní neuvedomujúc si, že nie je možné, aby človek po celý čas zotrval v stave blaženej harmónie. Najdôležitejšie v takýchto prípadoch je nenechať sa úplne ovládnuť pocitmi smútku, bolesti, nešťastia či beznádeje. Život človeka, to sú vzlety i pády. To je povznášajúca hudba, v ktorej sa vyskytujú aj disharmonické zvuky. Avšak ak človek nesníva o tom, aby sa udalosti odohrávali tak ako si on praje, ale praje si udalosti ako sa dejú, ak je zjednotený sám so sebou, dokáže prekonať aj slzavé údolia s potokmi bolesti a ďalej pracovať na svojom šťastí. Majorita spoločnosti nedokáže pochopiť ako je možné, že my, ktorí máme vážne zdravotné problémy, sa považujeme za šťastných ľudí. Ako je možné, že napriek svojmu hendikepu sa dokážeme tešiť zo života, keď by sme mali v dôsledku svojho zdravotného stavu byť nešťastní. Prečo, ako je to v súčasnosti v móde, nenadávame na karmu, lež naopak, sme šťastní, vnútorne vyrovnaní a spokojní, aj keď väčšina z nás prežíva neľahký život, ktorý by si s nami nikto nechcel vymeniť. Je to otázka životného štýlu či názoru? Tajná metóda veštice, tajomného guru či šamana? Nič z toho, pretože aj keď sú napríklad kníhkupectvá preplnené motivačnými a  lifestylovými titulmi, neexistujú žiadne rýchle a zaručené metódy ako sa ku šťastiu dostať. Plus, šťastie nám nikdy nespadne do lona samo, aj keby sme celé dni trávili v meditáciách a recitovaním „básničiek“. Na šťastí je potrebné neustále pracovať čo znamená, žiť s plným vedomím, žiť so zapojením všetkých zmyslov. Nasadiť silu, nie však tú fyzickú či nejakú kozmickú, lež tú silu, ktorá sa v človeku skrýva. Vnútornú silu. A práve vďaka nej sa aj Inak obdarení môžu a dokážu stať šťastnými. Nezáleží na fyzickom zdraví ako sa nesprávne domnieva majorita spoločnosti, ale na zdraví psychickom, či je človek schopný žiť šťastní život.
Silné osobnosti neexistujú, pretože práve hendikepovaní ľudia upútaní na invalidný vozík, odkázaní na slepeckú paličku či s mentálnymi poruchami, teda vo vnímaní spoločnosti slabí, vďaka svojmu vnútornému postoju, vďaka vnútornej námahe, dokážu byť silní a dokonca i  pomáhať. Pomáhať fyzicky silným, ale duchovne slabým. Šťastie, ktoré má byť trvácne, si vyžaduje hlboký vnútorný postoj. Erazmus Rotterdamský hovorí, že základom šťastia je „chcieť byť tým, kým si“. Vôbec to ale nie je ľahké, práve naopak. Vyžaduje si to veľkú vnútornú námahu. Znamená to, že musíte dať zbohom ilúziám, ktoré si sami o sebe vytvárate. Zbohom ilúziám, že ste dokonalí, skvelí, najmúdrejší, najúspešnejší či neomylní. Zároveň to však znamená, že sa bolestne nemusíte vyrovnávať s tým, čím ste. Z  týchto dôvodov dokážu Inak obdarení napriek vyjsť z  ulity sebatrýznenia, čo v  súčasnosti zdravá časť spoločnosti nedokáže. K pocitu, že sme spokojní sami so sebou, že sme šťastní, viedla dlhá a  strastiplná cesta. Nebolo pre nás ľahké vyrovnať sa so zdravotnými problémami a  naučiť sa s nimi žiť. Bolo veľmi náročné vzdať sa niektorých túžob i snov, dať zbohom ilúziám, ktoré sme si o sebe vytvárali, prehodnotiť svoje priority, svoj život a nájsť si nový zmysel života, ktorý nás bude vnútorne napĺňať i  obohacovať. Prešli sme si trpkými sklamaním i  beznádejou, ale vďaka tomu, že sa snažíme žiť s plným vedomím, so zapojením všetkých svojich síl a zmyslov i keď si to vyžaduje vnútornú námahu, dokážeme byť šťastnými. Preto neporovnávajte sa s druhými a prestaňte závidieť tým, čo majú toho viac ako Vy. Buďte „iba“ sami sebou. Z celého srdca. To si ale žiada zmenu myslenia. Nejde ale o nejaký prostý a okamžite fungujúci trik aký nájdete v množstve lifestylových časopisov. Ide o poznanie, že Vy musíte zmeniť svoje zmýšľanie, čo si vyžaduje obrovskú psychickú námahu, pretože tým podlamujete velikášsky pocit vlastného seba hodnotenia a narcisistické predstavy o Vašom živote, čo je v dnešnej dobe spoločnosť ako celkom preferované a čoho dôsledkom sú vážne psychické problémy našej spoločnosti. Síce dnes nájdete množstvo poradcov, ktorí Vám za drahé peniaze ponúkajú špeciálne motivačné kurzy, ktoré Vás majú urobiť šťastnejšími, ale pochopte prosím, že nik Vám nedokáže a nemôže ponúknuť úspešný recept, ako sa môžete stať šťastnými. Sú to bludičky, ktoré mätú.
Pamätajte si, že cestu ku šťastiu nájdete iba Vy sami vo svojom vnútri. Ak nie ste ochotní a schopní rozlúčiť sa s niektorými Vašimi ilúziami, nič Vám neosožia ani špeciálne kurzy a tréneri. Cestu ku šťastiu nájdete iba vo svojom vnútri. Uvedomte si prosím, že veľké slová o tom, ako možno dosiahnuť šťastie, ktoré nájdete v citátoch na sociálnych sieťach či lifestylovej a motivačnej literatúre, vedú len ku sklamaniu, alebo chvíľkovej eufórii, ktorá sa však rýchlo zmení na rozčarovanie.
Najdôležitejšie vo Vašom živote je, aby ste boli spokojní. Aby ste žili v pokoji sami so sebou, keď akceptujete sami seba, prežívate pokoj sami so sebou i  so všetkými protirečeniami, ktoré v sebe nosíte. Tým, že ste Vy osobne šťastní, stávate sa zároveň i nositeľmi a  šíriteľmi šťastia, čím napĺňate šťastím svoje okolie, čo je jedným zo základných a najdôležitejších úloh človeka. Inak obdarení želajú všetkým ľuďom dobrej vôle šťastný život prežiarený vnútorným pokojom a spokojnosťou.

Ing. Hraško Peter
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk