ART STUDIO Z

ART STUDIO Z
ART STUDIO Z vzniklo v  júni 2018 v Žiline ako umelecké štúdio - za účelom prepojenia tanečného a  výtvarného umenia, či už vo forme trávenia voľného času, alebo umeleckého vzdelávania. Naše kurzy navštevujú deti od jeden a pol roka, ale aj dospelí. Organizujeme tanečné aj výtvarné workshopy pre amatérov aj profesionálov. Sme organizátorom Celoštátnej prehliadky scénického tanca.

ART STUDIO Z  má zameranie na scénický tanec – teda umeleckú formu tanečného prejavu. Cez pohybové hry a témy si deti nachádzajú vlastný pohybový slovník. Okrem toho sa rozvíjajú v technikách moderného a klasického tanca. S najmenšími deťmi od jeden a pol roka sa učíme spoznávať rytmus, tempo, s  použitím spevu, perkusívnych nástrojov, živej, ale aj umelej hudby. Využívať priestor a jednoduché priestorové formácie. Tvorivé dielne navštevujú deti od troch do šesť rokov. Sú zamerané na rozvoj jemnej motoriky, ako príprava na vstup do Základnej školy. Od prvotného vyfarbovania sa učia pracovať s  tvarmi, maľovať podľa predlohy, ale aj podľa vlastnej fantázie. Rozoznávajú farby a  učia sa ako sa dajú miešať. Pracujú s rôznymi materiálmi. Dospelí u nás nachádzajú relax v rámci Bodyformingu alebo tanečnej skupiny. Lekcie sú zložené z  prípravných tanečných cvičení, z  kondičných cvičení a  tanečných kombinácií rôznych tanečných štýlov. Niekoľkokrát do roka usporadúvame v  štúdiu výstavy výtvarných diel, či fotografií. Takto sa u nás predstavili so svojimi dielami miestny umelci Erik Šoška, Katarína Prídavková, Branislav Krabáč, Karolína Hodas. Na konci júna sme vystavili fotografie z  celoročného tanečného projektu štúdia, ktoré sme predstavili verejnosti pod názvom TO BE MYSELF.

 

Naša spolupráca s  Nadáciou Anjelské krídla začala v  rámci letného programu - denných letných táborov. Zakladateľka a  správkyňa nadácie Alexandra Majeríková prišla s otázkou, či by sa mohli tábora zúčastniť aj handicapované deti a  odpoveď bola jednoznačná. Dlhšiu dobu som sa pohrávala s myšlienkou pomoci - práce s  handicapovanými deťmi. Urobiť niečo viac, niečo čo má hlbší zmysel a  nadviazaním spolupráce s  Nadáciou sa táto myšlienka naplnila. Najskôr len krátkym zapojením do výtvarného tábora , potom prišiel nápad zapojiť deti na vozíčku do tanečných aktivít. Vytvorili sme choreografiu Anjeli, ktorá sa stala súčasťou celoročného projektu To be myself. 19-ročný Marek Roštek v  nej tancoval s  osem člennou dievčenskou tanečnou skupinou Time.

Choreografiu sme prezentovali aj na Celoštátnej prehliadke scénického tanca – Umenie v tanci a takisto na Prvom benefičnom koncerte Nadácie Anjelské krídla v Dome odborov v Žiline. Od septembra sme nadviazali na tanečnú tradíciu a v tomto čase sa k nám pridáva ďalší chlapček z Nadácie pri vytváraní novej choreografie, ktorá má zatiaľ pracovný názov - Stretnutie. V októbri sme otvorili nový kurz Tvorivých dielní pre handicapované deti.

Okrem rozvíjania jemnej motoriky, fantázie a kreativity je naším cieľom aj terapeutické pôsobenie na psychiku detí. V  novembri začíname pracovať s  deťmi zo Spoločnosti na pomoc osobám s  autizmom z  Kysuckého Nového Mesta s  novým kurzom – Hudobno-pohybovými dielňami - muzikoterapiou, ktorý vznikol takisto v spolupráci s Nadáciou Anjelské krídla. Hudobnú zložku bude zastrešovať slovenský bubeník a perkusionista Matej Smutný.

Na konci novembra sa v nových priestoroch ART STUDIA Z  – v  Dome odborov v  Žiline uskutočnila vernisáž výstavy Iné dimenzie, výstavy výtvarných prác detí a  ľudí z Nadácie. Nápadov na nové projekty a  taktiež ďalšiu spoluprácu je veľa, dúfame že v  roku 2020 ich budeme môcť všetky zrealizovať.

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk