Dentálna hygiena Zubné implantáty

Dentálna hygiena Zubné implantáty

Ubehlo opäť pár dní, niekedy slnečných, niekedy upršaných a  v  mojej ambulancii dentálnej hygieny pribudlo zopár zaujímavých situácii, ba dokonca dramatických príbehov. V  dnešnom príspevku by som sa chcela venovať zubným implantátom. Často krát prichádzajú starší pacienti na ošetrenie a pýtajú sa na „nastreľovacie“ zuby, prípadne „štátne“. Na moju otázku: A to sú aké? Zostanú prekvapene pozerať, že predsa tie umelé, o  ktoré sa netreba starať. Bohužiaľ ja také zuby nepoznám, ani také neexistujú! O každú zubnú náhradu sa treba starať, dodržiavať hygienické zásady, aby náhrada slúžila čo najdlhšie bez problémov. Samozrejme, že viem, čo väčšinou myslia výrazom „štátne“ zuby. 


 

 Okolo zubov sa krútim viac ako 25 rokov a pamätám si obdobia, keď poisťovňa alebo teda štát uhrádzal kompletné snímateľné náhrady, teda protézy a  pacienta to stálo maximálne všimné pre zubného technika, aby to bolo čím skôr hotové. Bohužiaľ, tie časy sú už dávno preč a od roku 1995 je finančná spoluúčasť pacienta na stomatologickom ošetrení a preto nás každá návšteva a ošetrenie stojí aj nemalú čiastku financií. Jedna z  najdrahších záležitostí sú zubné implantáty. Neviem, kto začal šíriť mýtus, že „nastreľovacie“, pretože postup je úplne iný. Cenovo implantáty začínajú pri sume 800,- € jeden zub. To je cena samotného implantátu s  korunkou. Cesta k  implantátu je ale zdĺhavá. Zdravotná poisťovňa neuhrádza nič zo samotného úkonu, pretože je toho názoru, že ak sa pacient nestaral o  svoje zuby a prišiel o ne, nech si náhradu uhradí. Materiály sú väčšinou tzv. biokompatibilné.

 


To znamená, že ľudskému telu podobné, alebo dobre znášanlivé. Úspešnosť zákroku už býva 90%-tná. Drahý je samotný materiál implantátu a  taktiež operačný zákrok ako taký. Implantácie väčšinou vykonávajú stomatochirurgovia, ktorí sú kompetentní a  aj vybavenie ich ambulancií, prípadne operačných sál tomu zodpovedá. Kým sa pristúpi k samotnej implantácii je nutné viacero vyšetrení. Kvalitné rtg snímky celej kosti (sánky alebo čeľuste) kde sa bude implantovať, v dnešnej dobe aj dentálne CT, kde operatér vidí presnú štruktúru dutín, nervových kanálov, prípadne zápalové ložiská v okolí, kde sa bude implantát navŕtavať. Ak pacient prišiel o zuby kvôli parodontitíde je nutné aj antibiotické preliečenie parodontálnych vačkov a kosti. No a pravdaže dentálna hygiena, aby sa implantát zavádzal do čistých úst, bez povlakov, zubného kameňa a zápalov. Je nutná spolupráca pacienta s  dentálnou hygieničkou pred aj po zákroku, aby pacient v každej fáze hojenia vedel aké pomôcky môže používať, aby niečo svojou nevedomosťou nepoškodil a tým zabráni správnemu hojeniu. V dnešnej dobe existujú perfektné pomôcky na čistenie implantátov, ale tie sa vyberajú individuálne aj podľa zručnosti pacienta. Na viacerých ambulanciách musí pacient písomne dať súhlas a je poučený, že ak nebude chodiť pravidelne na dentálnu hygienu á 4 mesiace, nemá nárok na záruku na implantát. Dentálnou hygienou sa pravidelne odstraňujú povlaky z implantátu a jeho okolia. Pevne verím, že som aspoň trochu objasnila tému implantátov a už nikto nepoužije výraz štátne alebo nastreľovacie zuby. Prajem, aby ste nemuseli otázku implantátov nikdy riešiť, ale ak predsa áno, treba si vybrať správneho odborníka a ambulanciu, ktorá je vybavená všetkým, čo k tejto práci treba. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti, radšej navštívte aj 2-3 odborníkov a veľa sa pýtajte.


Netreba sa ponáhľať s rozhodnutím, pri tomto ošetrení doslova platí dva krát meraj a raz rež!

S pozdravom, Andrea Snopková, diplomovaná dentálna hygienička B. Bystrica

www.dental-lady.sk

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk