Máš na to, dáš to – Vášeň bez limitu

Máš na to, dáš to – Vášeň bez limitu

Pani PhDr. Marcelu Václavkovú Konrádovú, MBA, cert. Mgmt., myslím nikomu predstavovať netreba. Koučka, sociálna pracovníčka, certifikovaná manažérka, autorka 7 kníh a  e-booku, dobrovoľníčka, zriaďovateľka chránených dielní a všetkého, čo súvisí s občianskymi združeniami, ale aj redaktorka Dalito.sk a riaditeľka Prístavu nádeje. Hlavne však človek so silnou osobnou charizmou, nezlomnou úžasnou energiou, obdivuhodnou kreativitou a  silným sociálnym cítením predchnutým šľachetnosťou, pokorou, láskavosťou i milosrdnosťou. Svoje sny aj napriek zdravotným hendikepom dokáže s ľahkosťou sebe samou pretaviť na realitu, ktorá nadchne a pritiahne každého bez rozdielu veku, pohlavia či zdravia. Celoštátna konferencia, ktorá sa uskutočnila v  reprezentatívnych priestoroch Radnice, Cikkerova sieň, v  Banskej Bystrici dňa 11.mája 2019 v čase od 14,00 do 17,00 bola toho dôkazom.


 

Jej cieľom bolo ukázať ľuďom, zdravým či hendikepovaným, že každý človek môže a je schopný si svoje sny plniť. Mnohí hendikepovaní ľudia však bývajú často krát zneistení a majú obavy sa do niečoho pustiť, pretože spoločnosť ich podceňuje neverí im, respektíve neverí ich schopnosti tvoriť. Zároveň vplyvom negatívnych názorov strácajú vieru v seba samých, čo nepriaznivo vplýva na kvalitu ich života a zároveň ochudobňuje celú spoločnosť. Konferenciu otvorila moderátorka pani Paula Banasová, vďaka ktorej vládla po celú dobu príjemná atmosféra. S  pozdravom a príhovorom vystúpil primátor mesta Banská Bystrica pán Ján Nosko a  po ňom špeciálny hosť podujatia, pani europoslankyňa Jana Žitňaňská, ktorá ocenila význam a vplyv takýchto podujatí. Následne začali vystupovať hostia, ktorí na základe svojho osobného príbehu dokazovali, že názov konferencie nie je iba púhou fikciou, pretože v ich prípade stála za začiatku práve vášeň, vďaka ktorej prestali vnímať limity, ktoré ich obmedzovali.

 

Pán Peter Kindel, konateľ firmy Svet bedničiek, prítomným ukázal, že realizovať svoj sen je potrebné realizovať po malých krôčikoch empaticky vnímajúc ľudí, ktorí nám veria vyhýbajúc sa tým, ktorí naše zámery spochybňujú a neveria im. Nevnímal limity, veril si že na to má a dal to. Pán Tomáš Pošvanc zas prítomným aj na praktických príkladoch ukázal, že zdravý životný štýl nemá svoje limity ani ohľadom veku či zdravia. Aj zdravotne postihnutý človek je schopný takto žiť a  dokonca i  cvičiť. Nič veľké k  tomu netreba, len sa mentálne nastaviť tak, aby naša myseľ to začala prijímať ako niečo prirodzené. Pani Tamara Gončarová = TAMI, osobná Instagram mentorka, ukázala, že sociálne siete, konkrétne Instragram, ich využívanie, môže výrazne obohatiť život človeka, samozrejme pri správnom využívaní, a napomôcť ku zlepšeniu kvality života vďaka seba prezentácii. Pán Marek Kunošík z firmy DELUVIS, expert na osobné financie, prítomným predstavil finančnú zodpovednosť, vďaka ktorej je človek schopný správne svoje finančné záležitosti spravovať. Následne vystúpili tri ženy, ktoré spája telesný hendikep, no aj napriek tomu sú vďaka vášni schopné plnohodnotného života a  svojim zanietením inšpirujú aj ostatných. Pani Eva Talianová vedie Ženský inštitút tvorivosti, kde organizuje pre ženy rôznorodé kurzy tvorivých prác, čím obohacuje ich život.

Pani Miriam Dobiášová je handmade výrobca dekoratívnych vecí a  v  súčasnosti funguje pod značkou MIM Anjel. Zároveň teraz zakladá vlastné občianske združenie, vďaka čomu bude môcť pomáhať všetkým, ktorým sa jej tvorba páči a  chceli by skúsiť podobné veci vyrábať. Pani Štefánia Suchánska, ktorá tvorí krásne sošky, veľmi pekne maľuje pod vlastnou značkou One handmade Steffani. Pani Marta Ondrišejová, riaditeľka OZ Naša chalúpka prítomných oboznámila s  činnosťou svojho združenia a  ukázala, že ak si človek verí, má víziu a  hlavne mu nechýba vášeň, ktorá ho duchovne napĺňa, je schopní pracovať s  ŤZP ľuďmi a  na zelenej lúke vytvoriť denný stacionár, čím pomáha týmto ľuďom budovať si kvalitný život. Ako každé podujatie, ktoré pani Marcela Konrádová Václavková organizuje, i  toto malo charitatívny charakter. Každý, kto si zakúpil lístok do tomboly, prispel ťažko chorému Michalovi na kúpu kúpu kompenzačných pomôcok a  špeciálnej klávesnice k počítaču. Michal sa narodil s DMO a počas svojho života už dva krát prekonal ťažké onkologické ochorenie. O  Miška sa stará jeho mamina s najstarším bratom, pretože ocino zomrel začiatkom tohto roku na onkologické ochorenie.

Konferenciu obohatila svojim krásnym spevom pani Luciana Kmeťová. Inšpiratívnu konferenciu „Máš na to, dáš to! s  podtitulkom Vášeň bez limitu, pripravilo občianske združenie Prístav nádeje, ktorého je pani Václavková Konrádová riaditeľkou s podporou Nadačného fondu PwC a nadácie Pontis i vďaka ďalším partnerom projektu. Pre nás, telesne i  mentálne hendikepovaných sú podobné podujatia veľmi významné, pretože nám nielen ukazujú cestu ako napredovať, ale hlavne sú pre nás významnou duševnou oporou i podporou.                                 

                                                                                                                                                              Ing. Hraško Peter

                                                                                                                                                              Foto: Archív OZ Prístav nádeje, Nina Fialová

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk