Platenie poistného

Platenie poistného
Aké poistné štát platí za poistencov štátu a v akej výške. Štát platí za fyzickú osobu poistné: 
• na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 4% príslušnej DSS), 
• na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu, 
• do rezervného fondu solidarity 2% z vymeriavacieho základu. 


Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie je:
• pre fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a pre osobu starajúcu sa o dieťa do 6 rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – mesačne 60% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné, pre rok 2014 je to suma 483,00 eur,
• pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok na  opatrovanie a pre osobných asistentov – minimálny vymeriavací základ (pre rok 2013 platil minimálny vymeriavací základ v sume 393 eur, pre rok 2014 platí minimálny vymeriavací základ v sume 402,50 eur)

September 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk