Október - mesiac úcty k starším a projekt Hravo a zdravo...

Október - mesiac úcty k starším a projekt Hravo a zdravo...
Materská škola pre deti s narušenou ko munikačnou schopnosťou Brezolupy už plní Tesco projekt... po úspešnom vhadzo vaní žetónov v Tescu sme vyhrali eurá na plnenie cieľov Hravo a zdravo - aj my to zvládneme.

Materská škola pre deti s narušenou ko munikačnou schopnosťou Brezolupy už plní Tesco projekt... po úspešnom vhadzo vaní žetónov v Tescu sme vyhrali eurá na plnenie cieľov Hravo a zdravo - aj my to zvládneme. A tak po Dni mlieka v školách, ideme ďalej... Pani starostka Ivetka nám po skytla priestory v Kultúrnom dome a tak sme dohodli také jedno októbrové pondelkové dopoludnie. Z Klubu dôchodcov sa nám ve novali tri „čiperky“, každá z nich si priniesla svoj obľúbený recept, ktorý aj s pomocou detí realizovala. Využili sme prevažne zdra vé a bio ingrediencie (tvaroh, maslo, vajíčka, orechy, jablká, slivky atď.). Deti takto videli, ako sa koláče pripravujú od prípravy surovín po upečenie. Aktívne sa zapájali, pomáhali, ako len vedeli, veľmi ich to bavilo. Nakoniec sme sa našimi úspešne upečenými koláčikmi ponúkli, a veru nám chutilo a chutilo všet kým, ktorí sa ponúkli tiež. Pre deti bolo toto „pracovné“ stretnutie dvoch generácií prí nosné, zaujímavé a milé, veríme, že nie je po sledné. Ďakujeme Obecnému úradu a Klubu dôchodcov v Brezolupoch!

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Solárová

MŠ pre deti s NKS Brezolupy

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk