SPOJENÁ ŠKOLA - Špeciálna základná škola Ružomberok

SPOJENÁ ŠKOLA - Špeciálna základná škola Ružomberok
V  predchádzajúcich článkoch som písala o  deťoch, ktoré sú zaradené do  C variantu a s ktorými pracujem už 7 rokov. Teraz by som chcela predstaviť celú našu školu. Spojená škola na ulici Malé Tatry 3, v Ružomberku je obklopená stromami a krásnou prírodou ako v Tatrách. Škola obsahuje tri organizačné zložky – Špeciálnu základnú školu, Základnú školu s materskou školou pri zdravotníckom zariadení (pri detskej nemocnici), Základnú školu pri zdravotníckom zariadení (Národný endokrinologický ústav v Ľubochni). 

Špeciálnu základnú školu navštevuje asi stovka detí, ktoré sú zaradené do variantov A, B, C a vo dvoch triedach sa vzdelávajú deti s autizmom. Deťom sa venuje 24 špeciálnych pedagógov, školská psychologička a o chod školy sa stará aj 6 nepedagogických zamestnancov. A čím je naša škola špeciálna?... Samozrejme tým, že odovzdávame naším inak obdarovaným deťom čo najviac vedomostí s prihliadnutím na  ich zaradenie, rozvíjame ich zruč- nosti a  návyky, učíme ich, aby boli v živote samostatné a  sebestačné a v neposlednej rade ich vychovávame.
S láskou, trpezlivosťou, pochopením.
Naše deti trochu pomalšie čítajú, niektoré ťažšie píšu, robí im problém počítanie, preto najviac hodín rozvíjajú svoje pracovné zručnosti. A  najradšej zo všetkého sa zabávajú a súťažia.Tu im poskytujeme široký priestor, aby ukázali, aké sú talentované, ako vedia spievať, tancovať, recitovať, hrať divadlo, športovať, a neboja sa predviesť to aj iným, prekonávajú svoj strach a s odvahou ukážu, čo v nich je. Majú radi hudbu a spev, vystupujú so speváckym súborom Vtáčatá. Na jeseň uvijú kytičku krásnych pesničiek pre starkých v domove seniorov, cez Vianoce spievajú vianočné pesničky na tradičnom vianočnom koncerte, a tiež svojim kamarátom v DSS, a pri tom im pomáhajú s  divadielkom deti z dramatického krúžku, ktoré každý rok nacvičia dve až tri dramatizácie.

 
 
Najradšej zo všetkých súťaží majú Miniplayback show, ktorá ich naštartuje hneď na jeseň, tu súťaží skoro celá škola. Deti si vyberú svojho obľúbeného speváka, kapelu, naučia sa text, a potom sa za sprievodu hudby snažia svojho idola čo najviac napodobniť. 
Je to zábava plná tanca a modernej hudby. Táto súťaž sa zapáčila aj deťom z iných škôl, tak si chodia k nám zasúťažiť na krajské kolo. Na jar, v marci zas predvedú naše deti svoje recitačné umenie.
Už 21 rokov recitujú krásne básničky aj prózu, ktoré im pomôžu vybrať pani učiteľky, táto súťaž má názov Ranené vtáčatá a deti recitujú v  krásnom prostredí mestskej knižn
ice. Recitačný „maratón“ pokračuje regionálnym kolom, ale už pod názvom Gaňova Tarnava a  končí krajskou prehliadkou. Odtiaľ najlepší postupujú do celoslovenského kola do Spišskej Novej Vsi.
 
V máji máme ďalšiu krásnu tradíciu v speve slovenských ľudových piesní , kde k nám zas prídu aj kamaráti z okolitých miest. To by ste neverili, aké 
„zlato“ majú v hrdielkach niektorí z nich a naozaj pri počúvaní piesní idú po tele zimomriavky. Tie deti, hlavne chlapci, ktorí sú viac športovo nadaní, bojujú na futbalových a stolnotenisových súťažiach, častokrát prinesú so sebou aj nejakú trofej. Popri tom všetkom ešte naše šikovné deti dokážu namaľovať krásne výkresy, ktoré posielame do  rôznych výtvarných súťaží, na ktorých bývajú často ocenení.

Po celý rok / ak to počasie dovolí / chodia na celodenné vychádzky do blízkeho okolia, ale niekedy sa im podarí pocestovať aj ďalej, boli už v  Bratislave, Trenčíne či Košiciach. Každý rok sa snažíme zakončiť spoločným výletom, párkrát sme boli v obľúbených Bojniciach, ale aj vo Vysokých Tatrách, alebo na Orave. Naše deti si veľmi rýchlo a šikovne dokázali osvojiť aj prácu na počítačoch, vedia surfovať po  internete, pracujú s  iPadmi, a  tak si obohacujú svoje vedomosti modernou a pútavou formou. Práve v  tomto roku oslavuje naša škola 30. výročie založenia, a to je čas na hodnotenie práce obetavých a  nadšených pedagógov i nepedagogických zamestnancov.
Tí sa snažia viesť deti cestou spoznávania života, prekonávania prekážok, dosahovania úspechov, ale najmä cestou lásky a porozumenia. Ako spievame v  našej hymne – Každý z  nás má šancu, svojou cestou ísť, každý túži spoznať lásku, k svojmu cieľu prísť.

Kontakt: SPOJENÁ ŠKOLA - Špeciálna základná škola Ružomberok
Adresa školy: Malé Tatry č. 3, 034 01 Ružomberok
Telefón: 044/4328574, 044/4304128, 044/4304127, +421 905 613409
e-mail školy: szsruzomberok@mail.t-com.sk
Viac informácií aj obrázkov na stránke školy http://szsrbk.edupage.org/

Silvia Kedroňová 

Júl 2015
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk