„STAVBA BEZ BARIÉR“ - Byt s voľnou dispozíciou

„STAVBA BEZ BARIÉR“ - Byt s voľnou dispozíciou
Pri navrhovaní bytových stavieb je potrebné uplatniť aj tieto zásady:

Pri navrhovaní bytových stavieb je potrebné uplatniť aj tieto zásady:
voľný manipulačný priestor s rádiusom 1500 mm musí byť k dispozícii v každom priestore, v ktorom sa vykonáva nejaká činnosť,
všetky dvere musia mať min. svetlú šírku 800mm, vrátane dverí do hygienických priestorov, pričom dverné prahy môžu mať max. výšku 20 mm, vhodnejšie sú bezprahové dvere,
bezbariérové prechody na balkón, terasu a lodžiu,
znížené okenné parapety s výškou cca 600 - 700 mm.

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk