RAMPA pre VSTUPNÉ, CHODBOVÉ A KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY

RAMPA pre VSTUPNÉ, CHODBOVÉ A KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY

• pred vstupom do objektu vytvoriť dostatočne veľkú vodorovnú plochu

• vstupné dvere minimálne 900mm široké, bezprahové (výškový rozdiel prahu môže byť maximálne 2cm)

• automatické otváranie dverí (na  fotobunku), posuvné otváranie

 


• navrhovať akustické navádzacie systémy pri vstupe do objektov

• u verejných stavieb je nutné umiestniť tyflografické pomôcky (reliéfne mapky, plániky, a pod., ktoré podávajú nevidiacim a slabozrakým informácie o objekte), riešiť vodiace línie pre pohyb zrakovo postihnutých osôb

• minimálna šírka chodby je 1200mm, v objekte občianskej vybavenosti je 1500mm (optimálne 1800mm) • rampy navrhovať so správnym sklonom, s vodiacou tyčou a držadlami po oboch stranách, povrch upraviť proti šmyku

• schodiská a  rampy upraviť tak, aby zrakovo postihnutý človek nemohol vstúpiť (padnúť) do voľného priestorumax. sklon rampy 1:12 = 8,3% ( sklon 1:8 = 12,5% je dovolený,

ak je dĺžka rampy max. 3000 mm) optim. sklon rampy 1:20 = 5%


Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk