Medzinárodný deň detskej rakoviny

Medzinárodný deň detskej rakoviny
Celosvetová kampaň na podporu povedomia o detskej onkológii pripadá každoročne na 15. februára. Symbolom tohto dňa je zlatá stužka. Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť týkajúcu sa rakoviny u detí a mládeže a pochopenie problémov a výziev týkajúcich sa tohto ochorenia. Taktiež je dôležité reflektovať na potrebu spravodlivého a lepšieho prístupu k liečbe pre všetky deti na celom svete. 


Iniciatíva pripomínania si dňa detskej rakoviny vyšla od Childhood Cancer International, ktorá zahrňuje partnerstvo organizácií z 90 krajín sveta v 5 kontinentoch. Medzinárodný deň detskej rakoviny vychádza z predpokladu, že každé dieťa si zaslúži najlepšiu možnú medicínsku a psychosociálnu starostlivosť bez ohľadu na rasu, náboženstvo, krajinu pôvodu, sociálny status či finančnú situáciu. Organizácia tvrdí, že včasná a presná diagnostika, ako aj dostupnosť a prístup k správnej liečbe a starostlivosti, vrátane cenovo dostupných a kvalitných liekov, sú dôležitými aspektmi k predchádzaniu úmrtia detí na rakovinu.
Dôležitosť vyjadrenia solidarity je podložená faktom, že deti a mládež sú srdcom každého národa a je na našej zodpovednosti zabezpečiť, aby boli schopní žiť svoj život naplno a  zmysluplne naplniť svoj potenciál. Rakovina zbavuje naše deti detstva a mladosti. Otrasie celým životom dieťaťa, ale aj jeho rodiny. Dieťa je príliš skoro konfrontované s náročnými situáciami, dlhodobou izoláciou od priateľov, kamarátov, spolužiakov. Cesta boja s rakovinou sa vyzna-čuje obrovskou bolesťou, stresom a strachom z  neznámeho. A  preto je dôležité nenechať ich na tejto ceste samých.

Prečo je dôležité konať teraz?
• pretože štatistiky nepovedia celý príbeh
• pretože rakovina u detí nepozná hranice
• pretože rakovina u detí je liečiteľná, ale vzniká výrazná nerovnosť oproti rozvojovým krajinám
• pretože deti sú naša budúcnosť a zaslúžia si šancu žiť naplno
• pretože jedna smrť je príliš veľa
• pretože žiadna rodina by sa nemala stať ekonomicky ohrozenou následkom rakoviny u ich dieťaťa
• pretože žiadne dieťa a rodina by nemali rakovine čeliť sami
• pretože kvalitný prístup k zdravotnej starostlivosti , liekom pomôže zastaviť umieranie
• pretože prístup ku kvalitnej lekárskej starostlivosti nemá byť privilégiom, ale ľudským právom

Zdroj: http://www.internationalchildhoodcancerday.org/

Ingrid Škropeková, Svetielko nádeje
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk