Paličkovali pre Svetielko nádeje

Paličkovali pre Svetielko nádeje
Čipkárky z celého Slovenska, ale aj z Chorvátska a  Českej republiky sa v októbri stretli v Novej Dubnici. Presvedčili sme sa na vlastné oči, že ak sa tieto šikovné ženy do niečoho pustia s nadšením a otvoreným srdcom, nemôže to dopadnúť inak ako výborne. Na  začiatku bola myšlienka zviditeľniť prácu a  projekty Svetielka nádeje prostredníctvom svetlušky, ktorá je súčasťou loga nášho občianskeho združenia. 
Dostali sme tip na Klub paličkovanej čipky v Novej Dubnici, ktorý má kontakty na kluby po celom Slovensku. Ukázalo sa, že tento tip bol naozaj vzácny. Čipkárky v  Novej Dubnici práve v tomto roku pripravovali celoslovenské stretnutie, ktoré sa koná každé dva roka a tak sa rozhodli, že ich podujatie bude mať tentokrát aj charitatívny rozmer. Naštartovali iniciatívu Paličkujeme pre Svetielko nádeje, oslovili čipkárky od Košíc až po Bratislavu a k dobrej myšlienke sa veľmi rýchlo začali pridávať mnohé z nich. Vytvorili úžasnú kolekciu svetlušiek a pomohli nám zviditeľniť sa, pretože o Svetielku nádeje sa vďaka ich iniciatíve dozvedeli stovky ľudí na celom Slovensku. Výsledok práce šikovných čipkárok nám doslova vyrazil dych. Na výstave nás totiž vítali prekrásne práce. Svetluška z nášho loga dostala umeleckú paličkovanú podobu a veru ťažko sa nám hľadali slová, ktorými by sme vedeli náležite oceniť túto krásu.

Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnil aj Peter Marušinec, primátor Novej Dubnice, ktorý prevzal nad podujatím záštitu. Vedúca klubu Anna Waldeckerová vo svojom príhovore na  úvod povedala: „Zišli sme sa už po štvrtýkrát, aby sme si počas troch dní vymenili skúsenosti, uzatvorili nové priateľstvá a obyvateľom mesta i okolia priblížili rozmanitosť slovenských čipiek. Naše stretnutie má ešte jeden rozmer – podporiť občianske združenie Svetielko nádeje. Čipkárky nemajú len šikovné ruky, ale hlavne dobré srdce. Na podporu občianskeho združenia vytvorili viac ako tristo darčekov. Práce vytvorili starí i  mladí. Najstaršie čipkárky majú viac ako 80 rokov a tie najmladšie z Popradu iba 12 rokov.“
Počas rozhovorov s  čipkárkami sme odpovedali na  ich otázky, pretože ich zaujímalo všetko, čo s  poslaním a  projektmi Svetielka nádeje súvisí. Veľmi citlivo a s obrovskou dávkou empatie pristupovali k tvorbe svetlušiek, mnohé ku svojim prácam pridali aj odkazy chorým deťom.

Za všetky vyberáme odkaz čipkárky z Považskej Bystrice: „Milí kamaráti, mám 84 rokov. Prežila som II. svetovú vojnu. Prekonala som veľa chorôb a tiež aj rakovinu. Vyliečila som sa. Aj vám želám skoré vyliečenie. Do ďalších rokov vám želám dobré zdravie a radostný život.“ V Novej Dubnici nám učarila nielen krása čipky, ale aj tí, ktorí sa na výstave prezentovali svojimi nádhernými prácami. Veľmi nás teší, že sme v radoch slovenských čipkárok našli obrovskú podporu.

Ďakujeme všetkým čipkárkam od Bratislavy až po Košice, ktoré sme stretli osobne, ale aj tým, ktoré sa výstavy nezúčastnili a  poslali svoje práce pre naše občianske združenie. Okrem svetlušiek to boli aj ďalšie krásne čipkované motívy. Ďakujeme aj za  dobrovoľné vstupné, na  ktorom sa počas výstavy vyzbieralo 520,-€. Naše najväčšie poďakovanie patrí Klubu paličkovanej čipky v Novej Dubnici pod vedením Anny Waldeckerovej.

Vanda Prandorfyová, Svetielko nádeje
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk