Viac o nás...

Viac o nás...
V  Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici ste si od 8. marca do 15. apríla 2016 mohli pozrieť výstavu, ktorou OZ Svetielko nádeje priblížilo svoje projekty verejnosti. Každý, kto sa na chvíľu zastavil a pozrel si túto malú výstavu, vyjadril tak spolupatričnosť s detskými onkologickými pacientmi a  ich rodinami a zároveň podporu našim aktivitám. My vo Svetielku nádeje už 14 rokov pracujeme pre nádej, ktorú choré deti nikdy nesmú stratiť. Pomáhame deťom s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením. Od vzniku nášho občianskeho združenia, v máji 2002, sme boli oporou pre stovky rodín. Pomáhame zlepšiť kvalitu života v čase hospitalizácie dieťaťa, ale zameriavame sa aj na resocializáciu po liečbe. Pomáhame rodinám aj po strate dieťaťa. Aby ste sa bližšie oboznámili s našimi projektmi, pripravili sme pre vás zaujímavé informácie o tom, ako pracuje detský mobilný hospic, komu slúži prepravná služby a byt pre rodiny, dozviete sa aj o nami organizovaných výletoch a  rekondičných pobytoch. Všetky naše projekty a program uskutočňujeme bez štátnej podpory, len vďaka darom verejnosti, grantom a asignácie 2% z dane. Touto výstavou sme chceli verejnosti priblížiť, čo robíme, ale aj poďakovať za podporu, ktorú si vážime a bez ktorej by sme sa nemohli púšťať do ďalších našich plánov.


Naše poďakovanie za priestor predstaviť prácu Svetielka nádeje patrí Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a PaedDr. Dušanovi Jarinovi, ktorý nám pomohol s inštalovaním výstavy. Za grafickú prípravu našich vystavených panelov ďakujeme grafičke – dobrovoľníčke Daniele Pusztaiovej, tlač sme zabezpečili v spolupráci s Copy Print Centrom Banská Bystrica.

Ak by ste vedeli o priestore, v ktorom môžeme takúto výstavu zorganizovať a predstaviť naše projekty, neváhajte nás kontaktovať.

Vanda Prandorfyová, Svetielko nádeje, o.z
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk