Svetielko nádeje

Liečebno-pedagogická intervencia na detskej onkológii

Liečebno-pedagogická intervencia na detskej onkológii

Liečebná pedagogika je špecializovaný odbor pedagogiky, ktorý tvorí priestor medzi špeciálnou pedagogikou, hraničnými medicínskymi, psychologickými a sociálnymi vedami. Zameriava sa na výchovné a terapeutické procesy, ktoré napomáhajú danej osobe nachádzať individuálny význam v situácii, keď ho ona sama už nevidí v dôsledku nahromadenia ťažkostí v bežnom živote. 
Projekt balíček prvého kontaktu

Projekt balíček prvého kontaktu

Onkologické ochorenie a  zmena, ktorú v živote človeka spôsobuje, je stále komunikovanejšou a otvorenejšou témou. Hollywoodskí filmári natočili niekoľko krásnych a emotívnych príbehov, ktoré ukazujú, aké náročné je prijať a  postupne sa vyrovnať s takouto nečakanou a náročnou situáciou. Málokedy sme však v nich postrehli, že by sa jednalo o príbeh, kde by rodina dieťaťa žila na hranici chudoby a peniaze na lepšie ošatenie, potraviny alebo hygienické potreby jednoducho nemala. 
Prianie do nasledujúceho roku

Prianie do nasledujúceho roku

Na Slovensku sa musí ročne vyše 200 rodín vyrovnať s  faktom, ktorý im od  základov zmení celý život - moje dieťa má rakovinu. Rodičia sa zúfalo pýtajú: Čo bude ďalej? Má naše dieťa nádej? Má budúcnosť? Svetielko nádeje dokáže zmysluplne a transparentne pomôcť malým pacientom a ich rodičom. 
Plameň ľudskosti

Plameň ľudskosti

„Človek sa má podobať sviečke, ktorá sa stravuje tým, že iným svieti.“ Sv. Augustín Sviečka. Symbol svetielka v tme. Svetielko nádeje. Pre tých, ktorí sú dlhodobo odkázaní na pomoc iných, je svetielko nádeje dôležitou súčasťou ich samých.
Detský mobilný hospic Svetielko nádeje

Detský mobilný hospic Svetielko nádeje

Čo je detský mobilný hospic? Aká je to paliatívna starostlivosť? Prečo je dôležité, aby detský pacient mohol prežiť posledné mesiace, dni či hodiny v kruhu svojich blízkych a milovaných? Aj na tieto otázky sa vám pokúsime odpovedať, pretože sa s  nimi veľmi často stretávame aj v praxi. Na  Slovensku máme tri detské onkologické pracoviská, ktoré by sme mohli rozdeliť podľa pôsobnosti v Západoslovenskom, Východoslovenskom a  Stredoslovenskom kraji. Pri každom pôsobí jedno alebo viac občianskych združení.
Hory nás učia nevzdávať sa!

Hory nás učia nevzdávať sa!

Každý športovec, horolezec, každý cieľavedomý človek vie, že cesta k  úspechu vedie cez vytrvalosť, malé krôčiky a  odhodlanosť ísť aj cez bolesť, diskomfort a  so sebazaprením. Vyberáme si rôzne ciele, ku ktorým napredujeme. 
Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám!

Sme veľmi vďační každému, kto sa rozhodne zorganizovať charitatívnu akciu v  prospech Svetielka nádeje, či už ide o  výťažok z  tomboly, alebo zo vstupného, či z  darčekových predmetov... Uvedomujeme si, čo za prípravou takejto akcie je, čo je potrebné urobiť, koho osloviť, čo získať, kde ušetriť, ako spropagovať... 
Ochrana imunity chorého pacienta s onkologickým, alebo hematologickým ochorením

Ochrana imunity chorého pacienta s onkologickým, alebo hematologickým ochorením

Na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici ležia detskí pacienti s rôznymi onko-hematologickými diagnózami, v rámci ktorých mávajú zníženú imunitu. Znížená imunita môže mať rôzne stupne a delíme ju na  tri základné režimy a  podľa toho, v akom režime sa dieťa nachádza, na dverách jeho izby je umiestnená tabuľka s názvom: voľný režim, maskový režim a leukopenický režim. 


 
Svetielko nádeje aj tento rok organizuje výlety a rekondičné pobyty doma i v zahraničí

Svetielko nádeje aj tento rok organizuje výlety a rekondičné pobyty doma i v zahraničí

Občianske združenie Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológie v Banskej Bystrici organizuje pravidelne počas roka výlety a rekondičné pobyty doma i v zahraničí. Viac sme sa o tejto téme zhovárali s Mgr. Ľubošom Moravčíkom, sociálnym pracovníkom OZ. 
Aj Banskobystrické Svetielko nádeje, o.z. vníma integráciu veľmi citlivo

Aj Banskobystrické Svetielko nádeje, o.z. vníma integráciu veľmi citlivo

Deti na  oddelení Kliniky pediatrickej onkológie a  hematológie v  Banskej Bystrici sú mnohokrát hospitalizované z dôvodu svojho ťažkého zdravotného stavu niekoľko týždňov a  nie zriedka aj mesiacov. Strácajú sociálny kontakt s  prostredím, ktoré im je inak veľmi blízke. 
Usporiadanie hodnôt mám opäť posilnené

Usporiadanie hodnôt mám opäť posilnené

Počas opekania som zbadala veľký kočík. Taký, aký som ešte nevidela. Žiadny moderný rozmar. Veľký, priestranný, s veľkými kolesami. Vybrala som sa za maminkou dieťaťa, ktoré v  kočíku ležalo a  veľmi som sa na  ňu tešila. Ivetka. Veľmi milá a skromná osôbka, vďaka ktorej som sa stala prispievateľkou do „jej“ časopisu. 
Dobrovoľníctvom môžeme získať viac, než dáme

Dobrovoľníctvom môžeme získať viac, než dáme

Zákon č. 406 z 21. októbra 2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu,ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom“. 
Dobrovoľnícka návštevná služba

Dobrovoľnícka návštevná služba

Dobrovoľnícka práca má v ľudskej spoločnosti dlhú tradíciu. Dnešná terminológia ju definuje ako prácu, ktorú vykonáva človek bez nároku na finančnú odmenu a z vlastnej vôle. Zároveň je dobrovoľníctvo spôsob, ako formovať členov spoločnosti a budovať v nich altruizmus a filantropiu. Realizácia
projektu Dobrovoľníckej návštevnej služby bola motivovaná hlavne potrebou nahradiť sociálne kontakty, ktoré detský pacienti dlhodobo hospitalizovaní na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie strácajú.

„Radosť z konania dobra je jediným skutočným šťastím.“ Lev Nikolajevič Tolstoj
Téma: Dobrovoľníctvo

Téma: Dobrovoľníctvo

Ľudia si povedia, že dobrovoľníctvo je jednoduchá vec. Zavolám si pár ľudí a tí urobia to, čo potrebujem. Možno to takto platí, pokiaľ sa robia manuálne práce, ktoré zdravý človek zvláda a je schopný realizovať. Ak chcete zohnať dobrovoľníkov k  „inak obdareným detičkám“, ako sú deti s  autizmom, je to omnoho ťažšie. 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk