AZH – nový rehabilitačný koncept v ĽŠÚ Marína

AZH – nový rehabilitačný koncept v ĽŠÚ Marína
Radi by sme informovali pacientsku verejnosť, že sme v Maríne uviedli do života novú originálnu rehabilitačnú metodiku, ktorú vypracovala naša skúsená fyzioterapeutka - špecialistka pani Ľubica Košinová. Uvedený koncept nazvala AZH - autoreflexné zapojenie hlbokého stabilizačného systému.
Radi by sme informovali pacientsku verejnosť, že sme v Maríne uviedli do života novú originálnu rehabilitačnú metodiku, ktorú vypracovala naša skúsená fyzioterapeutka - špecialistka pani Ľubica Košinová. Uvedený koncept nazvala AZH - autoreflexné zapojenie hlbokého stabilizačného systému.
Využila pritom svoje dlhoročné skúsenosti, vychádzajúce zo znalostí o prenatálnom a postnatálnom vývoji pohybu človeka, ktoré ponúkajú možnosť efektívnej liečby pacientov, výrazne stimulujú a aktivujú funkcie centrálneho nervového systému, znižujú spasticitu, zlepšujú vnímanie, komunikáciu pacienta a jeho aktívny pohyb.

Ako to funguje?
Pacient vedený fyzioterapeutom zaujme určitú terapeutickú polohu pri uvedomelej izometrickej aktivácii kostrového svalstva počas určitého času. Táto poloha a jej aktivácia vysiela podnety do mozgu a tým aktivuje prirodzené a vrodené schopnosti pacienta.
Pacient „zapne“ príslušný motorický vzorec z daného obdobia a pri jeho opakovaní je predpoklad aktivácie porušeného motorického stereotypu. Pacient je schopný vyvolanú aktivitu zaradiť do svojho spontánneho pohybu.
Sám po terapii „objaví“ a použije určitú funkciu, bez toho, aby sa ju musel učiť. Dochádza k celkovej zmene v držaní tela, k zmene v presune ťažiska, k zlepšeniu vzpriamovania, riadenia rovnováhy a koordinácie pohybu.

Pre koho je metodika určená?
Pohybové procesy sú vybaviteľné u každého jedinca nezávisle od jeho veku. Výhodou konceptu je automatické autoreflexné zapojenie svalstva, vrátane hlbokých stabilizátorov. Dôležitá je aktívna spolupráca pacienta pri nastavení a aktivácii polohy. Po odbornom zaškolení pokračuje pacient v terapii aj v domácich podmienkach, bez pomoci terapeuta.

Ktoré diagnózy sú najvhodnejšie?
Choroby a úrazy chrbtice, lézie miechy (paraplégia, kvadruparéza), náhrady kĺbov endoprotézami, operácie skoliózy, stavy po cievnej mozgovej príhode a mnohé ďalšie...

Na záver dodajme, že naše doterajšie skúsenosti so širokým spektrom diagnóz sú naozaj povzbudzujúce, pribúdajú ďalší pacienti, ktorí sa k nám kvôli AZH vracajú. Koncept bol oficiálne uznaný odbornou verejnosťou lekárov aj fyzioterapeutov, v súčasnosti prebiehajú školenia ďalších fyzioterapeutov, aby z uvedenej metodiky mohlo mať prospech čo najviac pacientov.
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk