Bazálna stimulácia v DSS Košúty

Bazálna stimulácia v DSS Košúty
S pojmom bazálna stimulácia som sa prvýkrát stretla v  roku 2005 v domove dôchodcov v Brne, pri príležitosti exkurzie. Pripadalo mi to ako zázrak, keď nám premietli videozáznam o  jednej klientke postihnutej Alzheimerovou chorobou.
Keď hlavná sestra zariadenia porozprávala, podotýkam veľmi zanietene, ako pomocou Bazálnej stimulácie dosiahli u klientky úplné zotavenie, nechcelo sa mi tomu veriť. Po návrate domov som začala intenzívne pátrať a zisťovať čo to vlastne Bazálna stimulácia je. Zistila som, že základným pilierom celého konceptu je maximálny rešpekt ku klientovi, kedy sa starostlivosť prispôsobuje jeho potrebám. Druhým nemenej dôležitým stavebným kameňom tejto koncepcie je poskytovať vhodné stimuly, vďaka ktorým dochádza k podnecovaniu nervových dráh. Dokázalo sa, že vďaka týmto impulzom sa obnovujú aj pamäťové stopy a to prispieva k celkovej rehabilitácii klienta. Ako som po absolvovaní základného kurzu BS v Národnom centre ošetrovateľstva a nelekárskych zdravotníckych odborov v Brne v roku 2006 zistila, nemôžem očakávať okamžitú viditeľnú zmenu, ktorá sa udeje zo dňa na deň.
Trpezlivosť, láskavý prístup, rešpektovanie jedinečnosti klienta, ako aj vhodný výber špeciálnych techník Bazálnej stimulácie, celkový prístup ako aj správanie ošetrujúceho personálu ku klientovi časom prinesie svoje ovocie. Ošetrujúci, ktorí pracujú podľa konceptu Bazálne stimulácie nazerajú na klienta ako osobnosť, nezávisle od jeho postihnutia a  aktuálneho telesného, mentálneho a duševného stavu. Vzťah medzi klientom a ošetrujúcim sa stále vyvíja a obe strany ho neustále ovplyvňujú. Tým, že každý človek reflektuje na svoje okolie a komunikuje s ňou jedinečným spôsobom, získava svoju nezávislosť a  jedinečnosť. DSS pre dospelých v Košútoch preškolilo všetkých zamestnancov v priamom styku s klientmi v roku 2007 a od toho roku na základe supervízie sa stalo certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie.

PhDr. Judita Katonová, hlavná sestra Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk