Canisterapia

Canisterapia

Čo je to canisterapia? Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka.

Zdravie je definované (podľa WHO-Svetová zdravotnícka organizácia) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Canisterapia kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka zahrňuje motivačnú zložku k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

Podporná metóda

Canisterapia sa uplatňuje hlavne ako pomocná (podporná) psychoterapeutická metóda pri riešení rôznych situácií, kedy iné metódy zlyhávajú alebo ich nemožno použiť.
Napríklad pri naväzovaní kontaktu s ťažko komunikujúcimi pacientmi a pri práci s:
• emocionálne poškodenými a citovo deprimovanými deťmi
• autistickými deťmi
• mentálne postihnutými
• zmyslovo postihnutými
• u niektorých psychiatrických diagnóz (úzkosť, depresia, fóbia)
• v logopedickej a rehabilitačnej praxi (hlavne ako motivačný prvok)
• ako socioterapia a psychoterapia telesne postihnutých či inak handicapovaných
• pri výskyte apatie, bezmocnosti, chronicky chorých a zdravotne postihnutých
• u chorých detí (hlavne dlhodobo-neurologicky, onkologicky, úrazy, pri zlej adaptácií na pobyt v nemocnici)
• ako súčasť komplexnejterapie v geriatrii (demencia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, depresie, strata dôvodu žiť).

Metódy AAA (Animal Assisted Activities) poskytuje príležitosť pre motivačný, výchovný, odpočinkový alebo terapeutický prospech, zameraný na zvýšenie kvality života klienta. AAT (Animal Assisted Therapy) je cielená intervencia, pri ktorej je zviera neoddeliteľnou súčasťou terapeutického procesu. Hlavný rozdiel medzi oboma skupinami je, že zatiaľ čo výsledky AAA možno vyjadriť len v pojmoch radosti, spokojnosti a šťastia, výsledky AAT sú objektívne pozorovateľné a merateľné.

Pes terapeut

Pes terapeut musí byť vyrovnaný, spoločenský, trpezlivý a ovládateľný. Musí uniesť veľkú psychickú záťaž - náhle pohyby, nečakané dotyky a objatia, nekonečné škrabkanie, hladenie, česanie, vláčenie za voditko. Nejde u neho tak o výcvik ako o priateľskú povahu. Musí mať ľudí rád. Pes nikdy nepracuje sám. Majiteľ a pes vždy tvoria tím. Kľudná a vyrovnaná povaha majiteľa je teda podmienkou úspešného terapeutického tímu.

Zdroj: internet
Foto: osobný archív Ivety Bartalovej
Ak sa chcete dozvedieť viac o osobnej skúsenosti s canisterapiou I. Bartalovej a o jej Katke a Bárke, prečítajte si jej článok.


 

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk