Cvičenia, terapie, rehabilitácie... AXIS Cognitive

Cvičenia, terapie, rehabilitácie... AXIS Cognitive
Dieťa s Down syndrómom sa vyvíja svojím vlastným tempom a potrebuje nielen láskyplnú starostlivosť rodičov, ale aj rozdielne terapeutické prístupy (fyzioterapiu, ergoterapiu, logopédiu, biofeedback, muzikoterapiu, kanisterapiu...)

Tieto terapie podporujú podporujú rozvoj jeho osobnosti a vedú ho k samostatnosti. Včasná rehabilitácia uľahčuje tiež kontakt a komunikáciu s ostatnými deťmi a integráciu do spoločnosti.

 

AXIS Cognitive

V AXIS Medical Center sa špecializujeme na rehabilitáciu detí s Down syndrómom a ako jediné centrum na Slovensku ponúkame konkrétny program, ktorý zohľadňuje ich špecifické potreby - AXIS Cognitive. Tento komplexný rehabilitačný program je vypracovaný našimi špecialistami na základe dlhoročných skúseností a prihliada na individuálne charakteristiky správania dieťaťa, posilňuje jeho emocionálnu stabilitu a dáva mu príležitosť objaviť svoj potenciál. Rodičia môžu získať individuálne a rodinné poradenstvo, naučia sa lepšie porozumieť sebe a svojmu dieťaťu, získať dôveru v seba a svoje dieťa. S možnosťou ubytovania priamo v centre sa zvyšuje tiež socializácia dieťaťa a jeho rodičov, dochádza k výmene informácií a skúseností, nadväzujú sa nové kontakty a priateľstvá. 
Včasná interdisciplinárna podpora pre deti s Downovým syndrómom sa ukázala ako veľmi účinná. Rehabilitačný program AXIS Cognitive vytvára vďaka rozdielnym terapeutickým prístupom podnetné a obohacujúce prostredie pre rozvoja dieťaťa s DS.

Kľúčové terapie:

+ Fyzioterapia s 2-3 terapeutmi

• fyzioterapia/hydrokinezioterapia
• posilnenie svalového tonusu
• podpora hrubej motoriky
• zlepšenie rovnováhy a pohybovej koordinácie
• držanie tela a chôdza

+ Ergoterapia

• zlepšovanie funkčného stavu horných končatín a rúk
• podpora jemnej motoriky
• posilnenie svalov ruky a prstov
• zlepšenie pohybových sekvencií
• koordinácia ruka-oko
• aktivácia oboch hemisfér mozgu

+ Logopédia

• podpora správneho dýchania
• podpora rozvoju reči a komunikácie
• orofaciálna stimulácia artikulačných orgánov a svalov tváre
• normalizovanie tonusu artikulačných svalov
• oromotorické cvičenia na posilnenie jazyka a pier
• logopedické cvičenia zamerané artikuláciu

+ Synergická reflexná terapia

• kombinuje prvky reflexnej liečby:
• manuálna terapia
• akupunktúra a akupresúra
• elektroakupunktúra

Výsledky tejto liečebnej metódy sa prejavia už po pár sedeniach v oblastiach, ako sú rovnováha, svalový tonus, koordinácia pohybov, metabolizmus, psycho-emočné funkcie.

+ Integrovaná terapia a Biofeedback

Jedná sa o komplexné terapeutické postupy zamerané na: 
• posilnenie psychomotorických schopností
• podporu pozitívneho vnímania vlastného tela
• stimuláciu sluchových a vizuálnych schopností
• rozvoj každodenných schopností
• zlepšenie koncentrácie a pozornosti

Vo fáze prípravnej, udržiavacej či podpornej terapie je vhodný program AXIS SUPPORT. Umožňuje odborný dohľad nad cvičením realizovanom v domácom prostredí, ako aj prehľad o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa. Krátky a efektívny harmonogram terapií dotvára detailný obraz celoročnej rehabilitácie v našom centre. Pre najmenšie detičky je optimálny program ranej rehabilitácie AXIS Baby aj s možnosťou ambulantnej terapie niekoľkokrát do týždňa.

AXIS Medical Centernovootvorené neurorehabilitačné centrum na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Naším cieľom je ponúknuť vysoko kvalitnú a individuálne zameranú rehabilitáciu.

Mgr. Anita Hermanová

 

KONTAKT: AXIS Medical Center
Nábrežie J. J. Torkosa 3605/34  •  Kúpeľný ostrov •  Piešťany 921 29
+421 948 442 509  •  info@axis-medical.eu
www.axis-medical.eu

 

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk