Hudobno-pohybové dielne ako muzikoterapia pre inak obdarené deti

Hudobno-pohybové dielne ako muzikoterapia pre inak obdarené deti
Hudba, spev a pohyb k sebe neoddeliteľne patria a ako liečebné prostriedky sú používané už od nepamäti....

ART STUDIO Z pod vedením Zuzany Smudovej Harantovej vzniklo v Žiline v roku 2018. Hneď na začiatku vznikla aj naša krásna spolupráca s Nadáciou Anjelské krídla. Najskôr integráciou detí v letných táboroch, vytvorením výtvarných dielní, či krásnym projektom Okienko do duše. Našou najnovšou spoločnou aktivitou pre deti z nadácie sú hudobno-pohybové dielne, ktoré majú vzdelávací, relaxačný, ale aj terapeutický charakter.

Liečba hudbou, spevom a pohybom

Hudba, spev a pohyb k sebe neoddeliteľne patria a ako liečebné prostriedky sú používané už od nepamäti. Terapeutické a socioterapeutické kvality hudby boli u mnohých národov považované za to podstatné pri ich tvorbe. Hudba dokáže do ľudskej duše preniknúť hlbšie a bezprostrednejšie ako slová a pohyb ho dopĺňa v spôsobe vyjadrenia vedomých či podvedomých podnetov.

Úlohou hudobno–pohybových dielní je podporiť emocionalitu, rozvoj motoriky, poznávanie, komunikačné schopnosti či sociálnu interakciu. Pri pohybe a tanci vznikajú nové prepojenia medzi pravou a ľavou hemisférou. Jednotlivé hodiny sa zameriavajú na vnímanie rytmu, tempa, spev, používanie hudobných nástrojov, klavírnej hudby, perkusívnych nástrojov rôzneho druhu, hudobnú improvizáciu, pohyb na mieste aj v priestore, pohyb improvizovaný aj štylizovaný, v rámci individuálnych možností jednotlivých účastníkov dielní.

Hudobno-pohybové dielne dávajú priestor posúvať hranice vnímania jednotlivých detí, so zameraním na ich vlastnú individualitu a potreby.

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk