Skenar terapia

Skenar terapia
Zalovím v pamäti. Áno, je to aj skenarterapia, na ktorú nedám dopustiť. Možno aj vďaka skenaru a úžasnej Niké dnes píšem tieto riadky. Kto vie....
Čo to vlastne ten skenar je? Ako funguje? Ak by som to povedala slovami úúúúpleho laika je to prístroj veľkosti kalkulačky, ktorým po Vás behajú. Myslím, že v mojom prípade to bolo po chrbte. Je to bezbolestné, dnes by sme pri tom možno trošku viac žartovali, v tej dobe som na to ešte nebola súca...

 

Skenar je prístroj, ktorý nastaví telu ozdravovací proces, kedy sa telo začne liečiť samo. Pracuje len na povrchu pokožky, prikladaním prístro ja. Elektrický impulz nášmu telu vlastný (taký ako máme pri zázname napr. EKG) prechádza pokožkou a komunikuje s mozgom, následne z mozgu vysiela korekčné impulzy späť do prístroja. Táto komunikatívna forma Skenaru a našeho mozgu je jedinečná. Skenar spracuváva len impulzy, ktoré mozog vyšle.
Táto metóda liečby sa dá vysvetliť aj formou otvárania synaptických brán medzi jednotlivými nervovými bunkami, ktoré umožňujú rýchly prechod informácii po nervových dráhach. Synaptické brány otvárajú neuropeptidy, látky, ktoré Skenar vylúči do tela.
Je to obdobne, akokeby sme sa niekam veľmi ponáhľali a potrebujeme zelenú vlnu na semaforoch. Každá križovatka musí mať dostatok neuropeptidov (molekuly ako endorfíny, kefalíny..), aby nastavila hneď zelenú na rýchly a plynulý prechod informácii. Obdobne, ako keď sa omylom dotknete horúcej platne. Informácia, ktorá prebehla v bleskovom čase dala informáciu z mozgu, aby sme ruku odtiahli.


Ak by naša zelená vlna na semaforoch predstavujúca prepojenia, synapsy nervových buniek nefungovala, tak sa popálime. Laicky povedané Skenar terapia napráva nefungujúce, či spomalené toky informácii. Tým sa podieľa na náprave všetkého v tele, je to celostná medicína, ktorá obnovuje zdravie. Funguje na úrovni chemickej, hormonálnej, imunitnej, psychoemocionálnej... Skenarom pomáhame deťom s rôznymi poruchami vývoja, predčasne narodeným deťom sa vyvíjať správne, deťom s opakujúcimi sa zápalovými procesami odbúrať antibiotiká a nastaviť správne fungovanie imunity. Vyvíjať ako ko strosvalový systém, tak mentálnu stránku organizmu. Liečime rôzne druhy dysfunkcií, alergie, úrazy, bolestivé stavy, ako napr. chrbtice, kĺbov a iné, akútne, chronické ochorenia sústav, problémy športovcov, starších pacientov. Toto všetko si pamätám iba v skratke. A pomerne okresane. Ale viem sa vynájsť.
Dobre teda, čo mi skenar dal?
Myslím, že najmä väčšiu schopnosť hýbať sa. Myslím, že keď som tam pred viac ako rokom chodila, že som sa zďaleka nehýbala toľko, čo dnes.
Nebola som schopná iba tak stáť a nedržať sa, tobôž nie v otvorenom priestore. Nie, nie je to terapia z priečinka Nemožné na počkanie, zázraky do troch dní. Potrebuje to čas. Iba si pamätám slová svojho niekdajšieho trénera – „Čo raz do tela vložíš, to Ti jedného dňa aj vráti.“ Samozrejme, vtedy som netušila, že jedného dňa zistím, že mal obrovskú pravdu. Možnože za to, že sa každým dňom posúvam kupredu, vďačím aj skenaru. A ako a komu ešte pomohol? Príbehov detí a ich rodičov je viac ako dosť. Iba rodič vie, aké to je, keď jeho dieťa trpí ťažkou diagnózou.
 Ak sa u neho znenazdajky objavujú epileptické záchvaty, ak je problematické udržať s ním očný kontak... Takýto rodičia sú obvykle vďačný zakaždý krok vpred? Tak ako sú dospelí pacienti vďační za to, že vedia stáť, že sa vedia posadiť, pohnúť rukou...
Príbehov je na stránke www.skenarterapia.sk

„Netreba zabúdať na skenar terapiu u rodičov,“ píše sa v jednom príbehu. Stav rodiča, najmä ten psychický, sa veľmi odzrkadľuje aj na malom dieťati. Nie som si istá, či je to práve 7 rokov, dokedy je dieťa úzko späté so svojim rodičom, najmä teda s matkou, s ktorou trávi najviac času. Nechcem tu písať bludy, chcem, aby ste o tejto možnosti všetci vedeli. Rodičia detí s rôznymi dysfunkciami na skenar nedajú dopustiť. A ja? Tiež nie

Dagmar Sváteková

November 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk