Terapia GIGER MD

Terapia GIGER MD
Prístroj GIGER MD je celosvetovo úspešne používaný lekármi, fyzioterapeutmi, rodičmi a pacientmi od roku 1984 ako terapeutické zariadenie v liečbe poranení miechy, mozgových príhod, mozgovej obrny, Parkinsonovej choroby, roztrúsenej sklerózy a rôznych ortopedických a neurologických ochorení. Môže sa bezpečne používať na liečbu pacientov každého veku od 1 do 100 rokov.

GIGER MD je zariadenie, ktoré podporuje rozvoj motorických funkcií a tým zároveň aj nápravu poškodení CNS (centrálneho nervového systému). V procese obnovy CNS Giger MD vyvoláva vytváranie nových nervových buniek a množenie funkčných buniek. Zariadenie využíva rytmické, dynamicky koordinované pohyby, ktoré podporujú obnovenie základných funkcií CNS. Pohyby pacientov na zariadení GIGER MD spúšťajú impulzy v receptoroch kože, svalov, kĺbov a iných tkanív, ktoré mnohonásobným opakovaním vyvolávajú zmeny v nervovej sústave.

Terapeutického zariadenia GIGER MD môžeme jednoducho popísať ako zariadenie, na ktorom dolné a horné končatiny vykonávajú koordinované cyklické pohyby (prostredníctvom pedálov a kľuky) – ktoré sú prepojené s miernym fázovým posunom. Pohyb vychádza len z vlastného pohybu pacienta, keďže zariadenie nemá elektrický pohon. Pacient počas terapie leží uvoľnený v polohe na chrbte, čím sa obmedzí pôsobenie zemskej príťažlivosti, následkom čoho sa znižuje pacientova únava a  zvyšuje sa jeho výkon. Prístroj vytvára trojrozmerný koordinovaný pohyb končatín a trupu, ktorý následne prechádza telom ako špirálová vlna. Pohyb navodený zariadením GIGER MD vytvára sústavu pohybov podobných vlneniu, ktoré zaisťujú účinok zariadenia. Prostredníctvom pohybu nôh a rúk, prepojených pedálmi a kľukou, zariadenie postupne ovplyvňuje všetky segmenty miechy, čo zvyšuje možnosti prebudenia stratených funkcií. Jedným z kľúčových princípov terapie GIGER MD je, že koordinovaná stimulácia celého CNS navodzuje zlepšenie v rôznych jej častiach vrátane vyšších poznávacích funkcií. Najvýraznejšie výsledky sa dosahujú u detí a najmä v prípadoch, keď sa rehabilitácia začne bezprostredne po poškodení. Tieto výsledky môžeme vidieť v rôznych prípadoch detí s traumami mozgu, ktoré boli rehabilitované napriek tomu, že boli v kóme. Vedecké dôkazy a ich aplikácia v praxi potvrdzujú, že intenzívnou GIGER MD® terapiou je možné značne zlepšiť neurologický, fyzický a mentálny stav, a tým súčasne posilniť zdravie a dlhovekosť.

Súčasťou zariadenia GIGER MD je aktívna technológia biofeedback za účelom audiovizuálnej stimulácie v kombinácii s koordinovaným pohybom všetkých končatín.
Biofeedback - spätná väzba o správnosti vykonávaných pohybov. Tú nám poskytuje prepojenie pacienta na terapeutickom zariadení na počítač. Počítač používa svetlo, hudbu, film, ktoré stimulujú pacienta a informujú o správnosti vykonávaného pohybu. Spočiatku sú nastavené ľahké hodnoty a potom čo ich pacient dosiahne sa obtiažnosť zvyšuje. Nakoniec by sa mal pacient stať sám sebe terapeutom a v závere ovládať špecifické telesné funkcie. Zariadením Giger MD biofeedback môže pacient natrénovať ovládanie a zmenu problematických funkcií tela.

Základné princípy pokrokového zariadenia Giger MD sú:
• bezbolestná liečba
• celé telo je udržiavané v pohybe, zatiaľ čo účinky zemskej príťažlivosti sú obmedzené
• plynulý aktívny a pasívny pohyb
• harmonické pohyby v koordinovanej dynamickej rovnováhe
• všetky štyri končatiny sú prepojené
• ramená, nohy, chrbát, panva, plecia a hlava sú vedené symetricky
• končatiny a chrbát sú striedavo naťahované a rotované
• vykoná sa viac než 30 000 pohybov kĺbov za 20 minút
• použiteľné v akútnej aj chronickej fáze ochorení
• použiteľné pri akejkoľvek miere spasticity

Výhody
• Zlepšuje pohybové schopnosti, Zlepšuje rovnováhu, Zlepšuje mobilitu, Prekonáva problémy chybných pohybových vzorcov
• Neexistujú vekové obmedzenia a nemá neželané vedľajšie účinky,

Možnosť bezbolestnej liečby všetkých druhov zranení
• Úprava skoliózy,
• Zlepšenie funkcií močového mechúra a vnútorností
• Zlepšenie dýchania,
• Zníženie bolestí nervového pôvodu
• Zlepšenie srdcovocievnych funkcií,
Predchádzanie preležaninám
• Predchádzanie rednutiu kostí a zlomeninám,
• Zlepšenie poznávacích funkcií a pamäte
• Zväčšenie svalovej sily,
• Podporuje sústavný aktívny a pasívny pohyb

Terapia GIGER MD® pôsobí pozitívne aj:
• Proti spasticite
• Proti zápalu pľúc
• Na obehové ťažkosti
• Na hlbokú žilovú trombózu

V Centre Liberta sme ako jediní na Slovensku zaviedli terapiu Giger MD v  kombinácii s intenzívnou terapiou. Na základe našich 4-ročných skúseností môžeme tvrdiť, že využívanie terapie Giger MD značne zvyšuje účinnosť intenzívnej terapeutickej liečby.

Dr. Štefan Ferencsik
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk