Terapie v Špecializovanom liečebnom ústave Marína š.p.

Terapie v Špecializovanom liečebnom ústave Marína š.p.
Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých detských, ale aj dospelých pacientov. Komplexná starostlivosť zahŕňa: rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, liečebnopedagogickú, psychologickú a podľa potreby aj ďalšie formy liečebnej starostlivosti
Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých detských, ale aj dospelých pacientov. Komplexná starostlivosť zahŕňa: rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, liečebnopedagogickú, psychologickú a podľa potreby aj ďalšie formy liečebnej starostlivosti.

Po vstupnom lekárskom vyšetrení je každému pacientovi stanovený individuálny terapeutický a rehabilitačný plán. Daný plán obsahuje konkrétne liečebné procedúry, ktoré ošetrujúci lekár vyberá z nasledovného zoznamu poskytovaných procedúr:
• Liečebná telesná výchova (individuálna, skupinová), hydrokinezioterapia, plávanie.
• Oddelenie elektroliečby: diadynamické prúdy, interferenčné prúdy, galvanické prúdy, elektrostimulácia, rebox, diatermia, ultrazvuk, magnetoterapia.
• Vysoko výkonný laser IV. Generácie.
• Fototerapia: biolampa, colorterapia, solux, horské slnko.
• Liečba prácou (ergoterapia), výchova k sebestačnosti.
• Balneoterapia, bazén s termálnou síranovo-hydrouhličitou, vápenatohorečnatou vodou + zábal, vane, perličkový kúpeľ, škótske streky, vírivky, lastúra, hydromasážne vane s chromatoterapiou a ozonoterapiou, sauna (suchá, parná).
• Masáže: klasická, reflexná, podvodná, manuálna lymfodrenáž, reflexná masáž chodidiel.
• Termoterapia: parafínové zábaly, rašelina.
• Plynové injekcie.
• Akupunktúra,
• Psychoterapia, liečebná pedagogika, včasná intervencia, kognitívna rehabilitácia.
• Terénne túry, nordic walking.
• Animoterapia: hipoterapia, kanisterapiaZákladným pilierom liečby je využitie prírodnej liečivej vody z vrtu K2 pre hydrokinezioterapiu.

Minerálna voda je stredne mineralizovaná, uhličitá, sirano - hydrogénuhličitanová, vápenato – horečnatá so zvýšeným obsahom flóru a horčíka. Je vhodná aj na pitné účely. Jej priaznivé účinky boli zdokladované pri črevných poruchách, poruchách vyprázdňovania, pri dyskinéze žlčových ciest, pri poruche tvorby pankreatických enzýmov, pri chronických zápaloch močových ciest. Rovnako sa odporúča ako doplnková liečba osteoporózy.

Vzhľadom k tomu, že škála procedúr v ŠLÚ MARÍNA je veľmi rozsiahla, pre aktuálne číslo časopisu Inak Obdarení sme sa rozhodli Vám podrobnejšie priblížiť zopár procedúr, ktoré sú v určitom smere ojedinelé a nie je ich možné nájsť vo väčšine slovenských kúpeľných zariadení.

Podkožné injekcie CO2
Pri aplikácii plynu dochádza k tvorbe podkožného emfyzému, trvajúcemu 10-15 minút. Tento zásah vedie k vazodilatácii a zlepšeniu prekrvenia tkanív a k analgézii v oblasti celého segmentu.
Účinok je mechanický – vpich ihly, tlak plynu v podkoží, zároveň chemický – zmena pH, hyperkapnia ako aj reflexný – receptory centripetálnych nervových vlákien.
Využitie pri chorobách pohybového aparátu – vertebrogénne syndrómy, degeneratívne ochorenia kĺbov a ischemickej chorobe dolných končatín.

Kinesiotape (KT)
Účinok: KT je terapeutická metóda s aplikáciou špeciálnej elastickej pásky. Podporuje a predlžuje účinok iných terapeutických postupov. Je aktívny 1 až 5 dní po nalepení, účinok trvá počas celej doby aplikácie (24 hodín denne).
Využitie, pre zmiernenie bolesti, uvoľnenie preťažených svalov, podporu oslabených svalov, úpravu nesprávneho postavenia kĺbov, korekciu chybného držania tela, redukciu opuchov, či zlepšenie prietoku krvi a lymfy.

TENS (transskutánna elektrická stimulácia nervov)
Účinok: Princíp liečby TENS prúdmi spočíva v bipolárnej stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom. Základný dráždivý účinok prúdov používaných pri elektrickej stimulácii sa prejavuje motorickým podráždením svalu, ktoré pri jednotlivom impulze prebieha ako zášklb a pri sérii impulzom ako trvalá kontrakcia svalu. Dráždením sa zvyšuje prekrvenie periférnych častí tela a to priamym pôsobením na cievohybné nervy. Významný je aj analgetický (protibolestivý) účinok ovplyvnením vedenia a vnímania bolestivého podnetu a  uvoľnením endogénnych opiátov nervovým systémom. Významný je aj reflexný účinok prejavujúci sa prekrvením, znížením bolesti, ako aj zmenou napätia tkanív a zlepšenie funkcie orgánov aj v oblastiach vzdialených od miesta aplikácie.
Využitie: na podpornú fyzikálnu terapiu rôznych reumatologických, ortopedických, neurologických, interných a  iných ochorení sprevádzaných bolesťou zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím, napr. tlmenie bolesti pohybového ústrojenstva, fantómových bolestí, akútnych poúrazových bolestí, bolestí hlavy, na elektrogymnastiku ochabnutých svalov, urýchlenie hojenia rán, vstrebávanie podliatin, ústup opuchov, redukciu hmotnosti a liečbu celulitídy.

Rebox
Účinok:
Elektrolytický účinok prístroja uvoľňuje spazmus drobných ciev, zvyšuje prietok krvi v postihnutej oblasti a spôsobuje odplavenie kyslých metabolitov. Výsledkom je uvoľnenie spazmu a bolesti. Využíva sa pri bolesti chrbtice, pooperačných a  poúrazových stavov, pri akútnych a chronických opuchoch, pri zníženej pohyblivosť kĺbov po sadrovej fixácii, pri migréne, na zmiernenie kŕčov v končatinách, pri hojení pooperačných jaziev a na neuropatické bolesti.

K ostatným špecifickým procedúram sa vrátime v niektorom z najbližších vydaniach časopisu. 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk