Hypertenzia je chorobný stav

Hypertenzia je chorobný stav
Je rizikovým faktorom poškodenia orgánov – srdca, mozgu, obličiek a  orgánových systémov, ale predovšetkým zapríčiňuje trvalé poškodenie srdcovo – cievneho systému a môže sa skončiť smrťou. Najväčšie problémy s  vysokým krvným tlakom nastávajú približne okolo päťdesiateho roku života. Ženy sú na tom najprv lepšie, lebo až do klimaktéria ich čiastočne chránia hormóny. 
Potom sa už riziko vyrovnáva mužom, ba po päťdesiatke stúpa tlak rýchlejšie ženám ako mužom. Ľuďom s dedičnou dispozíciou začne stúpať vekom.

Hypertenzia sa diagnostikuje počas šiestich meraní krvného tlaku, ktorý musí byť vyšší ako 140/90 mmHg, vtedy môžeme povedať, že máme vysoký krvný tlak a  sme teda hypertonici. Za normálne, ale už nie celkom optimálne, sa považujú hodnoty medzi 120 až 135/85 mmHg, vzniká kardiovaskulárne riziko, ktoré narastá už aj pri nižších hodnotách krvného tlaku, ak fajčíme, máme zlú životosprávu, zvýšenú hladinu cholesterolu či cukrovku.
Stres je ďalší z rizikových faktorov, ktorý ovplyvňuje vysoký krvný tlak. Pri práci nám hrozia najmä chvíľkové zvýšenia krvného tlaku. Samotný stres môže byť príčinou zvýšenia krvného tlaku, ak by sa dlhodobo opakoval. Podľa svetovej zdravotníckej organizácie WHO pod vysokým krvným tlakom sa rozumie, ak jeho hodnota dosahuje 160/95 mmHg a viac, respektíve leží nad hodnotou, ktorá by bola primeraná veku. O hypertenzii hraničnými hodnotami sa hovorí pri hodnotách nad 140/90 mmHg.

Ako, kedy a kde merať tlak?
Pred meraním by sme mali byť aspoň niekoľko minút v  pokoji. Dve hodiny predtým nesmieme fajčiť, jesť, piť nápoje s kofeínom, ani vykonávať ťažšiu fyzickú aktivitu. Tlak sa má merať v tichej miestnosti s  primeranou teplotou.

Treba tiež zdôrazniť, že krvný tlak:
• Normálne meriame manžetou na ramene – tu prebiehajú tepny svalom, ktorý sa dá rovnomerne stlačiť, a preto toto meranie je presné. Pri meraní musíme sedieť opretý s nohami na podlahe.
• Na zápästí tlakomery raz namerajú vyšší a raz nižší tlak, ako je v skutočnosti. Je to preto, že tu cievy prebiehajú pomedzi kostičky zápästia a nedajú sa dobre pri nafukovaní manžety stlačiť. Pozor! Nespoľahlivé zápästné tlakomery nepoužívajme, môžu z nás „ vyrobiť“ neurotikov.
• Pri meraní na nohe, končatina, na ktorej je pripnutá manžeta, musí byť voľne položená na podložke vo výške srdca - najvhodnejšie v ľahu. Ak si nameriame opakovane hraničný tlak 140/90 alebo vyšší, je to dôvod poradiť sa so svojim lekárom. Keďže sa krvný tlak každého človeka v priebehu dňa výrazne mení v dôsledku pôsobenia telesných a  duševných faktorov (strach, námaha, fajčenie, kofeín, a  stres), mali by sme ho merať vždy v rovnakom čase, v uvoľnenom stave.

Ak dodržíme ďalšie uvedené rady, dosiahneme správne hodnoty:
• Po väčšom jedle by sme mali počkať aspoň dve hodiny, kým si krvný tlak odmeriame
• Pred meraním tlaku nefajčime a nepime alkohol.
• Hodinu pred meraním by sme nemali vykonávať žiadnu fyzickú prácu.
• Dôležité je, aby sme boli uvoľnení. Pred meraním sa pokúsme na štvrťhodinu si odpočinúť.
• Nemerajme si krvný tlak, ak sme v  strese alebo v napätí.
• Krvný tlak merajme pri normálnej telesnej teplote, nie keď je nám zima alebo teplo.

Následky trvalého vysokého tlaku
Vnútorné steny tepien sú veľmi namáhané. V  svalovej vrstve ich stien sa zmnožujú svalové bunky, a tá sa stáva hrubšou. Tepny strácajú elasticitu, ich vnútorný priemer sa zužuje a tuhnú. Okrem toho sa v ich stenách usadzujú nánosy tukov. Pomaly sa začína proces arteriosklerózy, ktorý vysoký tlak krvi ešte zhoršuje a  urýchľuje. Priemer tepien sa čoraz viac zužuje a ich steny sú menej pružné. Užšie tepny zapríčiňujú zase zvyšovanie tlaku krvi, čo má za následok zväčšovanie existujúcich a  vytváranie ďalších nánosov v ich stenách. A tak sa dostávame do začarovaného kruhu. Výsledkom je zvy- šovanie nebezpečenstva vzniku vážnych komplikácií, ako sú srdcový infarkt, zlyhanie obličiek alebo cievna mozgové príhoda. Srdce musí silnejšie pre- čerpávať krv, aby ju udržalo v pohybe – najmä ak sú cievy zúžené. Navyše toto môže viesť k oslabeniu srdcového svalu, ktorý už potom nie je schopný udržiavať primerane fungujúci krvný obeh. Uvedenému stavu hovoríme srdcová slabosť ( srdcová insuficiencia), čo sa môže prejaviť nahromadením tekutín v niektorých častiach ľudského organizmu.

Ako a dá bez liekov udržať na uzde vysoký krvný tlak
Časovaná bomba, ktorá tiká potichu. Dá sa však proti tomu niečo robiť aj bez liekov, potrebujeme poznať iba stratégiu a  jemných pomocníkov. Zvýšené hodnoty tlaku krvi sa, bohužiaľ, nedajú „ vysedieť“. Musíme byť sami aktívni. V rámci prevencie je možné zmenou životného štýlu zabrániť tlaku krvi.

Dlhodobé epidemiologické štúdie dokázali, že krvný tlak môžeme mať pod kontrolou už len keď:
• Znížime nadváhu
• Obmedzíme spotrebu kuchynskej soli a zvýšime príjem draslíka
• Nefajčíme a obmedzíme alebo úplne vylúčime pitie alkoholu
• Zvýšime fyzickú aktivitu
• Pijeme bylinkové čaje

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom ako si dávať pozor na svoj krvný tlak čítajte knihu Ako mať zdravé srdce a cievy v každom veku Kataríny Horákovej

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk