Nízky krvný tlak Je to tiež choroba?

Nízky krvný tlak Je to tiež choroba?
Ak krvný tlak u dospelého je pod normálnou hodnotou 120 mmHg horného (systolické- ho) krvného tlaku (medzi 95 a  110 mmHg), hovoríme o nízkom tlaku – hypotónii. Spodný (diastolický) krvný tlak stanovujeme u osôb s hypotóniou pod 65 až 60 mmHg. Vzniká z rôznych príčin

Zníženie tlaku pod 105/65 mmHG môže mať nezávažné, až smrteľné následky – od pomalšej schopnosti krvného obehu prispôsobiť sa rýchlemu vstávaniu, cez nadmerné užívanie liekov proti vysokému tlaku krvi, až po veľmi závažné stavy, ohrozujúce život.

Medzi nezávažnú hypotenziu patrí takzvaná:
• habituálna hypotenzia – vyskytuje sa väčšinou u  mladých žien,
• ortostatická hypotenzia – vzniká pri ná- hlom vzpriamení sa.
Chronicky znížený tlak krvi je najčastejšie dôsledok poruchy regulačných mechanizmov, riadiacich tlak krvi v  organizme.

Môže nastať ako následok:
ochorenia periférnych nervov – ktoré vzniká pri cukrovke vplyvom nedostatku vitamínov, pri ochorení mozgu a miechy – roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba, nádory na mozgu a podobne,
niektorých porúch endokrinného systému – pri ktorých je nedostatočné vytváranie hormónov zvyšujúcich, tlak krvi - Addisonova choroba,
užívanie liekov na potlačenie vysokého krvného tlaku – keď pri predávkovaní (náhodnom alebo samovraždenom) dochádza k závažnej hypotenzii.

Pri nesprávnom nastavení dávkovania liekov vzniká chronický znížený tlak krvi,
• vážnych akútnych situácií – šokových stavov, keď napríklad dôjde k  rozsiahlemu krvácaniu, pri popáleninách, pri ťažkej dehydratácii - hypovolemický šok, pri infarkte myokardu - kardiogénny šok, pri prudkej alergickej reakcii - anafylaktický šok, pri prudko sa rozvíjajúcej infekcii - septický šok.
Chronicky znížený tlak krvi, ktorý nastáva ako dôsledok rôznych chorobných stavov, patrí do rúk lekárov.

Príčiny a ťažkosti pri nezávažnej hypotónii
Normálny nízky krvný tlak – tak ako dlhovekosť – máme zakódovaný v  génoch. Väčšinou nespôsobuje žiadne ťažkosti. Príčina nízkeho krvného tlaku nie je dodnes celkom objasnená. Žiadny, ani len približne presný údaj o častej hypotónii, nie je možný, lebo nízke hodnoty krvného tlaku sa zisťujú len náhodou pri meraní krvného tlaku. Navyše iba málo ľudí máva ťažkosti. Na druhej strane je väčšina ťažkostí u ľudí s nízkym krvným tlakom tak nešpecifická, že spojitosť sa nedá vždy dokázať.

Objavuje sa najmä:
• u mladých, štíhlych dievčat a žien,
• u žien s poruchami prijímania potravy, ako napríklad pri anorexii alebo bulímii,
• počas tehotenstva,
• u chudých starších osôb.

Problémy, ako zamdlievanie, sa častejšie vyskytujú u dievčat a mladých žien v súvislosti s nástupom krvných strát a bolestí pri menštruácii. Taktiež sa u  nich môže vyskytovať následkom nedostatočnej výživy s experimentovaním s rôznymi jednostrannými dietami na chudnutie alebo udržanie „ideálnej“ línie. Dehydratáciou spojenou s nízkym tlakom sú ohrození aj starší ľudia, ktorí už nepociťujú smäd – a to najmä v horúcich letných mesiacoch, a rovnako i deti.

Varovné signály:
• závrat, poruchy videnia, nespavosť, šum v ušiach, zrýchlený tep,
• kolaps (náhly pokles krvného tlaku).
• v  popredí stoja poruchy videnia – „tma pred očami“, pulzujúce bolesti hlavy, závrat, poruchy vedomia až bezvedomie.

V dôsledku tejto nedokrvenosti sa aktivuje sympatická nervová sústava, časť vegetatívnej nervovej sústavy. To zasa vedie k tachykardii, čiže k zrýchleniu frekvencii srdca, ale aj k zimomriavkam a návalom tepla. Ľudia s  hypotóniou sa okrem toho často sťažujú na únavu, nechuť do aktivity, šum v ušiach, studené ruky a chodidlá, jako aj na nespavosť.

Ako žiť s nízkym krvným tlakom
V  prvom rade si treba uvedomiť, ak máme nižší tlak, musíme si dávať väčší pozor na dostatočný príjem tekutín a soli. Je to, samozrejme, dôležité najmä v lete, keď máme všetci veľké straty pri potení a ľudia s chronicky nízkým tlakom sú viac vystavený kolapsom z tepla. To isté platí aj pri iných stavoch spojených so stratami tekutín a  soli, ako napríklad pri hnačkových ochoreniach, pri horúčkach a podobne. V  týchto prípadoch taktiež hrozí omdletie následkom ďalšieho poklesu tlaku. Preto je u  nich veľmi dôležité dodržanie intenzívnejšieho pitného režimu ako u ľudí s normálnym tlakom. Prvá pomoc Pri prvých príznakoch hroziaceho poklesu krvného tlaku je najvhodnejšie ihneď si ľahnúť a vyložiť nohy hore v približne 45-stupňovom uhle. Lepším prekrvením mozgu dosiahneme rýchle zlepšenie a predídeme tak nekontrolovatelnému pádu. Pri zamdlení je potrebné dbať o to, aby si postihnutí okamžite doplnil tekutiny. Prinúťme ho vypiť aspoň pol litra minerálky.

Osobitné postavenie má pitie kávy
Pretrváva názor, že káva zvyšuje krvný tlak. Môže to však byť aj presne naopak. Káva tým, že povzbudzuje obličky k  zvýšenému vylučovaniu tekutín a potné žľazy k zvýšenej tvorbe potu, krvný tlak znižuje. U ľudí s  nízkym tlakom môže byť preto pitie kávy rizikom, sú ohrození omdletím z náhleho poklesu krvného tlaku. Upozornenie: Treba si uvedomiť, že káva, ale aj čierny a zelený čaj tekutiny telu odoberajú a z toho dôvodu ich nemožno zahŕňať do denného množstva požitých tekutín. Na druhej strane však rovnako káva, ako i čierny a zelený čaj, podporujú zvýšenie krvného tlaku a prekrvenie, čo je vhodné využiť pri hypotónii. Aby sme však predchádzali náhlému poklesu krvného tlaku, je nutné po vypití hroziacu stratu tekutín ihneď doplniť. Kto sa napriek nízkym hodnotám krvného tlaku cíti dobre, nemusí sa znepokojovať. Čistá „korektúra“ číselných hodnôt bez existencie ťažkostí je absolútne zbytočná. Trochu prehnane a s iróniou by sme mohli povedať, že ľudia s vysokým krvným tlakom vedú veselý, ale krátky život.

Ľudia s nízkym krvným tlakom žijú naproti tomu dlho, ale mrzuto alebo neradostne. Vyplýva to z ťažkostí, ktoré nízky krvný tlak so sebou prináša.

Úryvok z knihy Ako mať zdravé srdce a cievy v každom veku Kataríny Horákovej

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk