Čo by ste mali vedieť?

Právo dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie

Právo dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie

Dňa 10.2.2017 sa v Bratislave - v Austria Trend Hotel - konal workshop, ktorý bol venovaný právam dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie, ktorý organizovala pani Jana Žitňanská, poslankyňa európskeho parlamentu. 
Uvádzame zoznam niektorých kategorizovaných zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotnými poisťovňami platný od 1.1.2017 - 31.3.2017

Uvádzame zoznam niektorých kategorizovaných zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotnými poisťovňami platný od 1.1.2017 - 31.3.2017

Indikačné obmedzenia zdravotníckych pomôcok skupiny L
Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim
Dôležité pre ZŤP: Oslobodenie od platenia za elektronickú diaľničnú známku

Dôležité pre ZŤP: Oslobodenie od platenia za elektronickú diaľničnú známku

Držitelia parkovacích preukazov ZŤP môžu aj v roku 2017 využívať spoplatnené diaľnice a rýchlostné cesty bezplatne. Registrácia oslobodenia od platenia úhrady z  roku 2016 platí aj pre rok 2017. To znamená, že existujúce registrácie oslobodených vozidiel zostanú v platnosti aj v budúcom roku. Oslobodené vozidlá nemusia o  registráciu žiadať opätovne. 
O hodnotách a neradostnom stave spoločnosti

O hodnotách a neradostnom stave spoločnosti

Súčasný stav spoločnosti v oblasti hodnôt je neradostný. V minulosti boli hodnoty nepochybne utvárané aj elitou spoločnosti. Je potrebné rešpektovať každého občana na základe rešpektovania prirodzených morálnych princípov. Tieto princípy vychádzajú z reality konkrétneho človeka, tou je často jeho spoločenský status, jeho zdravotné postihnutie, sociálne zázemie, vzdelanie v kontexte uplatnenia, ale aj jeho životné postoje, životná filozofia, svetonázorové presvedčenie či stranícke zameranie. 
Komplexná rehabilitácia ako súčasť vzdelávania - Utrpenie bezprostredne nevedie k zúfalstvu. Len utrpenie, ktoré je bezzmyslu, končí zúfalstvom

Komplexná rehabilitácia ako súčasť vzdelávania - Utrpenie bezprostredne nevedie k zúfalstvu. Len utrpenie, ktoré je bezzmyslu, končí zúfalstvom

Škola je inštitúciou vzdelania. Vzdelanie dáva lepšie možnosti pre uplatnenie sa na trhu práce a  je hlavným predpokladom zamestnania, ktoré vedie k sebestačnosti a zároveň podmieňuje spoločenskú dôstojnosť a sebaúctu. Každá škola by mala mať niečo, čo je vlastné iba jej. Mala by mať svoju vlastnú tvár, svoje vlastné tradície, svoj vlastný rukopis. 
Pracovná a sociálna inklúzia zdravotne znevýhodnených - základný predpoklad zvýšenia ich spoločenského statusu

Pracovná a sociálna inklúzia zdravotne znevýhodnených - základný predpoklad zvýšenia ich spoločenského statusu

Žijeme v spoločnosti, v ktorej hodnoty a hodnotový systém jednotlivcov je bezpodmienečne a nevyhnutne závislý od ich ocenenia v komunitách s  majoritným zastúpením. Človek je spoločenský tvor a v nijakom prípade nemôže byť vylučovaný z prostredia sociálnych komunít, ktoré sú organickou súčasťou jeho života. 
Zdravotné postihnutie a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti

Zdravotné postihnutie a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti

Človeka robí človekom telo i  duch (obsiahnutý aj v rozume). Osobitosťou človeka je, že deficit jedného či druhého vôbec nezmenšuje človečenstvo ako také. Základným atribútom človeka je dôstojnosť - dôstojnosť nie je žiadnym spôsobom umenšená nedostatkom jedného či druhého - takýto nedostatok skôr zvyšuje dôstojnosť, lebo daný jedinec je síce nositeľom handicapu (skôr by sme mali hovoriť disabilite), ale na dosiahnutie rovnakého cieľa ako zdravý človek musí vyvinúť viac úsilia - preto mu patrí úcta - preto mu spoločnosť musí dať príležitosť, aby využil tie schopnosti, ktoré má - takto spoločnosť ukazuje i dokazuje, ako si takýchto ľudí všíma ako im vie pomôcť, je to potom uplatnenie vzťahu spoločnosti k dôstojnosti človeka v praxi. 
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1. marca 2016 vykonávať svoju činnosť. Na komisára má právo obrátiť sa ktokoľvek vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.
Predstavujeme vám Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Predstavujeme vám Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Oslovila som písomne JUDr. Zuzanu Stavrovskú, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, aby predstavila čitateľom Inak obdarení Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a priblížila jeho činnosť. Písomnú odpoveď prinášame v plnom znení. 
Ako sa správne rozhodnúť pri výbere plienky pre Vaše dieťatko?

Ako sa správne rozhodnúť pri výbere plienky pre Vaše dieťatko?

V  dnešnej dobe už mamičky neváhajú, či pre svoje dieťatko použijú klasickú bavlnenú alebo jednorazovú plienku. Pri cenách bavlnených plienok, vody, energie, časovej náročnosti a pod. všetko hovorí v prospech jednorazových plienok. Ako sa však zorientovať v širokej ponuke takzvaných „pampersiek“, aby ich kvalita (úžitkové parametre) a cena boli v rovnováhe? 
Pomôcky pri inkontinencii

Pomôcky pri inkontinencii

Pomôcky pre inkontinentných sú hradené zdravotnými poisťovňami na základe zdravotného poistenia. Systém a spôsob predpisovania je stanovený Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (aktuálne úplné znenie nájdete aj na www.inkontinencia.sk. Pomôcky predpisujú odborní lekári odborov urológia, neurológia, gynekológia, geriatria, chirurgia a onkológia a na ich odporúčanie aj praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast.
Voda deti lieči aj zabáva

Voda deti lieči aj zabáva

Stretla som sa s liečivým plávaním po prvýkrát pred štyrmi rokmi. Dovtedy som mala skúsenosť len s klasickým učením plávania pre deti, ktoré pozostávalo z toho, že sa deťom párkrát obliala hlava, potom sa niekoľkokrát potopili. K tomu trochu hračiek a bolo. Okolo pása a hrudníka sa dávali deťom rôzne pomôcky, aby to skúšali aj samé. 
Klub SPIG

Klub SPIG

Členstvom v Klube SPIG získavate mnohé výhody: šekovú knižku (výhody, zľavy, benefity), pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia, pomoc s vybavením štátneho príspevku, bonusy a benefity pri kúpe pomôcok a zariadení, bezplatný mesačník Inak obdarení, bezplatné členstvo v občianskom združení Inak obdarení, účasť na zlosovaniach a mnoho iných výhod 
Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom

Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom

Žiaľ násilie v rodinách je čoraz bežnejšie a nevyhýba sa ani ľuďom so zdravotným postihnutím. Občas sa v  médiách prezentuje násilný čin, keď muž roky týral svoju ženu a došlo to až tak ďaleko, že musela buď utiecť z domu, alebo jej násilie zmrzačilo zdravie... 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk