Čo by ste mali vedieť?

Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

Okresné riaditeľstvo PZ, oddelenie dokladov oznamuje občanom, že dňa 2.11.2012 sa začalo používať mobilné pracovisko na vydávanie dokladov. Toto pracovisko je určené pre občanov s obmedzenou pohyblivosťou alebo občanov dlhodobo pripútaných na lôžko. 
Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti budú za lieky doplácať o desiatky miliónov eur menej

Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti budú za lieky doplácať o desiatky miliónov eur menej

Vláda SR 26. augusta 2015, schválila novelu zákona č.363/2011 Z. z. o  rozsahu a  podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Cieľom navrhovanej úpravy je rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť až 1,8 milióna poistencov. 
Kedy strácate nárok opakovaný peňažný príspevok?

Kedy strácate nárok opakovaný peňažný príspevok?

Ak poberáte opakované peňažné príspevky, je potrebné vedieť, že tieto vám môže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odňať, ak váš príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb prekročí zákonom stanovenú hranicu životného minima za  uplynulý kalendárny rok. 
Cestovanie lietadlom

Cestovanie lietadlom

Dnes si poradíme, ani človek na invalidnom vozíku sa nemusí báť cesty lietadlom. Tu máme zopár rád pre imobilných cestujúcich. Ja sama som s invalidným vozíkom a *manželom navštívila viacero krajín. 
Denný stacionár

Denný stacionár

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb sú určené pre:
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
fyzické osoby s vymedzeným druhom zdravotného postihnutia a 
fyzické osoby vyššieho veku.

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk