Bariéry v hlave

Bariéry v hlave
Pred niekoľkými dňami sa ukončili súťaže ľudí s telesnými obmedzeniami na Paraolympiáde 2016 v Rio de Janeiro. Tí, ktorí sa tam dostali vďaka svojím športovým výkonom, si zaslúžia obdiv aj podporu v ich snažení. 
Oni sú špičkou v športových výkonoch, vďaka ktorým boli na olympiádu nominovaní. Sú výnimoční tým, že sa rozhodli prekonať samých seba, svoje obmedzenia a všetky pochybnosti vyplývajúce z predsudkov a negatívnych postojov a hodnotení. Okrem nich sú medzi nami ľudia inklinujúci k pravidelnému športovaniu v rôznych druhoch športu bez toho, aby sa usilovali o vrcholové výkony. Zvolili si istý druh športovania, lebo zistili, že je to pre nich užitočné, prináša im to radosť, zlepšuje to ich pohyblivosť a kondíciu, prináša spoločenské zážitky a  otvára možnosti komunikovania s  okolím a so svetom.

Možno si položiť otázku: „Ako sa im to podarilo napriek svojej inakosti?“ Ich obmedzenia pre nich prestali byť prekážkou, naučili sa rozumieť svojím fyzickým možnostiam. Začali prejavovať záujem o  to ako ich telo funguje, naučili sa pozorne vnímať telesné pocity a  procesy vedúce pravidelnými cvičeniami k želateľným zmenám a naučili sa telo efektívnejšie využívať. Pracujú aktívne na  tom, aby si udržiavali zdravie a  cítili sa dobre vo svojom tele, čím si rozšírili hranice zmysluplnosti života.
A  ako to dokázali? Zbavili sa psychických bariér vo svojich hlavách. Mnohí z nás máme bariéry v hlavách, ktoré nám nedovolia, aby sme využili svoje mož- nosti v plnej miere. Netýka sa to len ľudí s telesnými obmedzeniami. Skúsme nad nimi popremýšľať, uvedomiť si a identifikovať ich a  hľadajme riešenia ako bariéry odstrániť a  ako vylepšiť si svoje životné podmienky bez bariér. Stojí to za to. Prináša to oslobodzujúcu úľavu.

Želám Vám všetkým veľa trpezlivosti a  odhodlania pri zbavovaní sa bariér v hlave.
Mária Sopková
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk