Na slovíčko pani Psychologička

Stres náš každodenný

Stres náš každodenný

„Vyhýbajte sa stresu“, túto radu ste už určite počuli. Dovolím si povedať, že stresu sa vyhnúť nedá. Stretávame sa s ním všetci, každodenne. Niekedy si ho uvedomujeme, očakávame ho, ale inokedy nás prekvapí, netušíme o ňom nič a zrazu je tu.
Spoločníčka zvaná DEPRESIA

Spoločníčka zvaná DEPRESIA

Z latinského slova „deprimere“/ de- dole, primere – tlačiť. Keď´sa k nám pridruží depresia, pociťujeme ťažobu, únavu, nechuť aj k obľúbeným aktivitám, strácame pocity radosti, objavia sa rôzne bolesti v našom tele, zmení sa chuť do jedla, skracuje alebo predlžuje sa nám spánok, mení sa naša telesná hmotnosť. 
Prirodzené dary a straty života

Prirodzené dary a straty života

Každý z nás má svoju schránku životných darov a životných strát. Sú to dary a straty, ktoré si sami nevyberáme. Sú to prirodzené životné dary a straty.
Dnes chcem napísať viac o prirodzených životných stratách/ tentokrát nie o stratách spôsobených násilným správaním človeka.
Závislosť versus nezávislosť

Závislosť versus nezávislosť

Milí čitatelia, pozývam vás k zamysleniu sa nad našou ľudskou závislosťou a nezávislosťou. V poslednom období som sa často stretla s pojmom „nezávislý kandidát“ v regionálnych voľbách na prednostov a poslancov do vyšších územných celkov. 
Život je prechádzka ružovým sadom v rôznom počasí

Život je prechádzka ružovým sadom v rôznom počasí

Jedného známeho psychoterapeuta sa opýtali, prečo niektorým ľuďom nedovolí dokončiť to, čo chceli povedať a preruší ich rozprávanie. Vyčítali mu, že to pôsobí akoby nerešpektoval to, čo sa im stalo. 
Udržiavanie rovnováhy medzi dávaním a prijímaním

Udržiavanie rovnováhy medzi dávaním a prijímaním

Určite sa každému z  nás stalo, že sa stretol u ľudí okolo seba s ochotou dávať a neochotou prijímať. Tiež s neochotou dávať a ochotou prijímať. Pre svoj život v partnerstve, v rodine vo vzťahu rodičia a deti alebo v inom vzťahu, napríklad v  priateľstve, vo vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec, zdravotník a  pacient, či vo vzťahu k sebe samému, si nie vždy uvedomujeme koľko dávame a koľko dostávame. 
Miluj svojho blížneho ako seba samého

Miluj svojho blížneho ako seba samého

Túto myšlienku a odporúčanie určite všetci poznáme. Každodenný život nám poskytuje mnoho príležitostí, aby sme túto myšlienku napĺňali konkrétnymi rozhodnutiami a činmi. 
Prirodzené zákony lásky vo vzťahoch

Prirodzené zákony lásky vo vzťahoch

„Porozumieť zákonom lásky je múdrosť. Láskyplne sa nimi riadiť je pokora.“ (Bert Hellinger) 
Bariéry v hlave

Bariéry v hlave

Pred niekoľkými dňami sa ukončili súťaže ľudí s telesnými obmedzeniami na Paraolympiáde 2016 v Rio de Janeiro. Tí, ktorí sa tam dostali vďaka svojím športovým výkonom, si zaslúžia obdiv aj podporu v ich snažení. 
Ako sa rozprávať o rakovine?

Ako sa rozprávať o rakovine?

Všetci poznáme toto slovo. Asi už niet človeka, ktorý by sa nestretol s touto chorobou u známych, blízkych ľudí, príbuzných. Sú medzi nami ľudia, ktorí túto chorobu poznajú, sami ju prežili, liečili sa z nej alebo sa práve liečia. Keď hovorím o ľuďoch, myslím tým aj deti aj dospelých. Je to téma, o ktorej sa mnohí z nás nechcú rozprávať alebo aj chcú,ale nemá ich kto vypočuť.. 
Ako sa zdravo vyspať?

Ako sa zdravo vyspať?

Mnohí z mojich pacientov majú ťažkosti so spánkom. Hovoria mi, ako si večer so strachom líhajú do  postele. Boja sa toho, že nebudú môcť zaspať alebo sa budú často budiť, budú mať ťažké sny alebo sa zobudia príliš skoro nad ránom a už nezaspia a budú sa prevaľovať nešťastní v posteli. Sú znepokojení z toho, že ich čakajú rôzne úlohy v nasledujúci deň a oni budú cítiť únavu z nedostatku spánku. Ak sa to stane raz, po nejakom strese alebo silnom zážitku či preťažení organizmu, to sa ešte dá zvládnuť. 
Postihnutie ako výzva?

Postihnutie ako výzva?

Narodí sa dieťa s telesným alebo psychickým postihnutím. Rodičia prežívajú tento fakt ťažko. Sú zúfalí, smutní a nešťastní. Sú nahnevaní a kladú si otázku: „Prečo práve my alebo ja?“ Pociťujú vinu alebo hľadajú vinníka. Miera záťaže pre rodičov môže byť rozdielna. Závisí od miery postihnutia dieťatka, od sociálneho postavenia rodičov, od finančného zabezpečenia rodiny, od zdravotného stavu rodičov, od sociálnych a vzťahových väzieb, od komunity, v ktorej žijú, od ich životných postojov, od  ich myslenia, od  ich hodnôt a od mnohých iných faktorov. 
Dá sa žiť naplno s hendikepom?

Dá sa žiť naplno s hendikepom?

Podľa mňa život naplno si vyžaduje:
• uvedomovať si svoje schopnosti, svoje psychické aj fyzické možnosti, poznať sám seba a svoje hranice,
• snívať a sny trpezlivo a tvorivo realizovať,
• mať schopnosť znovu začať, keď sa niečo nevydarí, 
Ako reagovať, keď sa dieťaťu posmievajú, že má rodiča s hendikepom.

Ako reagovať, keď sa dieťaťu posmievajú, že má rodiča s hendikepom.

Odpoveď: Podľa mňa všeobecne platná rada neexistuje. Vždy je potrebné pristupovať individuálne k situácii s ohľadom na dieťa jeho rodinu a  vysmievajúceho sa spolužiaka. Použijem moju osobnú skúsenosť. Od  mojich detských liet a počas celého svojho života som mala možnosť stretávať vo svojom okolí ľudí so zmenami na tele, vrodenými alebo získanými.
Na slovíčko pani psychologička....

Na slovíčko pani psychologička....

Žijeme v zvláštnej dobe. Vraj modernej a civilizovanej, v  slovníku dnešného človeka konzumnej a komerčnej. Často nás viac trá- pi paradoxne nie nedostatok, ale nadbytok, s ktorým nevieme správne zaobchádzať alebo ho spracovať. Sme zahltení informáciami, materiálnymi vecami, preťažovaní v  očakávaných výkonoch iných i  nás samých. 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk