Prirodzené zákony lásky vo vzťahoch

Prirodzené zákony lásky vo vzťahoch
„Porozumieť zákonom lásky je múdrosť. Láskyplne sa nimi riadiť je pokora.“ (Bert Hellinger) Po ceste psychoterapeutky kráčam už pár desiatok rokov. Ešte pred štúdiom na vysokej škole som pocítila potrebu pomáhať sebe i ľuďom ku vzťahom naplneným pocitmi bezpečia, schopnosťou načúvania, porozumenia, dôvery a tiež vzájomnej podpory, povzbudenia na ceste životom. 
Pred dvadsiatimi rokmi som využila príležitosť zoznámiť sa s rodinnými konšteláciami Berta Hellingera, nemeckého systemického psychoterapeuta. Okrem toho, že jeho práca sa opiera o vnímavé pozorovanie a individuálny prístup ku každému jednotlivcovi a systému, vniesol do obrazu vzťahov fenomén lásky. A to je to, čo ma oslovilo a pomohlo mi odhaliť a pochopiť pôsobenie prirodzených zákonov lásky vo vzťahoch. Je to proces pozostávajúci z  niekoľkých etáp. 
Prvá etapa je odhaľovanie zákonov lásky vo vzťahoch, druhá etapa je porozumieť im a tretia etapa je najťažšia. Láskyplne a s pokorou sa nimi riadiť. Vyžaduje si skúsenosť, sebareflexiu a  napojenie sa na spirituálnu úroveň lásky, ktorá nás presahuje. Prax mi ukázala, že v rodinných systémoch sa ukrýva mnoho tajomstiev. Viac alebo menej uvedomovaných. Pôsobia na formovanie našej identity, naše správanie, myslenie aj prežívanie. 

Rodina poskytuje svojím členom bezpečie, ale môže byť aj ohrozujúca. Vzťahy v rodine môžu byť láskavé,ohľaduplné, podporujúce, ktoré poskytujú jej členom slobodu v komunikovaní o všetkom, čo sa týka ich života. Vzťahy v rodine môžu byť aj majetnícke, násilné, zväzujúce, zastrašujúce, zahanbujúce, vyvolávajúce u  členov rodiny napätie, konflikty a strach či úzkosť hovoriť o svojich potrebách, pocitoch, názoroch pri riešení čohokoľvek v ich živote. Rodina pre nich nie je miestom bezpečných vzťahov. „Bezpečie“ v takomto rodinnom systéme si zaslúžia tým, že sa prispôsobia a naučia sa žiť v citovo obmedzujúcich podmienkach. V podmienkach, ktoré potláčajú lásku a jej prirodzené zákony. 

Pre každého človeka je dôležité niekam patriť a byť prijatý. Pre človeka, ktorého rodina z rôznych dôvodov vypudila zo svojho systému, je šťastím ak si nájde iné spoločenstvo, komunitu, rodinu, kde bude prijatý s láskou. Sú však ľudia, ktorí hľadali a nenašli. Stratili dôveru v seba i v iných ľudí a odmietajú niekam patriť. Na uliciach ich môžeme stretnúť. Porozumenie zákonom lásky vo vzťahoch môže pomôcť človeku otvoriť dvere svetlu života a radosti z neho. Dôležité je to najmä pre rodičov, ktorí popri výchove svojich detí majú príležitosť rásť duchovne spolu s nimi. Úlohou rodičov je pripraviť svoje deti na život v dospelosti. Naučiť ich vytvárať spolu s nimi príjemnú atmosféru domova. Naučiť ich samostatnosti v  myslení, v  rozhodovaní a v preberaní zodpovednosti. Tu je však dôležitý vzor rodičov. 
Stará známa pravda hovorí: Deti sú zrkadlom svojich rodičov. Šťastné deti, ktoré vedome odmietli zrkadliť nešťastné vzory svojich rodičov a našli si iné vzory v okolitom ľudskom svete. 
Pokračovanie na budúce. 

S láskou Mária Sopková

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk