Spoločníčka zvaná DEPRESIA

Spoločníčka zvaná DEPRESIA
Z latinského slova „deprimere“/ de- dole, primere – tlačiť. Keď´sa k nám pridruží depresia, pociťujeme ťažobu, únavu, nechuť aj k obľúbeným aktivitám, strácame pocity radosti, objavia sa rôzne bolesti v našom tele, zmení sa chuť do jedla, skracuje alebo predlžuje sa nám spánok, mení sa naša telesná hmotnosť. 
Narastá nespokojnosť so životom. Namiesto radosti v našom prežívaní prevláda smútok, mrzutosť a  hnev. Ak sa depresia stáva dominantnou v  našom živote, uzatvárame sa pred ľuďmi, vyhýbame sa priateľom, prestávame si dôverovať, upúšťame od hygienických návykov, ráno sa nám nechce vstávať z  postele. Život pre nás stráca zmysel, stávame sa nerozhodní, trpíme pocitmi viny a objavia sa samovražedné myšlienky, čo už je alarmujúce. Ak máme i minimálne ťažkosti typické pre depresiu, rozhodne neodkladajme návštevu lekára, psychiatra.

Depresia je choroba, dá sa liečiť.
Odborníci rozlišujú niekoľko typov depresie. Exogénna depresia vyvolaná stresujúcou, smutnou udalosťou. Je dlho pretrvávajúcou reakciou (viac ako 6 mesiacov) na nepríjemnú udalosť ako sú napr. rozvod, nečakané úmrtie blízkeho človeka, závažná choroba, strata zamestnania, tragická nehoda. Ak depresiu vyvolá nečakaný podnet straty alebo traumy, či nešťastnej udalosti, hovoríme o reaktívnej depresii, pre ktorú je príznačný smútok, úzkosť, plačlivosť, neodvratnosť nálady, nespavosť, nechutenstvo, mrzutosť a  iné prejavy.
Cieľom medicínskej liečby je upraviť aj medikamentózne spánok a poukázať na nutnosť primeranej, pravidelnej výživy napriek nechuti do jedla. Dôležité je, aby nedochádzalo k oslabovaniu organizmu a jeho imunity. Popri liekoch ordinovaných odborným lekárom psychiatrom je veľmi účinná psychoterapia.

Endogénna depresia je vyvolaná vnútornými procesmi bez vonkajších udalostí. Napriek tomu, že človek nemá dôvod byť smutný a depresívny, chýba mu radosť zo života, sexuálna apetencia, je náladový, pesimistický, prestáva sa o seba starať, vytráca sa zo spoločenského života, pochybuje o sebe, cíti sa unavený, nevýkonný. Objavujú sa samovražedné myšlienky. V tomto prípade je nutná dlhodobá medikamentózna liečba začínajúca hospitalizáciou. Človek s endogénnou depresiou často nie je motivovaný k liečbe a odmieta sa liečiť. Vyžaduje si pozorný a trpezlivý psychoterapeutický prístup, aby sa rozhodol prijať a  pochopiť svoj chorobný stav, a aby sa rozhodol sa pre zmenu postoja k vlastnému životu.

Larvovaná depresia sa navonok neprejavuje typickými príznakmi depresie ako sú napríklad nechutenstvo, úbytok na hmotnosti, poruchy spánku, pretrvávajúca zlá nálada. Ľudia s atypickou depresiou sa môžu napríklad prejedať, priberajú na váhe, trpia hypersomniou (veľa spia), ich nálada je kolísavá a často sa môže meniť bez príčiny. Patrí sem „usmievavá depresia“, pod ktorej pláštikom sa skrýva smutná duša nešťastného človeka. Môže trpieť množstvom bolestivých symptómov (napr. bolesti chrbtice), telesných chorobných pocitov bez objektívnych lekárskych nálezov. Sezónna afektívna porucha alebo jesenná depresia vyvolaná nedostatkom slnečného žiarenia, skrátením dní a predĺžením nocí je tiež jednou z depresívnych ťažkostí objavujúcou sa len v určitých ročných obdobiach sprevádzaná hore popísanými ťažkosťami. Ak človek vie, že sa jeho nálady menia v určitých ročných obdobiach, dokáže sa na to pripraviť s vedomím, že to zvládne či už pomocou liekov, pomocou terapie svetlom alebo životným štýlom. Niektorí ľudia sa vyhýbajú návšteve lekára - psychiatra a riešia svoje depresívne nálady a ťažkosti vedome alebo aj nevedome alkoholom. Alkohol je zdrojom energie, pozdvihne náladu a počas krátkej doby pôsobenia sa ťažkosti rozplynú. Vzniká návyk na dávky alkoholu a k depresii sa pridružia ďalšie zdravotné ťažkosti a depresia sa prehlbuje.

Ľahké formy depresie sa dajú zvládať aj bez liekov, pomocou psychoterapie, športom, zdravou životosprávou. Ľahká forma depresie nemusí byť príčinou zlyhávania v pracovnom výkone, v štúdiu, vo vzťahoch. Človek je schopný primerane fungovať spoločensky a úspešne regulovať správanie vo svojom živote. Nebráni sa prijať odbornú pomoc. Ťažšie formy depresie nesú v  sebe riziko sebaubližovania a  straty zmyslu života. Je dobré, ak ľudia s ťažkou depresiou prijmú odbornú pomoc, spolupracujú s lekármi a  psychoterapeutmi pri zvládaní svojich životných peripetií a naučia sa žiť s depresiou tak, aby mali nad ňou kontrolu. Nedovoľte, aby vás depresia tlačila, ale vytlačte depresiu zo svojho života čo najďalej, len ju nestrácajte spod dohľadu.

PhDr. Mária Sopková
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk