Terapie - vyskúšali sme

Vizuálne čítanie

Vizuálne čítanie

ABSTRAKT
Príspevok sa zaoberá využitím digitálnych technológii vo výučbe čítania u  detí s  poruchou autistického spektra (PAS). Opisuje program vizuálne čítanie a jeho využitie vo výchove a vzdelávaní detí s PAS v materskej škole. Ponúka ukážku edukačnej aktivity s využitím programu Vizuálne čítanie.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
dieťa s PAS v materskej škole, program Vizuálne čítanie, štruktúrované učenie detí s PAS
Arteterapia - Umenie vlastnej duše

Arteterapia - Umenie vlastnej duše

MARGARÉTKA denný stacionár vďaka nadácii VÚB banky pravidelne realizuje arteterapiu formou projektu Umenie vlastnej duše. Ide o projekt, ktorý je určený pre osoby so zdravotným a  telesným postihnutím vo veku od  18 do  40 rokov, ktorí navštevujú denný stacionár. Cieľom je prostredníctvom arteterapeutických aktivít rozvíjať a zlepšiť schopnosti klientov v jednotlivých oblastiach života. 
Energetická deka

Energetická deka

Energetická deka pozostáva z viacerých špecifických membrán, ktoré vďaka ich jedinečnému zloženiu dosahujú požadovaný liečebný efekt.
Energetická deka chráni telo pred vonkajšími elektromagnetickými a elektrostatickými poľami. 
Oxygenoterapia alebo inak kyslíková terapia

Oxygenoterapia alebo inak kyslíková terapia

Kyslíková terapia je vo svete veľmi zaužívanou terapiou. Ide o inhaláciu kyslíka, pre naše zdravie veľmi dôležitého. Vzduch obsahuje 21% kyslíka, kyslíkové generátory sú schopné produkovať 95% kyslíka. Okysličenie organizmu je jednou z podmienok prežitia. Preto pravidelnou inhaláciou kyslíka s vyšším obsahom ako je vzduch si preventívne chránime zdravie. Dnes je to už bežná rutina pri vážnych ochoreniach onkologických pacientov, mentálne postihnutých, či ľudí po porážke, infarkte, a iných závažných stavoch.
Skenarterapia

Skenarterapia

Ako si vysvetliť očistné procesy a prečo sa tešiť na takzvané aktivácie
Skenarterapia je celostná alternatívna medicína. Jej záber nie je konkrétne zacielený len na diagnózu, s ktorou pacient prichádza, ale celkovo na jeho celý organizmus. Skenarterapia si hľadá v tele procesy, ktoré sú poškodené, detoxikované, nefunkčné z nejakého dôvodu a postupne sa ich snaží očistiť, opraviť a správne nastaviť. 
Biofeedback

Biofeedback

BFB a priebeh terapie
EEG biofeedback terapia je jedinečná terapeutická metóda na posilnenie žiaducej aktivácie nervovej sústavy, ktorá sa využíva predovšetkým ako tréning pozornosti, pamäte, reflexov a sústredenia, liečba hyperaktivity, sebaovládania, impulzivity, chronickej bolesti hlavy alebo tiež pre celkové zlepšenie výkonu mozgovej činnosti, zvýšenie imunity a odstránenie stresu.
Ergoterapia a liečebná výchova sebestačnosti na Slovensku

Ergoterapia a liečebná výchova sebestačnosti na Slovensku

„Cieľom ergoterapie je podporiť zdravie a celkový pocit pohody jedinca prostredníctvom zmysluplného zamestnania. Ergoterapia je liečba osôb s telesným a duševným ochorením alebo disabilitou, pri ktorej sa používajú špecificky zvolené činnosti s  cieľom umožniť osobám dosiahnutie maximálnej funkčnej úrovne a nezávislosti vo všetkých aspektoch života“ (Veľká Rada ergoterapeutov európskych krajín, 2000). 
Čo je Dévény metóda?

Čo je Dévény metóda?

Dévény terapia je komplexná metóda úplne odlišujúca sa od klasickej fyzioterapie. Nie je rozvíjaním doposiaľ známych postupov. Klasické metódy (Vojta, Bobath, Katona...) vznikli z myšlienok ľudí bez pohybového vzdelania. 
Malá izba – aktívne učenie

Malá izba – aktívne učenie

Lilli Nielsenová skúmala vývin detí s rôznymi znevýhodneniami, ako aj vývin detí bez postihnutia. Hľadala spôsoby, ako umožniť deťom s rôznymi vývinovými problémami, aby skúmali svet okolo seba, orientovali sa v najbližšom okolí, chápali vzťahy medzi sebou a svetom okolo prostredníctvom vlastnej činnosti. 
Zraková stimulácia

Zraková stimulácia

Prvýkrát som sa stretla s prirodzenou metódou stimulácie zraku vďaka OZ malíček, kde som bola pozvaná na prednášku – prirodzená metóda zlepšovania zraku podľa Dr. Batesa. Pre zaujímavosť Dr. Wiliam H. Bates sa narodil s obojstranným šedým zákalom. Do svojich 17 rokov rozoznal iba svetlo a tmu. 
Tajomstvo dlhovekosti v úlohe liečby spektra autistických porúch

Tajomstvo dlhovekosti v úlohe liečby spektra autistických porúch

O liečbe autizmu je napísaných už mnoho štúdií, výskumov či kauzistík, ktoré nám odhaľujú etiologické fakty a príčiny tejto poruchy. Vedci modernej alopatickej medicíny predpokladajú, že narušené správanie autistických detí bolo spôsobené nesprávnym prístupom rodičov k ich výchove. Rodičia autistov sú tu označení ako tvrdí, chladní, sebeckí, ktorí sa k  svojmu dieťaťu správajú ako k  predmetu. Postupne bola táto teória nahrádzaná neurobiologickým modelom. 
Batesova metóda

Batesova metóda

Kto bol William Horatio Bates (1860 – 1931) William Horatio Bates sa narodil 27. decembra 1860 v Newarku, New Jersey. V roku 1885 ukončil medicínske štúdium na  College of Physicians and Surgeons na Columbia University v New Yorku. Stal sa úspešným a rešpektovaným očným chirurgom a od roku 1886 do 1891 pôsobil ako asistent na New York Postgraduate Medical School and Hospital. 
Frekvenčná terapia zvukom

Frekvenčná terapia zvukom

Žijeme v  dobe, ktorá otvorila svetu mnohé spôsoby a prístupy, ako vyliečiť naše choroby a  bolesti. Od  alopatickej medicíny prechádzame k alternatívnym spôsobom riešenia našich problémov, očakávajúc, že všetko sa vyrieši čarovným prútikom liečiteľa či lekára. Snažíme sa rýchlo uniknúť prejavom nespokojnosti nášho tela a  utekáme stále rýchlejšie. 
Aplikovaná Intenzívna Muzikoterapia

Aplikovaná Intenzívna Muzikoterapia

Tradícia muzikoterapie siaha ďaleko do dejín ľudstva a dnes tvorí samostatný odbor s preukázateľnými výsledkami. Možno mnohí nevedia, čo muzikoterapia môže priniesť ich rodine a  ich dieťaťu. S  garanciou môžeme povedať, že hudba je výborný prostriedok na pomoc pri stabilizovaní nálady, má veľký vplyv na  zmenu správania. 
Vitajte vo svete Reflexnej terapie!

Vitajte vo svete Reflexnej terapie!

Nohy - pomáhajú nám celý život. Vďaka nim môžeme prekonávať vzdialenosti a byť všade tam, kde potrebujeme. Umožňujú nám dosahovať ciele, ktoré si vytýčime, premiestňovať sa v tempe našich dní. Ako môžeme prispieť k ich úľave a  tým (resp. cez ne) aj k regenerácii zvyšku tela? Po odpoveď sme si zašli k Ing. Judite Lunterovej, odborníčke na reflexnú terapiu. 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk