Terapie - vyskúšali sme

Feldenkraisova metóda

Feldenkraisova metóda

Feldenkraisova metóda je forma somatického vzdelávania, pomenovaná podľa Dr.  Moshe Feldenkraisa, D.Sc. Sila tejto metódy spočíva v prebudení prirodzenej schopnosti nervového systému meniť sa, prispôsobovať sa, a teda i zlepšovať sa. Tento pohybový tréning zameriava svoju pozornosť na prepojenie pohybu a vnímania. 
Therasuit v Hlohovci

Therasuit v Hlohovci

Dieťa je živel, behá po ihrisku, hrá futbal, tancuje, spieva, maľuje, chodí do kina, do školy, užíva si každý moment, ktorý mu život poskytuje.
Deti s detskou mozgovou obrnou však majú tieto možnosti obmedzené. Z tohto dôvodu boli vyvinuté rôzne cvičenia, ktoré deťom s DMO a iným neurovývojovými poruchami pomôžu aspoň do určitej miery ovládať ich svalovú hmotu a postaviť sa na vlastné nohy. 
Oxygenoterapia

Oxygenoterapia

MU v Hlohovci je otvorené pre deti s detskou mozgovou obrnou a ďalšími neurovývojovými poruchami. Pre deti je pripravená príjemná a hravá miestnosť. Naša fyzioterapeutka Mirka má certifikát z TheraSuit metódy a kvalita poskytovaných služieb je garantovaná permanentným vzdelávaním ukončovaným certifikovanými procesmi. 
Čchi-kung (2. časť)

Čchi-kung (2. časť)

Vyskúšali sme... alebo viac hláv – viac rozumu 

O týchto metódach Vám málokto povie. Ak vôbec. Na veľa vecí som spočiatku pozerala ako blázon. U lekárskej verejnosti vzbudzovali skôr zhrozenie. Na druhej strane, progresu sa tešil každý. Najmä ak nevidel za oponu. 
Čchi-kung (1. časť)

Čchi-kung (1. časť)

Moje prvé stretnutie s týmto, pre mňa aj naďalej záhadným cvičením či filozofiou, sa odohralo pred viac ako polrokom. Vtedy mi ukázali jeden jediný cvik a keď sa mi chcelo, tak som niečo i urobila... Potom však prišiel zvrat. 
Vyskúšali sme... alebo viac hláv – viac rozumu - Umenie bytia

Vyskúšali sme... alebo viac hláv – viac rozumu - Umenie bytia

O týchto metódach Vám málokto povie. Ak vôbec. Na veľa vecí som spočiatku pozerala ako blázon. U lekárskej verejnosti vzbudzovali skôr zhrozenie. Na druhej strane, progresu sa tešil každý. Najmä ak nevidel za oponu. 
Loptičkovanie (loptičková facilitácia)

Loptičkovanie (loptičková facilitácia)

Je psychorelaxačná metóda, ktorá sa aplikuje pomocou molitanových loptičiek. Môj syn má kvôli oslabeným pľúcam a hypotónii vždy veľké problémy hlavne pri respiračných ochoreniach. Nehovoriac o tom, že ako dieťa s  autizmom neprimerane reaguje na  lieky, ktoré u  bežnej populácie majú skľudňujúci charakter. 
Speedfitness

Speedfitness

Nikdy by ma nenapadlo, že je možné ho vyžiť ako súčasť rehabilitácie. Samozrejme, treba vedieť, ktoré svalové partie posilňovať a  ktoré, naopak v  prevahe sú. Bolo k  tomu treba dobrého a otvoreného fyzioterapeuta, trpezlivého trénera a nemalú dávku odvahy. „Ale to je v Tvojom prípade kontraindikované“, počula som neraz.
Život so štetcami a náramky z gumičiek

Život so štetcami a náramky z gumičiek

Táto rubrika vznikla pretože chceme prinášať informácie od ľudí pre ľudí. Každý nemôže vyskúšať všetko. Pravdepodobne to nejde, a to z viacerých dôvodov. Preto si v tejto rubrike predstavíme každý mesiac iný typ terapie. Jedná sa o konkrétne zariadenia. Sme si vedomí toho, že s danou metódou pracuje viac zariadení. 
Metóda MFK

Metóda MFK

MFK je unikátna fyzioterapeutická metóda prepájajúca vedomosti a  zručnosti fyzioterapeutov s  najmodernejším počítačovým softvérom.
Pre fyzioterapeuta sa v metóde MFK stáva počítač neoddeliteľnou súčasťou jeho práce. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším a efektívnejším spôsobom najoptimálnejší spôsob terapie. 
Snoezelen

Snoezelen

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s  vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u  ľudí s  demenciou a  u  chronicky chorých pacientov. 
Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je koncepcia podpory ľudí v  krízových životných situáciách, u ktorých sú výmenné a regulačné kompetencie značne znížené alebo trvalo obmedzené. Je to forma celostnej, na telo sa vzťahujúcej komunikácie u ľudí s výraznými obmedzeniami. Ide o pedagogicko-psychologickú aktivitu, ktorá má jednotlivcovi ponúknuť príležitosti na rozvoj osobnosti.
 
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (podľa Pavla Kolářa)

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (podľa Pavla Kolářa)

Metóda DNS predstavuje terapeutický a diagnostický koncept. Cvičenia Metódou DNS vychádzajú z princípov posturálnej ontogenézy. Čo znamená, že cviky sa vykonávajú vo vývojových polohách dieťaťa ako je napr. šikmý sed, poloha na štyroch a mnohé ďalšie. V prípade, keby sme si tieto polohy z detstva zachovali celý život, výrazne by sa znížili ťažkosti s pohybovým aparátom ktoré nás často trápia. 
Metóda Therasuit

Metóda Therasuit

Metóda TheraSuit je komplexnou metódou rehabilitácie dieťaťa, ktorá nerieši jednotlivé deficity, ale celok a dieťa v tomto systéme nie je pasívnym prijímateľom rehabilitácie, ale aktívnym činiteľom, ktorý sa sám podieľa na vlastnom uzdravovaní. Samotné cvičenie v prvom cykle trvá 3 -4 týždne, každý deň dieťa cvičí 3 hodiny. V prvých dňoch je rehabilitácia zameraná predovšetkým na neurostimuláciu, teda na zobudenie svalov, ktoré dieťa v aktívnom pohybe nedokáže použiť alebo používa zle. 
Liečba svetlom

Liečba svetlom

Liečba a rehabilitácia svetelným žiarením. Znie to neuveriteľne? Neúčinne? Nedôveryhodne? Možno áno, no biolampy majú za sebou už pomerne dlhú cestu. Sú naozaj zdraviu prospešné aj inde, ako len na prezentačných materiáloch výrobcov? Už v starovekej Číne boli pozorované prvé pozitívne účinky svetelného žiarenia.
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk