Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu
Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na  úpravu pomôcky (úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane zavedenia upravenej pomôcky do  prevádzky) rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.

 

Za pomôcku alebo úpravu pomôcky, ktorá neplní svoj účel, sa považuje pomôcka alebo úprava pomôcky, ak:
a) je nefunkčná a nemožno ju opraviť
b) je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50% poskytnutého peňažného príspevku na  kúpu pomôcky alebo vyššia ako 50% ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky
c) nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o  priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na takúto pomôcku, ale len v prípade ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý alebo zapožičaný ďalší mechanický vozík, elektrický vozík alebo načúvací aparát na  základe verejného zdravotného poistenia po  poskytnutí predchádzajúceho peňažného príspevku. Podobne je to aj pri zdvíhacích zariadeniach.

Jún 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk