Ako môže evidovanému uchádzačovi o zamestnanie so zdravotným postihnutím pomôcť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri hľadaní vhodného zamestnania?

Ako môže evidovanému uchádzačovi o zamestnanie so zdravotným postihnutím pomôcť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri hľadaní vhodného zamestnania?
Úrad Vám môže ako uchádzačovi o zamestnanie zabezpečiť a poskytnúť:
• informačné a  poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,
• informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí 
 služby informačných a poradenských stredísk, kde majú aj občania so zdravotným postihnutím možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie za účelom samoobslužného vyhľadávania voľných pracovných miest, aktuálnych informácií o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie,
• informácie o  termínoch výberových konaní a  búrz práce, ktoré organizuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
• informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so zdravotným postihnutím,
• odborné poradenské služby,
• vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
• príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napr.: na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním, na  zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné).
Zdroj: internet

Jún 2014
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk