Ako si vybaviť príspevok na schodiskovú plošinu

Ako si vybaviť príspevok na schodiskovú plošinu

Na jar v roku 2014 som sa rozhodla dať urobiť schodiskovú plošinu v dome. Oslovila som jednu nemenovanú firmu.  Pán ... prišiel pomeral a povedal, že mu je ľúto ale nevojde nám plošina na schody. Bola som sklamaná, no nenechala sa odbiť. Surfovala som po internete a do oka mi padla firma SPIG, ktorá ihneď zareagovala na môj email. Pán Slabina prišiel, pozrel na schody, premeral, a ja len tak čakala, čo mi odpovie. Vydýchla som si, keď sa usmial a povedal„ Všetko sa dá, len treba chcieť “.  No a začal kolotoč vybavovania.


V prvom rade som si bola vyzdvihnúť tlačivá z ÚPSVaR :

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Lekársky nález, ktorý som dala vyplniť obvodnému lekárovi. On priložil najnovšie lekárske nálezy od odborných lekárov ( neurológ, gastroenterológ, pneumológ,.. )
V žiadosti som čo najpresnejšie uviedla dôvod /nevyhnutnosť/ potreby danej pomôcky ako zjednoduší život v rodine. Ďalej som doložila:
-  potvrdenie o príjme fyzickej osoby s ŤZP, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku doložia potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o celkovej výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za predchádzajúci kalendárny rok.
-  vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby s ŤZP na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.

 


Všetko som odovzdala na UPSVaR a čakala na vyjadrenie o schválení žiadosti. UPSVaR má 60 – 90  dní na odpoveď. Mne prišla kladná odpoveď  s výzvou na doplnenie dokladov s dátumom doloženia. Vo firme SPIG nám vystavili predfaktúru aj cenovú ponuku, odovzdala som to na ÚPSVaR a čakala na rozhodnutie.
Do mesiaca som mala doma komplexný posudok a rozhodnutie o schválení príspevku na kúpu schodiskovej plošiny s uvedenou výškou príspevku. Hneď som firme vyplatila zálohu, aby mohli začať vyrábať schodiskovú plošinu na mieru. Keď mali hotové prišli a namontovali nám plošinu. Veľmi sme sa potešili a boli sme prekvapení  ako sa im to podarilo presne na mieru urobiť. Píšem na mieru, lebo naozaj to vyšlo na milimeter. V zákrutách posúvam kočiar dopredu alebo dozadu, aby sme sa vytočili. Je to úžasné keď nemusím chodiť po schodoch a nosiť Katku na rukách. Takto sa dieťa prevezie v kočiari rovno do svojej izby.

Na UPSVaR som odovzdala faktúru a potvrdenie o zaplatení ( výpis z účtu a príjmový doklad), keďže sa vyplácalo na dva krát.

Iveta Burianeková

Júl -august 2014

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk