Upozornenie na krádeže preukazov ŤZP a parkovacích preukazov

Upozornenie na krádeže preukazov ŤZP a parkovacích preukazov

Upozorňujeme osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, že v poslednom období dochádza najmä vo veľkých obchodných centrách, supermarketoch ku krádežiam osobných dokladov osôb s  ťažkým zdravotným postihnutím. Zlodeji sa zameriavajú na  preukazy ŤZP a tieto falšujú a potom speňažujú... 


Rovnako sa kradnú z aut ŤZP parkovacie preukazy, falšujú sa a údajne speňažujú, teda predávajú sa „zdravým“ osobám, ktoré potom parkujú na vyhradených parkoviskách, samozrejme neoprávnene. Polícia, či už mestská alebo štátna by mala mať možnosť pravidelne a námatkovo kontrolovať, či majiteľ parkovacieho preukazu je totožný so svojim občianskym preukazom a  preukazom fyzickej osoby s ŤZP, ak nie nemali by váhať a mali by to riešiť nielen mastnou pokutou, ale aj ako krádež a podvod.
Zdroj: Internet

Júl - August 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk