Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - zákon č. 447/2008 Z. z. § 40 ods. 18 o Peňažných príspevkoch na opatrovanie.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - zákon č. 447/2008 Z. z. § 40 ods. 18 o Peňažných príspevkoch na opatrovanie.
Dnes by som Vám drahí čitatelia chcela predstaviť jeden zákon, ktorého dopad na svoj život s dieťaťom s autizmom alebo iným postihnutím môžete niekedy pocítiť na vlastnej koži. Ako opatrovatelia svojich detí ste podpísali na ÚPSVR papier, že v prípade akýchkoľvek zmien do 8 dní príslušný úrad upovedomíte o tejto skutočnosti a takou zmenou je aj fakt, že vaše dieťa pobudne napríklad v nemocnici viac ako mesiac. 


Bez výnimky, že dieťa má komunikačné, emočné a iné problémy, ktoré personál v nemocnici bez vašej pomoci nie je schopní zvládnuť a vy pri svojom dieťati trávite v diskomforte, v stiesnených podmienkach, ktoré nemá ani väzeň v base a veľakrát s minimom spánku a o pravidelnej strave ani nehovoriac – „opatrujete ho aj v nemocnici,“ pochopia len tí, čo takéto detičky majú.
Ja ako matka chlapca s autizmom viem o čom píšem, mám už toho odžitého dosť. Aby si nepovyťahoval infúzky, musela som pri ňom presedieť hodiny. Pretože nedokáže byť sám a dostal by sa do afektu, často som spávala pokrútená na posteli s ním, v strehu, aby si v spánku nevytiahol chiraflexku z ruky. Týmto článkom vám chcem ukázať, aké nezmyselné zákony rozhodujú o našich životoch a naša nevedomosť a nezáujem o ne sa nám môžu postarať o prázdnejšiu peňaženku aj napriek tomu, že sa nadrieme, píšem to takto, lebo zvládnuť takéto deti je skutočná drina.

Citácia zákona:
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - zákon č.447/2008 Z. z. §40 ods.18 o Peňažných príspevkoch na opatrovanie:

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži za dni pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v školskom zariadení typu školy v prírode, za dni pobytu sociálnej rehabilitácie alebo rekreačného pobytu.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa nezníži podľa druhej vety, ak fyzická osoba vykonávala opatrovanie počas pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v školskom zariadení typu školy v prírode, na rehabilitačnom pobyte alebo na rekreačnom pobyte. Preplatky vzniknuté na peňažnom príspevku na opatrovanie možno zúčtovať so sumami peňažného príspevku na opatrovanie poskytnutými v ďalších kalendárnych mesiacoch.

Existuje na MPSVR odľahčovací inštitút, ktorý môže udeliť výnimku, ale podmienkou je obehať ošetrujúcich lekárov a vyžiadať si príslušné správy a stanoviská, ktoré by pri doložení mohli uspieť. Ale tento nezmysel vyplodil človek, ktorý si nevie predstaviť, že lekári nestíhajú ani to, čo majú a rodičia prikovaní k svojim deťom veľmi ťažko dokážu zohnať lekára, ktorého pôsobisko je v celej nemocnici.

A preto na margo všetkého, čo som napísala vás prosím rodinní príslušníci ťažko postihnutých pacientov nebuďte ľahostajní. Aby sa tento zákon zmenil je potrebné, aby ste všetci, keď príde čas, zaujali svoje stanovisko, na ktoré máte právo ako občania Slovenskej republiky.
Helexová Mária

September 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk