Životné minimum sa od 1.7.2014 nezvýši a tým ani peňažné príspevky

Životné minimum sa od 1.7.2014 nezvýši a tým ani peňažné príspevky
Sumy životného minima sa od 1. júla 2014 nezvýšia, rozhodlo o tom MPSVR SR. Výška, resp. zmena životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je sumou, od ktorej sa odvíjajú ďalšie veličiny, ako sú peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, výška daňového bonusu, výška prídavku na  dieťa, výška príplatku k  prídavku, výška nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach a iné. 
Sumy životného minima za ostatných 5 kalendárnych rokov medziročne vždy rástli.
Od 1. júla 2014 zostanú sumy životného minima zachované na ich terajšej úrovni, a síce:
• 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
• 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
• 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.


V roku 2014 ministerstvo nové opatrenie nevydá a v účinnosti zostáva opatrenie č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima, ktoré nadobudlo účinnosť 1. júla 2013. Znamená to, že sa suma peňažných príspevkov nebude zvyšovať a ostáva ďalší rok rovnaká.
Zdroj: Internet

Júl - August 2014
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk