Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti. (vlastná skúsenosť):
05.02.2015

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti. (vlastná skúsenosť):

Keď sa môjmu ŤZP synovi Dodovi blížila 18 tka vedeli sme, že sa začne kolotoč vybavovania kvôli invalidnému dôchodku. Je vozíčkar (DMO, kvadruparéza všetkých 4 končatín). Najprv sme navštívili Posudkové oddelenie v mieste bydliska kde sme zisťovali čo treba doložiť na posúdenie jeho zdravotného stavu. Dostali sme tlačivo tzv.400 ku a začal sa kolotoč vyšetrení, ktoré boli potrebné k vyplneniu tohto tlačiva.
Canisterapia
15.02.2015

Canisterapia

Čo je to canisterapia? Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka.

Ako vybaviť pomôcky, ktoré hradí zdravotná poisťovňa
16.02.2015

Ako vybaviť pomôcky, ktoré hradí zdravotná poisťovňa

V prvom rade, si musíte premyslieť, aké pomôcky potrebujete.
Môžete si dať predpísať napríklad kočík, vozík, posteľ, zdvihák, toaletnú stoličku,... 
​Treba ísť k obvodnému lekárovi vypýtať si výmenný lístok, aby ste mohli navštíviť rehabilitačného lekára.
Ten vám predpíše pomôcky, ktoré ste si vybrali, prípadne by vám mal poradiť, na čo všetko máte nárok. 
Centrum Svetielko
16.02.2015

Centrum Svetielko

Zriaďovateľ Centra Svetielko, občianske združenie Viera – Láska – Nádej vzniklo na základe podnetov rodičov viacnásobne postihnutých detí aby vyplnilo prázdne miesto v tejto oblasti v Prešove a okolí. Najväčším zrealizovaným projektom združenia je zriadenie a prevádzkovanie centra pre viacnásobne postihnuté deti Svetielko. Jeho poslaním je poskytovať vysoko kvalitnú, komplexnú a odbornú činnosť zameranú na ich všestranný rozvoj. 

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti. (vlastná skúsenosť):
05.02.2015

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti. (vlastná skúsenosť):

Keď sa môjmu ŤZP synovi Dodovi blížila 18 tka vedeli sme, že sa začne kolotoč vybavovania kvôli invalidnému dôchodku. Je vozíčkar (DMO, kvadruparéza všetkých 4 končatín). Najprv sme navštívili Posudkové oddelenie v mieste bydliska kde sme zisťovali čo treba doložiť na posúdenie jeho zdravotného stavu. Dostali sme tlačivo tzv.400 ku a začal sa kolotoč vyšetrení, ktoré boli potrebné k vyplneniu tohto tlačiva.
Canisterapia
15.02.2015

Canisterapia

Čo je to canisterapia? Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka.

Ako vybaviť pomôcky, ktoré hradí zdravotná poisťovňa
16.02.2015

Ako vybaviť pomôcky, ktoré hradí zdravotná poisťovňa

V prvom rade, si musíte premyslieť, aké pomôcky potrebujete.
Môžete si dať predpísať napríklad kočík, vozík, posteľ, zdvihák, toaletnú stoličku,... 
​Treba ísť k obvodnému lekárovi vypýtať si výmenný lístok, aby ste mohli navštíviť rehabilitačného lekára.
Ten vám predpíše pomôcky, ktoré ste si vybrali, prípadne by vám mal poradiť, na čo všetko máte nárok. 
Centrum Svetielko
16.02.2015

Centrum Svetielko

Zriaďovateľ Centra Svetielko, občianske združenie Viera – Láska – Nádej vzniklo na základe podnetov rodičov viacnásobne postihnutých detí aby vyplnilo prázdne miesto v tejto oblasti v Prešove a okolí. Najväčším zrealizovaným projektom združenia je zriadenie a prevádzkovanie centra pre viacnásobne postihnuté deti Svetielko. Jeho poslaním je poskytovať vysoko kvalitnú, komplexnú a odbornú činnosť zameranú na ich všestranný rozvoj. 

Poradenstvo

Dni bez bariér 2020 v Arboréte

Dni bez bariér 2020 v Arboréte

Druhý ročník DNÍ BEZ BARIÉR vo zvolenskom arboréte Borová Hora sa uskutočnila vďaka záujmu zo strany Technickej Univerzity a spoločnosti SPIG, s.r.o. Akciu podporilo aj tento krát svojou účasťou Národné Rehabilitačné Centrum Kováčová, jeho klienti si prešli bezbariérovými lesnými cestičkami arboréta a hneď sme aj dostali úžasný nápad, že budúci rok môžeme v rámci DNÍ BEZ BARIÉR zorganizovať preteky na handbikeoch lesnými cestičkami arboréta. Okrem mladomanželov, ktorí si boli urobiť svadobné fotografie a Zvolenčanov sme mali návštevnosť zo Žiliny, Nitry, Levíc, Prievidze, ale aj Bratislavy. Návštevníci boli uchvátení jedinečnými starými stromami, vzácnymi odrodami ruží a na svoje si prišli aj milovníci kaktusov.
Default text

Sú medzi nami vzácni ľudia, ktorí veľmi radi pomôžu svojimi odbornými skúsenosťami a radami.
Ak máte akékoľvek otázky, pýtajte sa, napíšte alebo im zavolajte.

 

Ľudmila Gričová, poradenstvo pri vybavovaní príspevkov z upsvar
e mail: ludmila.gricova@gmail.com 
Mgr. Zuzana Erbertováklinický logopéd
Ambulancia klinickej logopédie, Malinovského 2, Brezno
Kontakt: 0908 942 064 (večer od 18 hod).
Mgr. Katka Miklová, špeciálny pedagóg 
- aktuálne sa venujem sa deťom s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím
- moja doterajšia prax sa viaže k deťom so špecifickými poruchami učenia a poruchami správania / dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia,      ADHD,ADD/
Kontakt: 0903712447 (večer od 18 hod).
infoprevas@centrum.sk  PhDr. Mária Sopková, Špecializovaná ambulancia klinickej psychológie
Psychodiagnostika detí a dospelých, individuálna psychoterapia, rodinná terapia, biofeedback a neurofeedback terapia, psychologické poradenstvo pre rodičov, partnerov, rodiny, pomoc v ťažkých životných situáciach, psychológia zdravia, psychotesty vodičov, zbrane, SBS
Kontakt: T. Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica (Mestská časť Belveder - Polyfunkčný Dom Moyses)
Tel.: +421 (0) 048 420 49 68, Mobil: +421 905 305 244
www.narrativelife.skErika Ďurisová, fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista, so 43 ročnou praxou celkove, z toho 30 rokov v NRC Kováčová.
Ponúkam poradenstvo v oblasti nácviku sebestačnosti, sebaobslužných úkonov, presunov, starostlivosti o handicapovaného rodinného príslušníka.
V banskobystrickom regióne som ochotná prísť do domácnosti a tieto úkony ukázať, poradiť ako pri starostlivosti postupovať, prípadne poradiť ohľadom potrebných pomôcok na uľahčenie úkonov v bežnom živote pre handicapovaného aj rodinných príslušníkov. Cena dohodou.
Kontakt: 0918/797 054
erika.durisovazv@gmail.comKomisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, Kontakt na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na  ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Kancelárie úradu sú na 4. poschodí s bezbariérovým prístupom. So svojim podnetom sa môžete obrátiť písomným podaním, ak kliknete na web stránku alebo napíšte na e-mail.
Kontakt: Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Račianska 153, 831 054 Bratislava 3
e-mail: sekretariat@komisar.sk
www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk