Špecializovaná nemocnica v obore FBLR, so zameraním najmä na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode.

Špecializovaná nemocnica v obore FBLR, so zameraním najmä na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode.

V apríli 2019 sa otvorila prvá Špecializovaná nemocnica v obore FBLR na Slovensku so zameraním najmä na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode a liečbu chorôb dospelého veku.

 

Vo Vitalite n.o. v Lehniciach sa v utorok 21.mája slávnostne uvádzalo do prevádzky ďalšie špecializované rehabilitačné oddelenie určené pacientom po náhlej cievnej mozgovej príhode a po poraneniach s ťažkým pohybovým deficitom. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili lekári- špecialisti zo širokého okolia.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky starostom obce Lehnice JUDr. Ing.Františkom Szitásim, primárom rehabilitačného oddelenia MUDr. Jozefom Koloňom, riaditeľom Vitality n.o. Ing.Júliusom Slovákom, zástupcom VšZP JUDr.Jurajom Demovičom a podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja Józsefom Berényim boli počas prehliadky nového oddelenia hostia oboznámení s jeho novým najmodernejším technickým vybavením. Kapacita novootvoreného rehabilitačného oddelenia je 30 pacientov v 10 trojlôžkových izbách, o ktorých sa bude starať niekoľko špecializovaných lekárov a  fyzioterapeutov, 9 zdravotných sestier a  7 vyškolených ošetrovateľov.

Po prehliadke nového rehabilitačného oddelenia sa hostia zúčastnili odbornej prednášky v podaní primára oddelenia MUDr. Jozefa Koloňa. Riaditeľ Vitality n.o. Július Slovák zároveň vyjadril, že snahou zariadenia je aj vďaka modernému technickému vybaveniu ponúknuť pacientom čo najrýchlejší plnohodnotný návrat pacientov do aktívneho života. Veď dnes si choroba nevyberá, týka sa v rovnakej miere mladých aj starých, žien aj mužov. Platíme daň za dnešný životný trend a každodenný stres. Bohužiaľ, vďaka nemu sa cievne príhody týkajú už aj tridsiatnikov. Čím skôrsa však prikročí k liečbe a rehabilitácii,tým skôrsa dostavia očakávané pozitívne výsledky. Čo je samozrejme pre klientov nezanedbateľné, liečebný pobyt je plne hradený zdravotnými poisťovňami.

  
zdroj: https://parameter.sk/korszeru-ellatas-csallokoz-sziveben-megnyilt-az-uj-rehabilitacios-osztaly-legi-vitalitaban

 

 

 

 

    
 

 

 

 


Klienti Špecializovanej nemocnice majú vrámci rehabilitačnej liečby prístup aj k ostatným oddeleniam Vitality, n.o. LEHNICE.
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Vám v príjemnom prostredí ponúka procedúry zamerané na odstránenie únavy, vyčerpanosti, bolesti pohybového aparátu a celkové zlepšenie kondície organizmu.

 

Masáže:  Klasická masáž, Lymfodrenáž, Športová masáž, Detoxikačná medová masáž, Bankovanie, Masáž bankami, Segmentová masáž – reflexná, Doornova metóda, Breussova masáž, Masáž lávovými kameňmi.
Vodoliečba: Vírivý kúpeľ, Perličkový kúpeľ, Podvodná masáž, Hot-pack - teplé zábaly, Parafínový zábal, Rašelinový zábal, Sauna.
Elektroliečba: Magnetoterapia BEMER, Ultrazvuk, Bioptronová lampa, Elektrogymnastika, Elektrostimulácia, Rebox, Trakcia.
Ostatné procedúry: Liečebná telesná výchova (LTV), Individuálna LTV, Spinálne cvičenia, Cvičenie podľa Brunkowovej, Joga, Pilates, Akupunktúra


O Vitalite n.o. Lehnice - slovami pána riaditeľa Ing. Júliusa Slováka

Poslanie
Spájanie prvkov ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a prvkov sociálnej starostlivosti, a tým vytváranie jedinečného charakteru organizácie. Neustále zvyšovanie kvality služieb, a uspokojovanie očakávaní i najnáročnejších klientov.
 

Vízia
„Byť jedinečným zariadením poskytujúcim sociálnu aj zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov širšieho regiónu.“
 

Východiská pre naplnenie vízie

 •  rozvíjajúce sa portfólio poskytovania služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • možnosť zabezpečiť pre prijímateľov sociálnej služby okamžitú zdravotnú starostlivosť
 • tradícia zariadenia
 • stále rastúci záujem o naše služby.
   

Charakterizuje nás

 •  poskytovanie kompletnej, odbornej štandardnej aj nadštandardnej starostlivosti,
 • individuálny prístup ku klientom, spolupráca s príbuznými,
 • výnimočné prostredie,
 • manažment kvality na každom stupni.
   

Ciele deklarované manažmentom VITALITA n.o. LEHNICE

 • zvýšiť kvalitu a odbornú úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • zlepšiť stav nehnuteľného majetku (rekonštrukcia liečebných pavilónov),
 • rozšíriť priestory pre poskytovanie služieb,
 • zabezpečiť profesionálny rast zamestnancov a zvýšiť ich spokojnosť

Ing. Július Slovák
riaditeľ VITALITA n.o. Lehnice

 

Zdroj: http://www.vitalitalehnice.sk/politika-kvality


Postup pri prijatí do Špecializovanej nemocnice

Pre prijatie do Špecializovanej nemocnice je potrebné mať vytlačený Návrh na rehabilitačnú liečbu (ďalej len "návrh"), ktorý Vám vypíše odborný lekár (neurológ, lekár FBLR, neurochirurg, traumatológ, ortopéd príp. iný odborný lekár) v nemocnici, ambulancii. Vypísaný návrh je potrebné zaslať na adresu VITALITA n.o. LEHNICE, 930 37 Lehnice č. 113. Poistenci poisťovne Dôvera ZP a.s. k návrhu priložia aj lekárom vyplnené hodnotenie stupňa závislosti formou Barthelovho testu, ktorého tlačivo nájdete nižšie. Návrh následne zašleme na schválenie do príslušnej  zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený. Po schválení návrhu zdravotnou poisťovňou telefonicky dohodneme s pacientom alebo s jeho rodinným príslušníkom termín nástupu na rehabilitačnú liečbu.

Zdroj: http://www.vitalitalehnice.sk/postup-pri-priajti-do-specializovanej-nemocnice


Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk