Špecializovaná nemocnica v obore FBLR, so zameraním najmä na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode.

Špecializovaná nemocnica v obore FBLR, so zameraním najmä na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode.

V apríli 2019 sa otvorila prvá Špecializovaná nemocnica v obore FBLR na Slovensku so zameraním najmä na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode a liečbu chorôb dospelého veku.

 

Z dôvodu odľahčenia Národného Rehanilitačného Centra Kováčová, na základe výzvy zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa 14. apríla 2019 slávnostne otvorila prvá Špecializovaná nemocnica FBLR, zabezpečujúca ako prvá na Slovenku rehabilitačnú liečbu po náhlej cievnej mozgovej príhode a liečbu chorôb dospelého veku pre celé SLOVENSKO vo VITALITE, n.o. LEHNICE. 

Táto rehabilitačná liečba pacientov po náhlej mozgovej príhode (NCMP), liečba chronických chorôb a chorôb vyžadujúcich dlhodobú starostlivosť v trvaní 21 až 90 dní je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Špecializovaná nemocnica má aktuálne kapacitu 30 lôžok. 


Symbolickú pásku prestrihli riaditeľ zdravotníckeho centra Julius Slovák, hlavný lekár Jozef Koloň, primátor mesta Lehnice Ferenc Szitási, za Vśeobecnú zdravotnú poisťovňu pán Juraj Demovič a viceprezident Trnavského kraja József Berényi.

  
zdroj: https://parameter.sk/korszeru-ellatas-csallokoz-sziveben-megnyilt-az-uj-rehabilitacios-osztaly-legi-vitalitaban

" Každoročne sa zvyšuje počet pacientov po mozgovo-cievnej príhode a doteraz v tejto oblasti pôsobilo len Špecializované rehabilitačné centrum v Kováčovej, ktoré však kvôli plným stavom nie je schopné príjmať pacientov. Je veľmi dôležité, aby sa liečba začala včas, pretože najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť, ak sa rehabilitácia začne čo najskôr, “ povedal pán riaditeľ Ing. Július Slovák. 


Pán riaditeľ v apríli podpísal zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a verí, že v blízkej budúcnosti sa zrodí spolupráca s poisťovňami Dôvera a Union.


K dispozícii je desať trojlôžkovým izieb s bezbariérovým prístupom a samostatnou kúpeľňou. Okrem lôžkovej časti sú pre pacientov Špecializovanej nemocnice k dispozícii posilňovňa, vodoliečba, liečba svetelnou terapiou a iné.  Izby majú úplne nové vybavenie vrátane postelí so špeciálnymi matracmi. 

 

 


Klienti Špecializovanej nemocnice majú vrámci rehabilitačnej liečby prístup aj k ostatným oddeleniam Vitality, n.o. LEHNICE.
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Vám v príjemnom prostredí ponúka procedúry zamerané na odstránenie únavy, vyčerpanosti, bolesti pohybového aparátu a celkové zlepšenie kondície organizmu.

    
Masáže:  Klasická masáž, Lymfodrenáž, Športová masáž, Detoxikačná medová masáž, Bankovanie, Masáž bankami, Segmentová masáž – reflexná, Doornova metóda, Breussova masáž, Masáž lávovými kameňmi.
Vodoliečba: Vírivý kúpeľ, Perličkový kúpeľ, Podvodná masáž, Hot-pack - teplé zábaly, Parafínový zábal, Rašelinový zábal, Sauna.
Elektroliečba: Magnetoterapia BEMER, Ultrazvuk, Bioptronová lampa, Elektrogymnastika, Elektrostimulácia, Rebox, Trakcia.
Ostatné procedúry: Liečebná telesná výchova (LTV), Individuálna LTV, Spinálne cvičenia, Cvičenie podľa Brunkowovej, Joga, Pilates, Akupunktúra


O Vitalite n.o. Lehnice - slovami pána riaditeľa Ing. Júliusa Slováka

Poslanie
Spájanie prvkov ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a prvkov sociálnej starostlivosti, a tým vytváranie jedinečného charakteru organizácie. Neustále zvyšovanie kvality služieb, a uspokojovanie očakávaní i najnáročnejších klientov.
 

Vízia
„Byť jedinečným zariadením poskytujúcim sociálnu aj zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov širšieho regiónu.“
 

Východiská pre naplnenie vízie

 •  rozvíjajúce sa portfólio poskytovania služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • možnosť zabezpečiť pre prijímateľov sociálnej služby okamžitú zdravotnú starostlivosť
 • tradícia zariadenia
 • stále rastúci záujem o naše služby.
   

Charakterizuje nás

 •  poskytovanie kompletnej, odbornej štandardnej aj nadštandardnej starostlivosti,
 • individuálny prístup ku klientom, spolupráca s príbuznými,
 • výnimočné prostredie,
 • manažment kvality na každom stupni.
   

Ciele deklarované manažmentom VITALITA n.o. LEHNICE

 • zvýšiť kvalitu a odbornú úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • zlepšiť stav nehnuteľného majetku (rekonštrukcia liečebných pavilónov),
 • rozšíriť priestory pre poskytovanie služieb,
 • zabezpečiť profesionálny rast zamestnancov a zvýšiť ich spokojnosť

Ing. Július Slovák
riaditeľ VITALITA n.o. Lehnice

 

Zdroj: http://www.vitalitalehnice.sk/politika-kvality


Postup pri prijatí do Špecializovanej nemocnice

Pre prijatie do Špecializovanej nemocnice je potrebné mať vytlačený Návrh na rehabilitačnú liečbu (ďalej len "návrh"), ktorý Vám vypíše odborný lekár (neurológ, lekár FBLR, neurochirurg, traumatológ, ortopéd príp. iný odborný lekár) v nemocnici, ambulancii. Vypísaný návrh je potrebné zaslať na adresu VITALITA n.o. LEHNICE, 930 37 Lehnice č. 113. Poistenci poisťovne Dôvera ZP a.s. k návrhu priložia aj lekárom vyplnené hodnotenie stupňa závislosti formou Barthelovho testu, ktorého tlačivo nájdete nižšie. Návrh následne zašleme na schválenie do príslušnej  zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený. Po schválení návrhu zdravotnou poisťovňou telefonicky dohodneme s pacientom alebo s jeho rodinným príslušníkom termín nástupu na rehabilitačnú liečbu.

Zdroj: http://www.vitalitalehnice.sk/postup-pri-priajti-do-specializovanej-nemocnice


Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk