Pomoc pre Inak Obdarených

Uhryznutie hadom a uštipnutie hmyzom

Uhryznutie hadom a uštipnutie hmyzom

Uhryznutie hadom Napriek rozšíreným predstavám sa uštipnutie jedovatým hadom nevyskytuje často. Keď však k tomu príde, treba vedieť, ako ho ošetriť. Hadie jedy sa delia na dva druhy – hemotoxické a neurotoxické. Jed mnohých jedovatých hadov obsahuje obe kategórie. Samotné hady sa delia na  veľké množstvo podradov a  čeľadí. Z  nich treba poznať aspoň tieto: vretenicovité a  štrkáčovité – napr. vretenice, štrkáče a krovináre, korálovcovité – napr. korálovce, bungary, kobry, mamby, okuliarniky, mornárovité – vodné hady, užovkovité – napr. bojga africká. 
Denný stacionár

Denný stacionár

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Prvá pomoc pri náhlom stave

Prvá pomoc pri náhlom stave

Mdloba, kolaps odpadnutie
Cievna mozgová príhoda

Každý z nás sa trocha obáva, že bude musieť poskytnúť prvú pomoc niekomu blízkemu. Ten pocit neistoty „zvládnem to ?
Nie som lekár, neublížim ?“ je hnacím motorom všetkých tých, ktorí sa prihlasujú na kurzy prvej pomoci.
Povedzme si pár zásad, ktoré keď si zapamätáme, budeme istejší a náš strach bude menší alebo celkom zmizne.

Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb sú určené pre:
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
fyzické osoby s vymedzeným druhom zdravotného postihnutia a 
fyzické osoby vyššieho veku.

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk