Pomoc pre Inak Obdarených

Liečba cukrovky

Liečba cukrovky

Cieľom liečby cukrovky je dlhodobé udržanie normálnej hladiny cukru v krvi, komplexná liečba sprievodných stavov, prevencia akútnych a chronických komplikácií a celkové zlepšenie kvality života pacientov. Liečba cukrovky musí byť komplexná a  je nielen v rukách lekára, ale aj samotného pacienta. Udržanie správnej hladiny cukru v krvi možno dosiahnuť jeho kontrolovaným prísunom v strave (tzv. diabetická diéta), správnym spaľovaním krvného cukru (primeraná a pravidelná fyzická námaha). 
Klub SPIG

Klub SPIG

Členstvom v Klube SPIG získavate mnohé výhody: šekovú knižku (výhody, zľavy, benefity), pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia, pomoc s vybavením štátneho príspevku, bonusy a benefity pri kúpe pomôcok a zariadení, bezplatný mesačník Inak obdarení, bezplatné členstvo v občianskom združení Inak obdarení, účasť na zlosovaniach a mnoho iných výhod 
Cukrovka Diabetes

Cukrovka Diabetes

Pri cukrovke telo buď prestane vyrábať dostatok inzulínu, ktorý sa tvorí v  pankrease (diabetes mellitus 1. typu), alebo nevyužíva inzulín správne (diabetes mellitus 2. typu). V  oboch prípadoch poruchy dochádza k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia. Cukor, glukóza, inzulín Jedlo, ktoré organizmus prijíma, telo premieňa na  jednoduchšie látky, ktoré potom spracováva.
Prvá pomoc pri epilepsii

Prvá pomoc pri epilepsii

Epileptický záchvat u mnohých ľudí vyvoláva strach, ktorý pramení z nedostatočnej informovanosti. Nedostatok vedomostí o tomto ochorení spôsobuje v takýchto situáciách nedostatočnú prvú pomoc. Preto je dôležitá dostatočná a  kvalitná edukácia o  tomto ochorení. 
Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom

Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom

Žiaľ násilie v rodinách je čoraz bežnejšie a nevyhýba sa ani ľuďom so zdravotným postihnutím. Občas sa v  médiách prezentuje násilný čin, keď muž roky týral svoju ženu a došlo to až tak ďaleko, že musela buď utiecť z domu, alebo jej násilie zmrzačilo zdravie... 
Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

Okresné riaditeľstvo PZ, oddelenie dokladov oznamuje občanom, že dňa 2.11.2012 sa začalo používať mobilné pracovisko na vydávanie dokladov. Toto pracovisko je určené pre občanov s obmedzenou pohyblivosťou alebo občanov dlhodobo pripútaných na lôžko. 
Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti budú za lieky doplácať o desiatky miliónov eur menej

Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti budú za lieky doplácať o desiatky miliónov eur menej

Vláda SR 26. augusta 2015, schválila novelu zákona č.363/2011 Z. z. o  rozsahu a  podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Cieľom navrhovanej úpravy je rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť až 1,8 milióna poistencov. 
Kedy strácate nárok opakovaný peňažný príspevok?

Kedy strácate nárok opakovaný peňažný príspevok?

Ak poberáte opakované peňažné príspevky, je potrebné vedieť, že tieto vám môže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odňať, ak váš príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb prekročí zákonom stanovenú hranicu životného minima za  uplynulý kalendárny rok. 
Postrach cukrovkárov - diabetická noha

Postrach cukrovkárov - diabetická noha

Patrí k častým a najzávažnejším komplikáciám cukrovky a veľmi často sa končí amputáciou. O to viac treba dbať na prevenciu a správnu starostlivosť. Pri diabetickej nohe sú postihnuté cievy a nervy dolných končatín. Dôsledkom tohto chorobného procesu je vznik vredov na ploskách nôh alebo gangrény na prstoch. Preto musia diabetici venovať svojim nohám nadmierne zvýšenú pozornosť. 
Kľúč našich dvier ku každému srdcu inak obdarovaných detí

Kľúč našich dvier ku každému srdcu inak obdarovaných detí

Vrúcne objatie a oči plné vďaky
Blíži sa koniec školského roka a s ním aj školská dochádzka nášho syna Marca, ktorý navštevuje Špeciálnu základnú školu v Ružomberku, Malé Tatry 3.
Poklonu skladám všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom a aj ich asistentom. Bola som na začiatku prvých krokov do školy mojich inak obdarených detí veľmi rada, že sa môžu vzdelávať. Že môžu rozvíjať svoje rozumové schopnosti a danosti svojho ja.
INAK OBDARENÍ V ŠKOLE IV. – SNOEZELEN

INAK OBDARENÍ V ŠKOLE IV. – SNOEZELEN

Ako som minule písala, pracujem už sedem rokov s deťmi, ktoré sú zaradené do C variantu špeciálnej základnej školy. V tomto roku mám 6 detí, troch z nich vzdelávam po dve hodiny denne a ďalší traja dochádzajú do školy 3 - krát do týždňa po hodinke. Vaneska (10), Matúško (12) a Jurko (18). Rodičia ich dovezú do inej miestnosti.
Keď sa deti nevedia brániť

Keď sa deti nevedia brániť

Toto ráno nebolo pre mňa dobré. Zaviezli sme s mužom Marca a Sofku do školy, a kým bol Marc v škole na dve hodinky, bežala som hneď do mesta za jeho neurologičkou. Bolo pár dní pred sviatkami a  chcela som, aby mu predpísala potrebné lieky, aby sme mali sviatky v kľude. Nestalo sa, sestrička povedala, aby som prišla neskôr. Tak som zas bežala naspäť do školy po Marca a s ním potom zas k doktorke. Čakali sme dosť dlho, a to už karta bola od rána dnu, stačilo len pozrieť a vypísať recept... takto to nemalo byť, takto by to nemalo fungovať. 
Inak obdarení v škole III.

Inak obdarení v škole III.

V  súčasnosti sa venujem deťom, ktoré sú zaradené do  variantu C, už siedmy rok. No teda, ani sa mi to nezdá, že už toľko. Pani riaditeľka sa ma vždy v júni opýta, či nechcem na ďalší školský rok zobrať inú triedu a ja bez váhania poviem, že nie. Pokračujem ďalej s týmito deťmi, pretože viem a cítim, že im mám ešte veľa toho dať a aj oni mne. Kolegyne sa ma občas spýtajú, či mi nevadí to, že nevidím skoro žiadny pokrok, že sa moje deti nemôžu naučiť čítať, že nepreberú každý mesiac nové číselko, že nerozoznajú tvary písmen, nevedia určiť farby, nepomenujú dni v  týždni, ročné obdobia, nevystrihnú obrázok podľa šablóny, nevymaľujú omaľovánku... a hlavne mi ani nevedia povedať , čo by vlastne chceli robiť. 
Krvácanie z telesných otvorov

Krvácanie z telesných otvorov

Krvácanie z nosa
Stručná anatómia nosa
Nos má tvar trojbokej pyramídy vyčnievajúcej z tváre. Tvoria ho časti ako: koreň nosa, chrbát nosa, hrot nosa, nosné krídla. Nosnú dutinu tvorí kostená časť a chrupavka. Nosová priehradka rozdeľuje nos na dve časti - pravú a ľavú. V nose sa nachádzajú čuchové bunky a riasinkový epitel, ktorý zabezpečuje to, aby sa do nosa dostávali cudzorodé látky. Krvácanie z nosa považujú mnohí z nás za banalitu, avšak málokto vie, ako sa k tomuto
problému postaviť. Veľa literatúr odporúča rôzne postupy v rámci prvej pomoci, nie všetky sú však správne.
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk