Aktivity

Stretnutie rodín SPOSA – Turiec na Liptove

Stretnutie rodín SPOSA – Turiec na Liptove

Spoločnosť na  pomoc osobám s  autizmom – Turiec (skr. SPOSA – Turiec) združuje v Turci rodiny, ktoré majú autistické dieťa. Ide o spoločenstvo, ktoré vzniklo z  toho dôvodu, že detí s autizmom každoročne medzi nami pribúda a  rodičia sa cítia často v prvom momente bezradní, keď sa u ich dieťaťa táto diagnóza potvrdí. 
Banskobystrický minimaratón 2016

Banskobystrický minimaratón 2016

Tak, ako minulý rok aj tento sa konal v Banskej Bystrici minimaratón, na ktorom sa mohli zúčastniť aj deti s hendikepmi. Málokto však vie, ako táto tradícia vznikla. 
Rekondično-integračný pobyt Krpáčovo 2016

Rekondično-integračný pobyt Krpáčovo 2016

Už 9. krát sa horský hotel Biotika koncom augusta zaplnil rodinami so zdravotne postihnutými, no i  intaktnými deťmi. Známe prostredie, mnohí známi ľudia, no nové výzvy čakali na 71 účastníkov, ktorí zväčša už opakovane smerovali do  srdca Slovenska. 
Dúha v srdci 2016

Dúha v srdci 2016

25.9.2016 
Akčné poobedné free rodinné stretko pre rodiny s deťmi s autizmom, ale i bez neho

Akčné poobedné free rodinné stretko pre rodiny s deťmi s autizmom, ale i bez neho

Cez prázdniny sme si vymysleli s mamičkami zo SPOSA BB už pred ich začiatkom, malé akcie pre naše rodiny. Každý mesiac aspoň jednu. Počasie počas tohtoročných dvoch mesiacov oddychu pre deti je dosť premenlivé, a aj v týždni pred uskutočnením nášho poobedného stretka sa menilo ako v  apríli. 
Deň detí na Kačíne

Deň detí na Kačíne

Ani sme sa nenazdali, a zrazu je 25 rokov preč ako voda. Toľko rokov totiž naša osada organizuje Deň detí na Kačíne pre telesne znevý- hodnené deti a mládež zo Spojenej školy na Mokrohájskej ulici v Bratislave. Tak, ako po roky minulé, aj tento ročník dopadol vynikajúco. Vyšlo nám počasie, program bol bohatý a  darčeky potešili všetky deti.
Maratón sociálnej rehabilitácie a terapií v Holíči

Maratón sociálnej rehabilitácie a terapií v Holíči

Milí priatelia sociálnych služieb, sociálne služby sú síce podstatnou zložkou starostlivosti o občana v každom štáte, ale nie v každom štáte sú finančne dostupné a kvalitné. Veľmi záleží na tom, aké postavenie a akú rolu zohrávajú v sociálnej politike vláda, politici, ale aj samotní občania. Kým sa to osobne nikoho z nás netýka, ideme si svojou cestou a nemyslíme na tých, ktorí sa dostali do sociálnej núdze, alebo do nepriaznivej sociálnej situácie a  ocitli sa na lôžku v domove sociálnych služieb, alebo v zariadení sociálnych služieb. 
Plávanie zdravotne postihnutých športovcov

Plávanie zdravotne postihnutých športovcov

V športe zdravotne postihnutých športovcov sú štyri skupiny postihnutí - telesne, zrakovo, mentálne a  sluchovo postihnutí športovci. Na Slovensku sme organizovaní v kluboch a zväzoch - v Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ), v Slovenskej asociácii zrakovo postihnutých športovcov (SAZPŠ). 
Výstup na Brestovú • Zverovka • 3.- 5.6.2016

Výstup na Brestovú • Zverovka • 3.- 5.6.2016

V  rámci európskej kampane Get breathless for pulmonary hypertension sa v dňoch 3.-5. júna 2016 uskutočnil výstup na Brestovú (1903m n.m.) pod mottom „Vystúpim za Teba“. Išlo o symbolický výstup pacientov s pľúcnou hypertenziou prostredníctvom svojich zástupcov - rodiny, priateľov, známych, lekárov a ostatných účastníkov, ktorí vyniesli fotografie pacientov na Brestovú a aspoň symbolicky im umožnili zúčastniť sa tohto výstupu. 
Fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista

Fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista

Erika Ďurisová

fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista, so 43-ročnou praxou, z toho 30 rokov v NRC Kováčová.
Osmidiv 2016

Osmidiv 2016

21. augusta 2016 v Banskej Štiavnici
Týždeň mozgu v CSS TAU Turie

Týždeň mozgu v CSS TAU Turie

Centrum sociálnych služieb TAU v Turii (CSS TAU) je jedno zo zariadení sociálnych služieb, ktoré pod záštitou VÚC Žilina poskytuje sociálne služby pre ťažko postihnuté dospelé ženy s prevažne mentálnym, prípadne kombinovaným (telesným či zmyslovým) znevýhodnením. Pre približne 100 klientok ponúkame pobytovú formu sociálnej služby, najčastejšie celoročnú. 

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný