Jesenné dni sú čoraz kratšie, slniečka je menej a  u  niektorých ľudí sa začína prejavovať depresia. My Vám ju pomôžeme zahnať krásnymi inšpiratívnymi článkami, ktoré Vám prinášame v  tomto čísle.

Prajeme Vám veľa veľa síl a energie do ďalších dní. Náš časopis a  informačný portál INAK OBDARENÍ sú tu BEZPLATNE pre Vás. Časopis si môžete dať poslať poštou, dajte nám vedieť na  našej bezplatnej telefonickej linke SPIG s.r.o. 0800 105 707. Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na  ÚPSVaR, v lekárňach, v zdravotných strediskách či úradoch. Tiež ich posielame rôznym združeniam. Naša spoločnosť SPIG s.r.o. v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety. Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme sa prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie.

Aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného žitia - o to sa snažíme. Nájdete v  ňom články o  pomoci pre Inak obdarených, napríklad ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov, predstavujeme rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú inak obdareným a veľa iných zaujímavých tém.

OBSAH INAK OBDARENÍ 9-10-11 2018 komplet vo webovej podobe :


Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých Ako získať zdvíhacie zariadenie

„Chcete sa dozvedieť o možnostiach, ako získať zdvíhacie zariadenie?“

Naše komplexné služby a poradenstvo sú tu pre Vás! „Potrebujete bezplatné zameranie, odskúšanie, aby ste zistili vhodnú pomôcku, jej cenu a spôsob ako ju získať?“

Náš obchodný zástupca Vás rád navštívi a:

vykoná bezplatné zameranie a vyhotovenie ponuky,

 • poradí najvhodnejšie riešenie z hľadiska praktického využitia aj ceny,

• v prípade potreby pomôže s vyplnením žiadosti o finančný príspevok,

• v prípade potreby pomôže pri jednaní s UPSVaR,

• poradí ako získať zdvíhacie zariadenie bez doplatku,

• bezplatne pomôže vašim členom vyriešiť Váš problém s bezbariérovosťou

celý článok ►


Stavba bez bariér - Tvarovanie a rozmery pultových prvkov

 

Tvarovanie a rozmery pultových prvkov  

celý článok ►

 

 

 


Štvornohý terapeut

Je to už pár rokov, čo som sa „náhodne“ stretla s  pani v  pokročilom štádiu sklerózy multiplex. Zarozprávali sme sa, hovorila mi, ako bola na vozíku... Hoci o tomto ochorení neviem veľa, viem len, že pacienti sú časom v horšom stave. A tá pani bez opory chodila. Možno trošku krívala, nepamätám sa presne. Presne si však pamätám svoj údiv a jej odpoveď na otázku ako začala opäť chodiť, fungovať... Jej odpoveď ma napadne niekoľkokrát denne – Kúpila som si psa.   celý článok ►


  Canisterapia pre deti s autizmom

Deti s autizmom zo SPOSA BB vďaka zamestnaneckému grantu nadácie PENTA a nadácii Volkswagen Slovakia a  projektu „Pomáhame ďalej“ absolvovali už od mája do augusta 2018 päť canisterapeutických stretnutí. Aj Maťko bol jedným z detí, ktoré mohli dostať novú terapeutickú skúsenosť. Už po prvom stretnutí so psíkmi bolo vidieť, že sa mu práca a komunikácia s nimi zapáčila.     

celý článok ►


Canisterapia ako súčasť celkovej rehabilitácie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Canisterapia, odborne tiež nazývaná ako „intervencia s asistenciou psa pri edukácii alebo v terapii“, sa stala za posledné roky dostupnejšou a vyhľadávanejšou medzi rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením. Tak ako každá odborná terapia , aj intervencia s asistenciou psa, má svoje metodiky a vedecké postupy, ktoré canisterapeut, nazývaný v literatúre zvyčajne handler, pri svojej práci používa. Každý kto chová doma psa, má doma „živelnú canisterapiu“. Pes pôsobí v rodine motivujúco, prináša do rodiny režim, pohyb, hru, zábavu, povinnosti, ktoré dieťa, či už zdravé alebo so zdravotným znevýhodnením, učia empatii, pochopeniu pre zodpovednosť za živého tvora. V tomto prípade však nemožno hovoriť o cielenej terapii za asistencie psa. 

 celý článok ►


Skutočný príbeh Obetavý otec nosí hendikepovaného syna na chrbte, aby mu ukázal krásy slovenských hôr

Najväčšou záľubou rodiny Benkovcov je turistika. A nevynechávajú z nej ani svojho syna. Vojtech ho po Slovensku nosí na pleciach. Rodina Vojtecha Benka žije v Brezne. Tak, ako mnoho iných Slovákov, aj Benkovci v  lete obľubujú turistiku na Slovensku. Benkovci sa však od tých bežných turistov trošku líšia. Na turistiku pravidelne vyrážajú v  trojici aj so svojím synom Lukášom. Na tom by stále nebolo nič nezvyčajné. Syn Benkovcov, Luki, avšak nezdoláva slovenské vrcholy a  kopce po vlastných. Turistom je aj napriek tomu, že ho na potulkách po Slovensku nesprevádzajú len jeho verní rodičia, ale aj invalidný vozíček.

celý článok ►


Kristína nám ukáže ako sa dá precestovať svet na vozíčku

Na prvý pohľad, keď som vás zbadala, som si myslela, že iba skúšate vozik, že sa len tak vozíte, no niekto mi povedal, že vozík sú vaše nohy... Prečo? Čo sa stalo? Pred piatimi rokmi som pracovala vo Švajčiarsku, kde som sa cez jeden voľný víkend šla lyžovať. Rada som lyžovala rýchlo a  aj preto som až veľmi neskoro zbadala, že dráha mení smer. Na jej konci som vyletela a dopadla tak nešťastne, že som si zlomila stavec. A  tak sa to všetko začalo. Poranila som si miechu a odvtedy je vozík mojou každodennou súčasťou.

celý článok ►


Pomoc pre inak obdarených „Krok za krokom bez bariér“.

Mám za sebou dva roky v  parlamente a  je naozaj veľmi ťažké uchopiť všetky problémy a témy, s ktorými sa stretávam a ktoré treba riešiť. Ono sa to všetko ani nedá. No v  mojom prípade sa to nedá často aj preto, že je okolo nás veľa fyzických bariér, ktoré musím sama prekonávať a čas a logistiku si musím organizovať úplne inak. Aj preto je prirodzené, že som si povedala, že sa prioritne musím venovať odstraňovaniu bariér. V  takomto bariérovom svete je málo príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím a prvým krokom ako to zmeniť je vytvárať priateľské prostredie pre všetkých. Inak sa mnohí nemajú šancu presadiť.

Silvia Shahzad poslankyňa NR SR členka výboru NR SR pre sociálne veci.     

celý článok ►


 Centrum hendikepovaných plavcov (CEHAP)

Centrum hendikepovaných plavcov (CEHAP) je športovou organizáciou, ktorá bola založená v r. 2017 za účelom sprístupnenia športu, hlavne plávania, ľuďom so zdravotným hendikepom bez ohľadu na vek a postihnutie. Svojou činnosťou chceme sprístupniť plávanie hendikepovaným, ktoré môže byť nielen ich záľubou či súčasťou každodennej rehabilitácie, ale pre tých, čo majú v sebe športového ducha, aj cestou dosahovania športových úspechov. Kto sme? Sme rodičia telesne postihnutých detí, ktorí už roky privádzajú svoje deti na bazén na Mokrohájsku ul. v  Bratislave, kde im je umožnené aktívne sa venovať plávaniu. Sme tiež športoví nadšenci, ktorí by v dráhach bazénov radi videli oveľa viac postihnutých ako tomu v súčasnosti na Slovensku je.   

celý článok ►


Bicyklovali sme pre Ninku

Našou úlohou je osobne sa vo svojom živote pričiniť o  to, aby sa tento svet stal o niečo svetlejším, hrejivejším a ľudskejším. Nie sme na svete iba sami pre seba. Ak budeme pozorne načúvať tichým impulzom svojho srdca, potom pocítime, čo dobré môžeme urobiť pre druhých a potom sa budeme cítiť povolaní k tomu uskutočniť taký, alebo onaký projekt. Napríklad projekt lásky k blížnemu. Tak sa zrodila i myšlienka Centra Svetielko, zapojiť sa do grantového programu Nadácie ZSE Búrajme bariéry.    celý článok ►


Operné gala pre krehkú bojovníčku

Môžete rozprávať čo chcete a akokoľvek sväto a pekne, ale ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie.

Don Anton Srholec SDB

Už v  samotnom našom bytí je zakódovaný vzťah k  druhým. Od narodenia sme na nich odkázaní a  bez nich nemôžeme existovať. Táto starostlivosť a dôvera sa potom stávajú základom pre pomoc druhým. Náš život by sa mal odvíjať v  solidarite a  spätosti s  druhými ľuďmi. Goethe raz vyslovil hlbokú myšlienku: „Iba všetci ľudia pospolu žijú svoju ľudskosť.“ Tento jeho výrok poukazuje na zásadnú spätosť všetkých ľudí. Je potrebné si uvedomiť, že k samotnej podstate človeka patrí, že nesmie zatvárať oči pred potrebami a pomocou druhým, ale je treba zasiahnuť, ak vidíme, že sa niekto v našom okolí ocitol v núdzi.   celý článok ►


Žime spolu... Nielen jeden deň v roku

O  podujatí Žime spolu Vám budem písať najmä ako jeho organizátorka a človek, ktorý verí, že to, čo robí, má význam. V  poslednú júlovú nedeľu, presnejšie 29.7.2018, sme sa presne po roku stretli na podujatí Žime spolu, ktoré sa opäť konalo v Mestskom parku na Sihoti v Nitre. Jednalo sa v poradí o druhý ročník a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí toto podujatie podporili. Nech bola Vaša pomoc akákoľvek, verte, že som za ňu nesmierne vďačná. Píšem sama za seba, pretože chcem, aby článok vyznel ľudsky, presne tak, ako bolo myslené celé podujatie.

Dagmar Sváteková - socialDATA

   

„Robím najlepšie, ako viem - maximum z toho, čo vládzem; a toto budem robiť až do konca. Ak sa na konci ukáže, že som robil dobre, nezaváži nič z toho, čo povedali proti mne. Ak sa na konci ukáže, že som robil zle, nič na tom nezmení ani 10 anjelov, ktorí budú prisahať, že som robil dobre.“

(H. Broun) 

celý článok ►


Na slovíčko pani psychologička - Spoločníčka zvaná Depresia

Z latinského slova „deprimere“/ de- dole, primere – tlačiť. Keď´sa k nám pridruží depresia, pociťujeme ťažobu, únavu, nechuť aj k obľúbeným aktivitám, strácame pocity radosti, objavia sa rôzne bolesti v našom tele, zmení sa chuť do jedla, skracuje alebo predlžuje sa nám spánok, mení sa naša telesná hmotnosť. Narastá nespokojnosť so životom. Namiesto radosti v našom prežívaní prevláda smútok, mrzutosť a  hnev. Ak sa depresia stáva dominantnou v  našom živote, uzatvárame sa pred ľuďmi, vyhýbame sa priateľom, prestávame si dôverovať, upúšťame od hygienických návykov, ráno sa nám nechce vstávať z  postele. Život pre nás stráca zmysel, stávame sa nerozhodní, trpíme pocitmi viny a objavia sa samovražedné myšlienky, čo už je alarmujúce. Ak máme i minimálne ťažkosti typické pre depresiu, rozhodne neodkladajme návštevu lekára, psychiatra. Depresia je choroba, dá sa liečiť.          celý článok ►


Dentálna hygiéna - otvorený zhryz

Všetkým prajem peknú jeseň. Verím, že v lete bolo čo najmenej starostí so zubami, žiadne opuchy, bolesti z prievanu v letných horúčavách a letné dovolenky sa vydarili bez návštevy zubného lekára alebo pohotovosti. Práve tento týždeň som mala malého trojročného chlapčeka v stomatologickom kresle a má takzvaný otvorený zhryz. Veľmi som otecka vyhrešila, pretože na všetky moje otázky bola odpoveď: „Veď to nevadí, veď je ešte malý.“ 

celý článok ►


Systém MERO 3 je ručné ovládanie brzdy a plynu

Vhodné prevažne pre vozidlá vybavené automatickou prevodovkou. U vozidiel s manuálnou prevodovkou doplníme elektronickú spojku. Jedná sa o úplne spoľahlivé certifikované zariadenie schválené ministerstvom dopravy. Môžete si tak byť istí, že do vášho automobilu inštalujeme naozaj spoľahlivý systém riadenia. Princíp zariadenia Funkcie pedálov brzdy a plynu prevedieme pomocou tohto zariadenia do páky umiestnenej vedľa stredového tunela vozidla na vodičovej strane. MERO 3 odporúčame v prípade, keď vodič potrebuje zachovať možnosť nastavovania volantu alebo väčší priestor pod volantom. Páka MERO 3 má veľmi malé rozmery, predovšetkým jej hrúbka je bezkonkurenčne malá oproti zariadeniam iných výrobcov

celý článok ►


Šikmé schodiskové plošiny

Šikmá plošina pre trvalé inštalovanie je zariadenie na prekonávanie architektonických bariér. Pohybuje sa po dráhe, ktorá má tvar dokonalého nerezového zábradlia. Materiál dráhy šikmej plošiny je štandardne nerezový. Môže byť doplnená výplňou z nerezových trubiek, vďaka čomu môže plnohodnotne nahradiť zábradlie schodiska. Rozmery schodiskovej plošiny sú zvolené tak, aby splnili požiadavky telesne postihnutých osôb. Ovládacie prvky sú ľahko dosiahnuteľné a samotná plošina vyžaduje len jednoduchú obsluhu

Šikmú schodiskovú plošinu môže ovládať vozičkár aj úplne sám, je prispôsobená aj pre kvadruplegikov, okrem toho sa dá ovládať, otvárať a privolávať diaľkovým ovládaním, ktoré sa Vám zmestí do vrecka. Pred jazdou je potrebné zariadenie spustiť kľúčom. Kľúčom sa zároveň po použití šikmá plošina zamkýna a  tak môžete toto zariadenie používať aj vo verejných priestoroch, kde stačí prísť, odomknúť, privolať a otvoriť plošinu, previezť sa, zamknúť plošinu a ísť ďalej. 

celý článok ►

 

 


Stropný zdvihák Ergolet

Stropný zdvihák Ergolet je pomôcka, ktorá imobilným osobám uľahčuje presun z postele na vozík či pri osobnej hygiene. Montuje sa do pevného stropu alebo bočných, aj sadrokartónových stien. Jeho prevádzka je naozaj jednoduchá. Zdvíhanie z  postele alebo z vozíka prebieha prostredníctvom motora Luna. Zariadenie sa presúva takmer bez trenia. Presun je možný prakticky po celej miestnosti, navyše, prehupový systém umožňuje aj presun do vedľajšej izby. Má veľkú variabilitu koľají s možnosťou montáže aj do sadrokartónu. Stropný zdvihák je zariadenie, ktoré Vám v  domácnosti pomôže oveľa jednoduchšie a  efektívnejšie ako pojazdný zdvihák. Stropný zdvihák nemusíte fyzicky presúvať a nezaberá žiaden podlahový priestor. Pohon sa pohybuje po vodiacich koľajniciach tesne pod stropom, pričom neobmedzuje ani svietidlo v miestnosti. Pokiaľ áno, vhodné svietidlo vám dodáme. 

Pokiaľ chce vozičkár stropný zdvihák používať sám, je vhodné použiť Lunu s elektrickým horizontálnym pojazdom. Vďaka tomuto typu Luny je možné sa stropným zdvihákom posúvať po miestnosti samostatne vďaka elektrickému pojazdu. Základná funkcia stropného zdviháka je ľahko a bezpečne zdvíhať a presúvať ŤZP osobu v domácnosti. Čím plnohodnotne uľahčuje prácu asistentom pri presune. Vďaka elektrickému horizontálnemu pojazdu je presun po miestnosti, napríklad z postele na vozík ovládaný elektricky. 

celý článok ►


Schodiskové sedačky

Schodiskové sedačky sú zariadenia, ktoré vám dajú dostatok mobility na to, aby ste sa mohli bez starostí presúvať po schodisku. Stoličkový výťah je zdvíhacie zariadenie. Ide o vhodné riešenie pre seniorov a osoby, ktorým presun po schodisku spôsobuje ťažkosti. Stoličkový výťah je tiež vhodný aj pre ťažko zdravotne postihnutých. Tieto zdvíhacie zariadenia je možné montovať do rôznych stupňov schodiska. Nemusíte sa báť, ani keď je vaše schodisko trochu neštandardné. V prípade, že montáž do schodiska nie je vhodná, stoličkové výťahy sa montujú do bočných stien. Montáž stoličkového výťahu je možná napríklad po vonkajšom obvode schodiska. Bežná je montáž po vnútornom obvode schodiska, výhodou je kratšia dráha. Sedačka, opierky rúk aj podlaha sa po použití a zastavení v stanici zaklopia. Stoličkový výťah musí parkovať v jednej zo staníc, kde sa aj nabíja. Parkovacie stanice sa urobia na každom vami určenom poschodí v  priestoroch, kde Vám to bude najviac vyhovovať. Stoličkový výťah môže vo vrchnej stanici zastať na úrovni posledného schodu čím výška podlahy výťahu je na tej istej úrovni ako podlaha poschodia – podesty. Prípadne, ak to priestory dovolia, môže dráha stoličkového výťahu pokračovať a výťah môže parkovať na podeste. Pri vysadaní vo vrchnej stanici sa stolička otočí o 90°, čím sa zabezpečí bezpečné a pohodlné nastupovanie. 

celý článok ►


Schodolezy

Zariadenia, ktoré vám dajú dostatok mobility na to, aby ste sa mohli bez starostí presúvať po schodisku. Jednou z najväčších bariér v živote imobilných osôb sú schody. Schodolezy umožňujú bezpečný presun po schodisku bez akejkoľvek náročnej inštalácie či cenovo nákladnej stavebnej úpravy. Invalidný vozík sa veľmi jednoducho upne na schodolez a jazda po schodisku je hneď možná. Výhodou pre Vás je, že ponúkame viacero typov schodolezov, z ktorých si budete môcť zaručene vybrať ten pravý. Schodolez vám umožní bezpečný presun po schodisku, aj bez akejkoľvek náročnej inštalácie či cenovo nákladnej stavebnej úpravy. Osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím sa na schodoleze presúva spolu s invalidným vozíkom. Celý proces je veľmi jednoduchý a úplne bezpečný. Invalidný vozík sa veľmi jednoducho upne na schodolez a jazda po schodisku je možná hneď. Nájdete u nás pásové schodolezy pre rovné a viac podestové schodiská, ale aj kolieskové schodolezy, ktoré sú navrhnuté pre točené schodiská. V prípade kolieskových schodolezov si máte možnosť vybrať buď tie, ktoré umožňujú pripojenie na vozík, alebo tie, ktoré ponúkajú sedačku. Rozhodnutie je tak len na vás a dôležitým faktom je, že po kúpe schodolezu už pre vás presun po schodoch prestane byť problémom, ktorý by ste nezvládli.

celý článok ► 


Oplatí sa pomáhať?

Zdá sa to jednoduchá otázka, ale keď sa človek vydá cestou pomoci, narazí na rôzne reakcie. O čo mu ide? Chce zbohatnúť? Má výčitky svedomia, nemá rozum? Svet nie je ideálnym miestom na život, ale tu sme sa narodili a  tu musíme žiť. Urobme si toto miesto krajším. Nie všetci sme dostali rovnakú možnosť uspieť. Boris Rizman Člen správnej rady - PR Manažér, kontakt s médiami Môj príbeh s  nadáciou Anjelské krídla začal hneď pri jej vzniku. Oslovila ma zakladateľka a  ponúkla mi možnosť zúčastniť sa na projekte pomoci ťažko chorým deťom a  ľudom v  núdzi. Nakoľko prevádzkujem regionálne televízie, hneď som vedel kde bude moje miesto a  tak sa teda, okrem iného starám o  medializáciu činnosti nadácie. Vysielame televízny reklamný spot nadácie a vyrábame reportáže z akcií. Televízia Severka – televízia žilinského kraja a televízia Vega – televízia trnavského kraja sú hlavní mediálni partneri nadácie. Robíme všetko preto, aby sa naši diváci dozvedeli o živote a ľuďoch v nadácií, možnostiach pomoci našim klientom. 

celý článok ►


Výlet pre ťažko choré detičky

Nadácia anjelské krídla už druhý rok pomáha rodinám. Pravidelne pomáhame s balíčkami hygieny a potravín. Nadácia pôsobí v Žiline. V rámci celého SR vznikajú už aj nové projekty. Nadácia nadviazala nezištnú spoluprácu s hotelmi a relaxačnými zariadeniami. Riaditelia hotelových rezortov a  rančov veľmi ochotne reagovali a  nezištne darovali pobyty pre rodiny. Mamičky, ktoré sa samé starajú o deti si mohli oddýchnuť a nabrať novú energiu a  naplno sa venovať svojim deťom. 

celý článok ►


Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť?

Častokrát sa osud s nami zahráva a keď príde situácia, že sa v sekunde zmení život celej rodiny, je to náročné vstrebať, nieto ešte narýchlo začať fungovať. Príbuzní musia premýšľať, čo všetko treba vybaviť, kde na aký úrad ísť žiadať o príspevky. Keď rodinného príslušníka, ktorý je imobilný, prepúšťajú z nemocnice domov, mali by jeho zástupcu poučiť o starostlivosti o takého pacienta a čo všetko potrebuje, aby kvalita jeho života bola na dôstojnej úrovni. Najvhodnejší spôsob, ktorý však u  nás nefunguje, je ten, aby takýto pacient už mal všetko pripravené skôr, ako ho prepustia domov.

Imobilný pacient potrebuje:

• polohovaciu posteľ s antidekubitným matracom,
•zdvíhacie zariadenie
• mechanický alebo elektrický vozík s vhodnou podložkou,
• zdvihák,
• odsávačku, ak je potrebná,
• pomôcky na inkontinenciu,
• ďalšie pomôcky podľa potrieb

celý článok ►


Zoznam nadácií

Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách a  potrebujeme pomoc pri získaní finančných prostriedkov na  doplatenie kompenzačných pomôcok alebo sa ocitneme v sociálnej núdzi. Preto uvádzame adresy niektorých nadácii a občianskych združení, ktoré vám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť. RADY PRI OSLOVOVANÍ NADÁCII: nadáciu alebo občianske združenie oslovte vždy písomnou formou - žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém a stručne žiadosť odôvodnite.

celý článok ►


Autizmus Čo je nové v sposa bb?

Dňa 13.6.2018 sa nám spoločne podarila skvelá vec! V  rámci nadačného programu POMÁHAME ĎALEJ, ktorý zastrešuje nadácia Volkswagen a  TV Stredoslovenská, bol náš projekt „Zavedenie aktivít a tvorivých dielní na zlepšenie hrubej a  jemnej motoriky“ vybraný ako jeden z  najlepších. Na základe toho sme získali 2000 Eur na ďalšiu činnosť a  už rozbehnuté projekty. Tieto peňažné prostriedky nám prišli veľmi vhod, lebo momentálne prerábame priestory určené na ďalšiu prácu s deťmi a dospelými s autizmom, s rodičmi a rodinami aj s inými znevýhodnenými. Od Slovenskej sporiteľne sme dostali do daru funkčný a  veľmi zachovalý nábytok, ktorý nám sponzorsky previezla banskobystrická prepravná spoločnosť BB logistika. O nakladanie nábytku sa postarali rodičia a dobrovoľníci zo SPOSA BB a SPOSA Žiarsko. Za získané peniaze uskutočníme canisterapiu, cvičenia s  deťmi, tvorivé dielne a  pokryjeme náklady na prenájom priestorov, ktoré budú slúžiť aj na ďalšie sprievodné aktivity (muzikoterapia, psychoterapia, fyzioterapeutické rehabilitácie pre rodičov, vzdelávanie a mnohé iné aktivity)

celý článok ►


Guláš v Šášovskom Podhradí

Varenie gulášu v dobrej, aj keď spočiatku neznámej spoločnosti, nás naviedlo na zorganizovanie akcie - Stretnutie sposákov pri guláši v  Šášovskom Podhradí. Uskutočnilo sa 19.8.2018 v  príjemnom horskom prostredí, kde sa deti mohli bezpečne vyšantiť, vykričať, zabaviť sa s rovesníkmi a nájsť si nových kamarátov

celý článok ►


Projekt Budúcnosť aj s autizmom

Projekt pod názvom „Budúcnosť aj s  autizmom“ sa pomaly prehupol do svojho záveru, ale dúfame, že získame finančné zdroje na jeho pokračovanie a ďalšie rozvíjanie. Vďaka úžasnému projektu , ktorý sme spoločne realizovali, sa medzi členmi OZ SPOSA BB pozitívne posilnili vzájomné vzťahy, viac sa rozvinula spolupráca, pribudli noví dobrovoľníci a vznikajú nové nápady a spoločné plány. Naša životná skúsenosť nám priniesla poznania toho, ako autizmus bolí. Vždy keď sa ma niekto opýtal, čo je autizmus, ťažko sa mi odpovedalo. S odstupom času už viem, že autizmus je niečo, čo vám zmení pohľad na všetko v živote a naučí vás, že vždy musíte pri dieťati s autizmom siahnuť do vlastných hlbín duše a na svoje absolútne dno, aby ste zistili, kde sú vaše najsilnejšie a  kde najslabšie ohnivká osobnosti, len tak sa môžete k človeku s autizmom priblížiť a niečo pre neho spraviť

celý článok ►


Okienko zdravia Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou

chod a  tiež pre správne fungovanie buniek a tkanív. Kremík sa v organizme podieľa predovšetkým na enzymatických reakciách. Spoločne s vápnikom a horčíkom je nevyhnutný pre stavbu kostí a  svalov. Tiež je potrebný na tvorbu kože, nechtov a vlasov. Urýchľuje hojenie rán a pôsobí proti starnutiu kože. Vo forme kyseliny kremičitej zabezpečuje funkciu metabolizmu väzív. Podieľa sa na stavbe štruktúry bielkovín. Umožňuje molekulám bielkovín viazať vodu – zabezpečuje tak pevnosť a pružnosť tkanív. 

celý článok ►


Reč nášho tela – Varixy – kŕčové žily

Varixy ktoré sa vyskytujú na našich nohách u zvierat nenájdete, sú typické pre človeka, pretože žijeme ako žijeme a  často sedíme či naopak stojíme. Zaujímavé je, že podľa výskumov je toto ochorenie častejšie u žien než u mužov. Prejaviť sa môžu ako malé tenké žily zhruba do 1mm v tvare metličky, alebo hrubšie, takmer 3mm a mávajú fialovú až modrú farbu. No a to, čomu hovoríme varixy, teda kŕčové žily, sú už viditeľné povrchové cievy rozšírené nad 3mm. Ide teda o žilové ochorenie, ktoré sa radí medzi chronické.

celý článok ►


Pozitívne myslenie Príbehy od srdca

Sú rôzne formy vďačnosti, ale moja v  tej dobe, bola nevyčísliteľná. Najskôr sme bývali doslova v pivnici. Jedna izba, umývadlo,ktoré viselo na jednom háku, dve vojenské postele, stôl a  stolička s  troma nohami. Preto, keď sme dostali byt na sídlisku, boli sme šťastní. V  tom období som už mala ťažko chorú mamičku. Na sídlisku sme boli úplne odrezaní, autobus chodil do mesta ráno, na obed a  ku večeru. Kočík nebrali, preto sme chodili do materskej škôlky v  meste peši. Nebol telefón, o mobiloch sa ani nechyrovalo. V  nemocnici, kde som vtedy po ukončení školy pracovala, bol hospitalizovaný pán po operácii chrbtice.

celý článok ►


S. S. Stewart – Úryvok z knihy Mária a čarovný prsteň

Utekajúce roky Čas plynul. Mária bola už druháčka, škola ju veľmi bavila a  žala veľké úspechy. Mnoho spisovateľov v  ľudskom svete priviedla na skvelé myšlienky. A ich knihy sa stali známe. Po celej rozprávkovej krajine bola vychytenou literárnou múzou. Samozrejme, Anastázia za ňou nezaostávala. Neprešiel jediný večer, ktorý by sa nepozrela pomocou krištáľovej gule, ako sa má jej strýko Alojz. Ten sa postupne zmieroval s  tým, že sa už nikdy nevráti domov a viac sa neuvidia. Ale predsa v jeho očiach bolo vidieť maličkú iskierku nádeje. Máš pravdu strýko, nádej, tá umiera posledná, pomyslela si smutne Mária. Zo smutných chvíľ ju vytrhávali stretnutia s Anastáziou a Kristiánom.

celý článok ►

 


Smiech

Smiech je emócia, ktorou vyjadrujeme radosť, šťastie. V dnešnej dobe sa však ľudia smejú málo .... No keď sme šťastní a smejeme sa, všetky naše neduhy sa vytratia. V očiach nám zažiaria iskričky šťastia a v srdci zahorí plamienok tepla, lásky i šťastia. 

Vďaka smiechu nás obchádzajú choroby. Ľudia by sa teda mali smiať. V  niektorých životných situáciách je to síce naozaj zložité, no aj napriek tomu sa dá pozbierať a začať znovu žiť. Žiť aj s pomocou smiechu. Tak, ako je to napríklad v dnešnom príbehu. Často chodievame s maminou na dovolenky, také týždňové zájazdy. Chodievame po Slovensku, spoznávame rôzne kraje, rozličné pamiatky... Väčšinou navštevujeme kúpeľné mestá a kupujeme si pobyty so zabezpečenou stravou, ubytovaním i nejakými procedúrami. V jedálni nás usadia a často sme pri jednom stole štyria alebo aj ôsmi. Tak to bolo aj minulé leto, kedy sme sa vybrali na týždeň do Trenčianskych Teplíc. Pri stole sme sedeli štyria-ja s mamou a dve panie, ktoré sem tiež prišli na dovolenku.

celý článok ►

 

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný