Nadácia dobrý skutek

Nadácia dobrý skutek
Neviete si rady ako uhradiť finančne nákladnú rehabilitáciu alebo dôležitú pomôcku, ktorú Vám zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť. Ak ste ešte nepočuli o českom spolku Dobrý skutek, tak čítajte ďalej. V tomto článku sa dozviete, aké sú podmienky a čo potrebujete na získanie finančného daru od spolku Dobrý skutek.

Neviete si rady ako uhradiť finančne nákladnú rehabilitáciu alebo dôležitú pomôcku, ktorú Vám zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť. Ak ste ešte nepočuli o českom spolku Dobrý skutek, tak čítajte ďalej. V tomto článku sa dozviete, aké sú podmienky a čo potrebujete na získanie finančného daru od spolku Dobrý skutek.
Tento spolok vznikol v roku 2005 a už viac ako 10 rokov prespievajú na nákladné rehabilitácie, liečby alebo na dôležité zdravotné pomôcky pre ZŤP, ktoré poisťovne s obľubou zamietajú a ich ceny sa šplhajú často do závratnej výšky, ktorú hendikepovaný nemá šancu zaplatiť.
Myšlienkou tohto spolku bolo založiť spolok, ktorý umožní cielene podporovať  tých, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácií a nezaobídu sa v danej situácií bez pomoci druhých. Podpora hendikepovaných je realizovaná formou finančnej zbierky, ktorá je zverejnená na webových stránkach spolku.

Ako postupovať pri žiadosti ?

  • Pripravte si popis Vašej rodinnej situácie. Predstavte sa potencionálnym darcom. Napíšte niečo o sebe ako napríklad: ako bývate, žijete sami alebo s partnerom, či máte deti, práca, záujmy, rodina.
  • 1 až 3 fotografie z domáceho prostredia.
  • Dokumenty potvrdzujúce Váš zdravotný stav. (lekárske správy).
  •  Faktúru od dodávateľa. Kde je vidieť celkovú cenu rehabilitačného pobytu alebo pomôcky.
  •  Čestné prehlásenie o Vašej finančnej situácií. V tomto prehlásení uvediete:
    • 1.    Všetky Vaše príjmy vrátane sociálnych dávok.
    • 2.    Vaše mesačné výdaje (strava, nájom.  ...).
  •  Nezabudnite napísať akú sumu už máte zabezpečenú alebo sľúbenú, ako napríklad: pomoc rodiny, príspevok od UPSVaR, od iných nadácií.

 

Všetky dôležité dokumenty nájdete tu:
Čestné prehlásenie: https://www.dobryskutek.cz/soubory/cestne-prohlaseni.doc
Žiadosť vyplníte tu: https://www.dobryskutek.cz/zadost-o-dar

Zdroj: https://www.dobryskutek.cz/

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk