Rubriky

Komplexná rehabilitácia v Inštitúte pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave

Komplexná rehabilitácia v Inštitúte pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave

Pod pojmom komplexná rehabilitácia rozumieme súbor aktivít a intervencií výchovného, sociálneho, pracovného a medicínskeho charakteru zacielených na zlepšenie psychického, sociálneho, edu kačného a zdravotného stavu klienta so zdravotným postihnutím.
Október - mesiac úcty k starším a projekt Hravo a zdravo...

Október - mesiac úcty k starším a projekt Hravo a zdravo...

Materská škola pre deti s narušenou ko munikačnou schopnosťou Brezolupy už plní Tesco projekt... po úspešnom vhadzo vaní žetónov v Tescu sme vyhrali eurá na plnenie cieľov Hravo a zdravo - aj my to zvládneme.
Nielen tvrdá drina ale aj radosť zo spoločne strávených chvíľ

Nielen tvrdá drina ale aj radosť zo spoločne strávených chvíľ

Plavecký šport počas obdobia covidu veľmi zaplakal. Plavcom z nášho klubu, z Centra hendikepovaných plavcov, chýbali nielen otvorené bazény, pohyb vo vode ale aj kaž dodenný kontakt s kamarátmi. Začiatkom roka 2022 sme sa dočkali a opäť sme mohli skočiť do dráh bazéna na Mokrohájskej.

Stavba bez bariér - Zádverie

Stavba bez bariér - Zádverie

Zádverie je priestorový prvok vkladaný medzi exteriér a interiér. Malo by byť navrhnuté tak, aby zdravot ne postihnutá osoba mohla vstúpiť do budovy, interié ru bezkolízne a pokiaľ mož no samostatne.
Tehotenstvo ZŤP

Tehotenstvo ZŤP

Biologické hodiny pomaly odbíjajú a ako každé zdravé ženy túžia po dieťatku tak aj hendikepované ženy taktiež túžia byť mamičkami. U nás je to veľmi tabuizované a chcela by som sa s vami podeliť o svoj príbeh. Som na vozík od narodenia mám DMO spastickú kvadruparézu a bezrečovosť .

Rehabilitačný turnus tímu Progress z Ukrajiny

Rehabilitačný turnus tímu Progress z Ukrajiny

V dňoch 11.7. - 20.7.2022 prebiehal v Brezne rehabilitačný turnus tímu Progress z Ukrajiny. Každý deň hodinka inten- zívneho cvičenia, hneď po ňom hodinová masáž celého tela pomáhajú inak obdareným deťom zlepšovať zdravotný stav.
Stručný prehľad o vitamínoch

Stručný prehľad o vitamínoch

Od Hippokratových dôb sa toho veľa ne- zmenilo: naším najlepším liekom je strava. Ľudský organizmus prirodzene vie, čo potrebuje. Žiaľ, našu chuťovú intuíciu dnes zavádzajú chemické prísady.
„STAVBA BEZ BARIÉR“ Kuchyňa s jedálenským kútom

„STAVBA BEZ BARIÉR“ Kuchyňa s jedálenským kútom

Univerzálne riešená kuchyňa má kuchynskú linku usporiadanú do tvaru „U“ alebo „L“, pretože takto sú pracovné a manipulačné plochy sústredené. Pri kuchynskej linke musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre otáčanie vozíka o 360°, t.j. kruh s prie- merom 1500 mm.

Do lanovky na Chopok s vozíkom a jej bezbariérovosť

Do lanovky na Chopok s vozíkom a jej bezbariérovosť

Predstavte si, dá sa to! Výstup je však možné absolvovať len s mechanickým vozíkom. Elektrický sa kvôli svojej väčšej šírke a dĺžke do kabíny lanovky nezmestí.
Family day v Adele

Family day v Adele

Ukázalo sa, že úmysel pomáhať, priťahuje dobrých ľudí.

Láska je zázračná a má tendenciu nájsť sa vo svete, pritiahnuť k sebe, množiť sa a z tej sily robiť výnimočné... Vtedy svet vonia ako po daždi. Všetko ožíva a naberá na sile

Všetko má svoj dôvod

Všetko má svoj dôvod

Sezónne chovám ovce, každý rok sú iné. Ten- to rok som kúpila dvoch baránkov a od manželových rodičov dostala jahničku. Barani kým ovečka nezavítala do našej domácnosti ani békať nevedeli. Zmena prišla práve s ňou. V momente ako ju muž doviezol, začala byť neustále s niečím nespokojná, hlučne komentujúca všetko, s čím nebola stotožnená.

Konajme dobro a konajme ho dobre

Konajme dobro a konajme ho dobre

Pri našej nezištnej dobrovoľníckej činnosti stretávame veľa úžasných ľudí. Dávajú sa dokopy priateľstvá, spája sa pomoc, nechýba úsmev, objatie, vďačnosť aj obrovská pokora, úcta, nádej, ľudskosť.
Zručnosti pre život

Zručnosti pre život

Pod pojmom „zručnosti pre život“ si všetci predstavíme niečo iné. Ćasto možno vyne- cháme úplne základné aktivity, ktoré nám prídu ako samozrejmosť, a teda im až takú dôležitosť neprikladáme, pretože ich ovlá- dame akosi automaticky.
Príprava letného tábora pre deti s autizmom Zážitkovo

Príprava letného tábora pre deti s autizmom Zážitkovo

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s OZ SPOSA BB organizuje v dňoch 25.7. – 29.7. 2022 denný tábor Zážitkovo, ktorý je ur- čený pre deti s autizmom. Úlohou tábora je ukázať, čo všetko je potrebné pre fungovanie potrebnej odľahčovacej služby pre rodiny s dieťaťom s autizmom.
Stavba bez bariér - Detská izba

Stavba bez bariér - Detská izba

Priestorové nároky detskej izby s jedným alebo s dvoma lôžkami
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk